Norwegian Merlin Natal Report Sample Printout

Tolking av fødselshoroskop for

Michael J. Fox
Juni 9, 1961
12:15 AM
Edmonton, Canada


Cosmic Patterns
6212 NW 43rd Street, Suite B
Gainesville, FL 32653
Phone: 352-373-1504
E-mail: kepler@astrosoftware.com

Tolkingen av ditt fødselshoroskop begynner på følgende side.

Du vil se at tolkingen av ditt horoskop er skrevet i et enkelt språk, og ikke overlesset med astrologiske begreper. Hvis et utsagn står i motsetning til et annet, så representerer dette motsatte egenskaper som kan vise seg til forskjellige tider i ditt liv. For eksempel kan et utsagn om at du er meget sosial og selskapelig, stå i kontrast til et annet om at du foretrekker ensomhet. Tilsynelatende er dette selvmotsigende, men det betyr at du vakler mellom disse to tendensene. Til tider trenger du mye selskap, til andre tider foretrekker du ensomheten.

De astrologiske faktorene som denne tolkningen er basert på finner du også. Disse er inkludert av hensyn til astrologer og studenter av astrologi. Hvis du ikke har studert astrologi, vil disse astrologiske faktorene være meningsløse for deg, og du kan se bort fra dem.

Hvis du finner denne tolkningen av ditt fødselshoroskop interessant og informativ, vil du kanskje ønske å diskutere ditt fødselshoroskop med en profesjonell astrolog for å lære mer om hva astrologien kan fortelle om ditt liv.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Tolkningen av ditt fødselshoroskop er basert på planetenes posisjoner i ditt fødselsøyeblikk. Av hensyn til astrologistudenter er disse posisjonene, sammen med annen teknisk informasjon, gjengitt nedenfor:

Sol 18 Gem 12
Måne 1 Tau 27
Merkur 9 Can 21
Venus 2 Tau 58
Mars 18 Leo 37
Jupiter 6 Aqu 49
Saturn 29 Cap 07
Uranus 22 Leo 23
Neptun 8 Sco 58
Pluto 5 Vir 40
N. Node 0 Vir 54
Asc. 18 Aqu 37
MC 14 Sag 03
2. hus 22 Ari 21
3. hus 24 Tau 15
5. hus 0 Can 40
6. hus 18 Can 54

Tropisk Placidus Standardtid observert
GMT: 07:15:00 Time Zone: 7 timer Vest
Bredde og lengdegrad: 53 N 33 113 V 28

Aspekter og orbs:
konjunksjon : 7 Deg 00 Min trigon : 5 Deg 00 Min
opposisjon : 5 Deg 00 Min sekstil : 4 Deg 00 Min
kvadratur : 5 Deg 00 Min kvinkuns : 3 Deg 00 Min
konjunkt Asc : 3 grd 00 min over, 5 grd 00 min under

Chapter 1: Generell karakteristikk

Dine fundamentale behov, verdier og orientering mot livet er symbolisert ved de fire astrologiske elementer. Enhver person har sin egen unike balanse av disse fire grunnleggende energiene: Ild (varme, inspirasjon, entusiasme), jord (praktisk innstilling, realisme, materielle interesser), luft (sosiale og intellektuelle egenskaper), og vann (emosjonelle behov og følelser).

Din elementsammensetning er beskrevet nedenfor. Husk at de fleste mennesker er "ubalanserte" eller har en viss slagside når det gjelder elementbalansen. Hvis du mangler et bestemt element (eventuelt flere elementer), betyr det ganske enkelt at du trenger å bevisst utvikle denne siden av din natur for å lære å godta og/eller kunne jobbe hardere i denne dimensjonen av livet.

Av og til har vi en tendens til å overvurdere det elementet vi mangler, som en slags kompensasjon for noe vi mangler, men i de fleste tilfeller vil vi neglisjere det eller ignorere det. Egenskapene nedenfor vil bli gjentatt og forklart mer grundig i det følgende kapittel.

Du verdsetter orden og trygghet i ditt liv, og foretrekker å ha med kjente størrelser å gjøre, og å følge klart definerte retningslinjer for å nå dine mål. Fornuften mer enn følelsene styrer deg, og du tenker på en klar, praktisk og snusfornuftig måte. Du føler deg ikke vel i selskap med noe som er tåkete, emosjonelt impulsivt eller ekstremistisk, og ting som ikke kan forklares på en rasjonell måte. Selv åndelige og mystiske emner, hvis du har noen interesse for slikt i det hele tatt, må enten ha en vitenskapelig bakgrunn eller bevist gjennom din personlige erfaring og praksis.

Du tenker grundig gjennom en situasjon før du bestemmer hvilken kurs du skal legge deg på. Du måler og analyserer det hele omhyggelig, og en kan stole på at du kommer opp med en rettferdig, fornuftig og gjennomtenkt løsning, uansett hva slags situasjon du måtte møte.

Du er i stand til å takle praktiske områder meget effektivt, og du bruker både din deduktive resonneringsevne og dine ferdigheter med hendene. Det kan imidlertid være lett å bli altfor "voksen" og miste kontakten med det spontane, lekende, vibrerende og barnslige i deg selv. Du kan bli for kontrollert, organisert, og ikke tillate dine følelser, dine lekende impulser å uttrykke seg for fullt. En viss tørrhet og tomhet er resultatet. Du trenger å lære å verdsette en viss grad av "kreativt kaos"n

Astrologiske tendenser analysert i kapittel 1:
Luft og jord er sterkt (F,E,A,W skåre = 5,17,22,5)

Kapittel 2: Din innstilling til livet, og ditt ansikt utad

Det følgende er en beskrivelse av din mest grunnleggende holdning til livet, måten andre oppfatter deg på, og måten du gir inntrykk av å være på; ditt ansikt mot verden. I kapittel 3 vil du lese om "Ditt innerste: Din virkelige motivasjon", som beskriver hvordan du innerst inne er, og hvor dine sanne prioriteringer ligger. Les dette kapittelet og det neste, og sammenligne dem. Det kan være store forskjeller mellom dem. Noe som kan bety at "ditt indre jeg" ikke skinner igjennom, og at noen kan få seg en overraskelse når de lærer deg å kjenne på et mer dypere nivå. Dette kapittelet beskriver klærne du går i, din rolle i livet, mens kapittel 3 forteller om den virkelige personen bak kostymen.

Framsynt og progressiv som du er, er du en person som støtter forandringer, oppfinnelser, og det menneskelige framskritt. Du er ofte sterkt engasjert i et eller annet humanitært prosjekt, eller du kjemper for sosiale forbedringer. Du er meget obs på gjensidig avhengighet og fellesskap mellom menneskene, og du relaterer alltid personlige saker til en større sammenheng. Du ser de politiske eller sosiale ringvirkningene av personlige handlinger, og du ønsker å kunne bidra med noe av verdi for verden, eller i det minste til dine nære omgivelser, eller en gruppe du tilhører.

Idealer som likhet, rettferdighet, menneskerettigheter, brorskap, sosial rettferd etc., farger hele ditt syn på tilværelsen og din tilnærming til livet. Du er oppriktig interessert i hva som er bra for helheten, og ikke bare for ditt personlige ve og vel.

Av og til kan du komme til å overse eller ignorere dine egne og andres personlige behov, ønsker og følelser. Spesielt hvis dette ikke er i samsvar med dine idealer om hvordan en BURDE føle eller handle. Selv om du har lite til overs for konservativ trangsynthet, kan du også selv av og til være ganske dogmatisk når det gjelder det du tror på, og dine ideologier.

Du føler deg tiltrukket av avantgarde, og de siste fremskritt innen menneskehetens tanker og utvikling. Du er eklektisk og kosmopolitisk når det gjelder smak. Du betrakter deg mer som en global borger, enn å klamre seg til en trangsynt, avgrenset identifikasjon basert på nasjonalitet, rase, familearv etc. Du er sterkt påvirket av din aldersgruppe, og tidskuløren da du vokste opp. I større grad enn du er påvirket av foreldre- eller familiepåvirkning. Du er aktivt involvert i grupper, samfunnssaker, kulturelle og progressive bevegelser.

På det personlige plan er du vennlig, og gir uttrykk for en upersonlig godvilje mot andre. Du har sannsynligvis mange bekjente, men heller få virkelig nære venner, og mye av din nærhet til andre er i større grad basert på deling av felles idealer og prinsipper enn følelsesmessig tilknytning. Andre betrakter deg som en god venn og kamerat, objektiv og rettferdig, men følelsesmessig uavhengig. Du viser ikke ofte dine følelser, og du kan også føle deg litt usikker på hvordan du skal svare på andres følelser, for du har en tendens til å være ganske rasjonell av deg.

Du er også meget uavhengig og nekter å la deg "eie" av noen. Du føler deg ikke vel med hensyn til tradisjonelle kjønnsroller, og heller mer i retning av et liberalt syn på ekteskap, relasjoner, det å dele foreldreansvar etc. Du trenger et liv utenfor den personlige, hjemlige sfære, og har behov for å involvere deg i andre mennesker på et litt bredere plan. Pleie av familiebånd, og nære, dype personlige relasjoner, kan komme i bakgrunnen i forhold til arbeidet eller andre sosiale engasjement.

Du kan bli betraktet som en som provoserer fram konflikter fordi du liker å ta opp alt mulig på en direkte måte, og du viker ikke unna for å ta opp vanskelige emner. Ditt forhold til andre kan være preget av mye konkurranse, sinne, eller friksjon som et resultat av dette. Eller det kan virke som du har en tendens til å komme i kontakt med mer enn din andel når det gjelder hensynsløse, freidige mennesker. En utfordring for deg er å lære deg å kanalisere dine energier gjennomi samarbeid og felles innsats.

Du kan virke uforutsigbar og upålitelig i måten du oppfører deg mot andre på - eller dine relasjoner kan se ut som de stadig er i forandring, slik at de alltid er en smule asymmetriske.

Du markerer deg også som et meget uavhengig individ som ikke ønsker å bli kontrollert eller diktert.

Du utstråler en stolthet, selvsikkerhet og en bevissthet om din egen betydning. Det er ikke så enkelt å la være å legge merke til deg når du er til stede, og din personlighet kan også overskygge eller dominere scenen.

Astrologiske tendenser analysert i kapittel 2:
Vannmannen stigende
Mars opposisjon Asc.
Uranus opposisjon Asc.
Sol trigon Asc.

Kapittel 3: Ditt innerste jeg: Det som egentlig motiverer deg

Selv om du har høye idealer og er et edelt menneske på mange måter (som beskrevet i forrige kapittel), så er det også en side hos deg som er mer underfundig, morsom, og som ikke kan ta ting altfor seriøst. Din humoristiske sans redder deg fra å bli altfor seriøs når det gjelder ting du tror på.

Du er på mange måter et evig barn. Du har et lyst sinn, er årvåken, nysgjerrig, fleksibel, lekfull og alltid ivrig etter å oppleve nye ting - og konsentrasjonsevnen er ikke særlig utholdende. Du har lett for å fange inn ideer, men så snart din opprinnelige nysgjerrighet er tilfredsstilt, ønsker du å gå videre til noe annet. Du har behov for hyppige forandringer, variasjon og møter med nye situasjoner og mennesker.

Det kan være vanskelig for deg å bestemme deg for hvor dine egentlige talenter og sanne yrkesinteresser ligger, for du har et mangfold av interesser, og er lite begeistret for å måtte avgrense deg til å konsentrere deg om bare en. Du blir lett distrahert av alle de andre fascinerende mulighetene. Din nysgjerrighet og rastløshet vil gi deg mange forskjellige opplevelser gjennom livet, og du er villig å smake eller forsøke alt før eller senere. Det å gjøre det samme om igjen og om igjen, selv om det dreier seg om noe som kan være bra for deg, blir virkelig kjedelig.

Du lever en hel del i hodet - leser, observerer, tenker, ideene spinner rundt - og du trenger mentale stimuli i minst like stor grad som mat og drikke. Hvis du måtte velge mellom en god bok eller en god film og en god lunsj, er det faktisk stor sannsynlighet for at du ville velge det første alternativet. Du har et kreativt sinn og er meget skarp.

Du kan også være et meget sosialt vesen, med et sterkt behov for å kommunisere og være sammen med andre. Du liker deg når du kan bruke ord og leke deg med ord, og du har en fin teft for hvordan du skal servere dine ideer på en kløktig, interessant og velformulert måte. Du har talent både for å snakke og skrive.

Du har også en lett og skjelmsk form for humor, og du tar ikke ting så altfor seriøst. Selv om du har behov for følelsesmessig involvering, er det vanskelig for deg å oppnå dette, for du er ofte uvillig å utlevere dine følelser, ta ansvar eller å avgrense din personlige frihet og mobilitet.

Din glede ligger i å bruke din kreativitet og dine språkevner til å kommunisere noe meningsfullt, å undervise, inspirere, eller føre mennesker sammen. Du har et fordomsfritt sinn og kan som oftest bidra med et friskt, klart perspektiv. Dine svakheter er en mangel på utholdenhet og kontinuitet, og en tendens til å overse eller ignorere dype følelsesmessige situasjoner, såvel som andres følelser.

Du er en hemmelighetsfull person, og har en tendens til å trekke deg tilbake fra offentlige og upersonlige sosiale sammenhenger. Du foretrekker å jobbe hjemme, eller i små forretninger med en personlig atmosfære.

Du bruker mye av din kreative energi på ditt hjem, din familie, og ditt indre liv.

Du kan være en inspirerende leder av et team eller en gruppe. Din dynamikk og energi smitter over på andre, og du ser på sunn konkurranse mellom mennesker som et pluss. Generelt sett vil du også ha en god helse.

Det virker som du mangler selvtillit og kan være plaget av angst og utrygghet som ikke har noen åpenbar årsak. Du har en tendens til å trekke deg tilbake, og din syn på livet generelt, kan være litt for negativt. Se opp så ikke din følelsesmessige spenning virker inn på ditt fysiske velvære.

Astrologiske tendenser analysert i kapittel 3:
Ascendant i Vannmannen og Sol i Tvillingen
Sun i Tvillingen
Sol i 4. hus
Sol sekstil Mars
Sol opposisjion Saturn/Neptun

Kapittel 4: Mentale interesser og ressurser

Du er meget interessert i indre, subjektive og personlige områder, og dine tenkning er basert på følelser, intuisjon, personlig erfaring, og eventuelt fordommer, mer enn logikk og fornuft. Intellektuelle evner og ambisjoner uten hjerte og sjel, betyr lite for deg. Du er empatisk og kan være en utmerket rådgiver, for du er en meget følsom lytter, og dypt opptatt av et menneskes følelser og indre liv. I tillegg til psykologi, føler du deg også tiltrukket av utdanning, kunst, poesi, musikk eller mytologi. Du liker ikke spesielt godt å tale foran en forsamling, men vil åpne deg og dele dine tanker i små, intime grupper. Du liker å skrive en personlig dagbok, og å lese om andres liv og personlige utvikling.

Du liker puslespill og andre spill som utfordrer deg intellektuelt. Du liker å vise dine verbale og intellektuelle evner, og å bruke ditt sinn på en kreativ måte. Skriving, dramatisk tale, eller andre måter å bruke din kreative intelligens på, appellerer sterkt til deg.

Du vingler ofte mellom det din bevisste fornuft sier til deg, versus en tro på noe som ser ut til å være i strid med din logiske sans. Du har evnen til å tenke stort, og du er i stand til å visualisere framtiden, men se opp for storslåtte planer og overdrevne forventninger. Ofte kan de mest fantastiske teorier eller spekulative ideer virke riktige for deg, men det vil nok være klokt å teste dem ut før du investerer for mye i dem.

Du har et sterkt behov for å reise, og det kan være lurt å forsøke å se så mye av verden som du kan.

Du er åpen og mottagelig for opplevelser som ikke kan forklares rasjonelt, slik som psykiske fenomener, telepati, metafysikk etc., og du kan også være engasjert i å undervise om disse emnene. Du har et fantasirikt sinn, og du har kunstneriske årer og spesielle anlegg for å uttrykke din kreativitet gjennom skriving.
Du har et dypt og gjennomført sinn. Du fritter ut fakta, og du trives spesielt godt med problemer som har et element av mystikk, av det forbudte, eller det dunkle. Generelt sett skyr du aldri sannheten, uansett hvor ubehagelig den måtte være.

Du har et positivt syn på livet, tenker langsiktig og forsiktig, og har overflod av tanker. Du planlegger prosjekter eller foretak i større skala, og du vil sannsynligvis ha suksess med disse. Du har gode forretningsforbindelser og du setter pris på sosiale sammenkomster.

Astrologiske tendenser analysert i kapittel 4:
Merkur i Krepsen
Merkur i 5. hus
Merkur kvinkuns Jupiter
Merkur trigon Neptun
Merkur sekstil Pluto
Merkur opposisjion Jupiter/MC

Kapittel 5: Emosjoner: Stemninger, følelser, kjærlighet

Du har et stabilt temperament og er en fredselskende sjel. Du er ikke lett å sette i bevegelse, og du viser sjelden noen form for sinnsopprør. Du har en beroligende effekt på mer nervøse og flyktige personligheter, og en emosjonell stødighet som andre opplever som beroligende. Selv om du er vennlig, og sjelden lar deg provosere, så er du enormt sta og motsetter deg enhver forandring som krever en følelsesmessig justering, som for eksempel forandringer i familielivet eller i ekteskapet.

Du søker trygghet og lojalitet i kjærligheten, og er ekstremt hengiven overfor dem du er glad i, og du omgir deg med en varm, omsorgsfull atmosfære. Du kan imidlertid være litt klengete, og forsøke å hindre at andre forandrer seg.

En god porsjon fysisk kjærlighet, nærhet og berøring er nødvendig for ditt velvære, og du kan ha en tendens til å skjemme deg bort med sensuell komfort og nytelse. Til tider kan mat bli erstatning for følelsesmessig komfort og kjærlighet.

Du vil sannsynligvis være en ivrig samler - faktisk en virkelig hamster. Dine eiendeler gir deg en følelse av trygghet og kontinuitet med fortiden - noe som er viktig for deg. Antikviteter eller gjenstander som er knyttet til følelsesmessige minner fra fortiden er spesielt kjære og verdifulle.

Du kan også ha en tendens til å klamre deg tett til både penger og eiendom, og holde disse "innen familien", heller en å dele dem fritt med mennesker utenfor din nære krets.

Uansett hvordan du måtte være utad, så har du et varmt hjerte, og det er enkelt for andre å appellere til din sympati og hengivenhet. Du viser spesielt omsorg for barns, mødres og familiens behov, og du vil ha en partner som verdsetter ekteskapet, hjemmet og familien i like stor grad som deg selv. Uvennlighet og strenghet virker sårende på deg.

Du føler ofte at du må gjøre noe spesielt, eller være noe annet enn du er for å bli anerkjent og akseptert av andre. Du er meget sensitiv overfor kritikk og har lett for å føle deg avvist og neglisjert. Selv om du kan virke kjølig og distansert, så betyr deg veldig mye for deg å være inkludert. Fordi du er så sensitiv, kan det virke enklere for deg å trekke deg tilbake i ditt skall, heller enn å risikere de følelsesmessige tumultene du kan utsette deg for ved å slippe andre inn på livet og lære deg å kjenne på en nær og personlig måte. Din reserverte og forsiktige væremåte kan gjøre det vanskelig for deg å etablere et nært følelsesmessig forhold til andre, og du kan bli sterkt knyttet til noen få mennesker som du regner som dine "virkelige venner". Du kan oppnå indre trygghet og styrke gjennom perioder i isolasjon, hvis du ser på disse som en tid for å dyrke og utvikle dine egne interesser, og ikke som perioder med ensomhet.

Du liker emosjonell intensitet og føler deg tiltrukket av det mystiske, det ukjente, og alle slags farlige eller utfordrende opplevelser hvor du kan benytte alle dine indre ressurser. Du er i stand til å takle emosjonelle kriser meget godt, og du er opptatt av de dype røttene til følelsesmessige problemer, og hvordan du kan helbrede disse. Du insisterer på at følelsene må ut, for du ønsker virkelig nærhet og intimitet i dine relasjoner til andre - uten barrierer eller hemmeligheter.

Du er stødig og lojal i kjærlighetslivet, spesielt hvis du har en varm partner som er i stand til å vise sine følelser. Du er meget sensuelt orientert og trenger mye berøring og fysisk kjærlighet. Du setter pris på å bli bortskjemt med et godt måltid, kjærlig massasje, eller sensuelle fornøyelser. Du er en vidunderlig elsker, meget opptatt av at den du er glad i skal ha det godt. Du har en godt utviklet sans for alt som er vakkert og for det rent fysiske utseende, og det betyr mye for deg at din partner er fysisk attraktiv.

Omsorg og kjærlighet må for deg uttrykkes konkret og håndfast, og du setter stor pris på å motta og gi gaver. Du verdsetter luksus, komfort og eleganse meget høyt, og du setter pris på alt som er vakkert. Du kan være litt nytelsessyk og ekstravagant. Se opp for en tendens til å ville eie de mennesker du blir forelsket i, og mennesker du har et nært forhold til.

Du deler fritt alt du har, og dine venner vet at de kan alltid regne med din generøsitet og støtte, både emosjonelt og materielt. Din godhjerta akseptering og toleranse overfor andres svakheter gjør veldig mye for å opprettholde harmonien i dine relasjoner. Du kan også være litt bedagelig anlagt, og kan ha en tendens til å unngå konfrontasjoner om vanskelige emner i et forhold. Kanskje du synes det innebærer for mye bryderi og virker smålig. Du er et meget sosialt vesen, og kan bruke enhver unnskyldning for å feire noe sammen med gode venner. Du har vanskelig for å godta altfor mange restriksjoner fra din partner, og du gir også mye frihet til din vedkommende.

Din nytelsessyk natur, og din materielle og emosjonelle generøsitet som er omtalt ovenfor, danner motvekt til en viss forsiktighet og tilbakeholdenhet når det gjelder å uttrykke dine følelser, og av frykt for avvisning. Til tider er du meget vennlig, jovial, og heller ekstravagant, som nevnt tidligere, men til andre tider er du atskillig mer lukket. Fordi du er så munter og glad i moro, vil sannsynligvis ikke andre mennesker mistenke hvor sensitiv du er for å bli satt utenfor eller mislikt.

Du er en seriøs person som kan ha litt vanskelig for å more deg på en mer sorgløs, spontan og spøkefull måte når du er sammen med andre. Du gjør sjelden noe bare for fornøyelsens skyld, og du kan være meget påholden og gjerrig. Du er litt forsiktig med å nærme deg andre mennesker, og å dele dine følelser med andre. Kanskje på grunn av smertefulle separasjoner i dine tidlige leveår. Selv om du lengter etter kjærlighet og omsorg, så er intimitet vanskelig for deg å takle. Du kan bli følelsesmessig involvert i mennesker som ikke verdsetter deg eller behandler deg skikkelig. Det er nødvendig at du lærer å elske og verdsette deg selv før du kan finne tilfredshet i kjærlighetslivet.

Du elsker dypt, lidenskapelig og helhjertet, og enkelte kan oppleve din intensitet som enten ekstremt attraktiv eller truende. Du er karismatisk, og kan ha en sterk psykisk innflytelse på andre. Spesielt mennesker av motsatt kjønn. Du kan være tilbøyelig til å bruke din tiltrekningskraft til å manipulere andre, av og til uten å forstå det.

Astrologiske tendenser analysert i kapittel 5:
Måne i Tyren
Måne i 2. hus
Måne konjunkt Venus
Måne kvadratur Saturn
Måne trigon Pluto
Venus i Tyren
Venus i 2. hus
Venus kvadratur Jupiter
Venus i aspekt til Jupiter og Saturn
Venus kvadratur Saturn
Venus trigon Pluto

Kapittel 6: Energi og ambisjoner: Hvordan du når dine mål

Du er stolt og ambisiøs, og du streber etter å utmerke deg, å skille deg ut og bli anerkjent for hvem og hva du er. Du har en meget sterk egodrift, og vil gjerne være Nummer En. Du har vanskelig for å ta imot ordrer fra andre, eller å befinne deg i bakgrunnen. Du misliker sterkt å ta feil, og insisterer alltid på at du har rett!

Du er kraftfull, sterk, energisk, bestemt, og liker godt å konkurrere. Du spiller tøft, du spiller for å vinne, og du gir ikke opp så lett. I bunn og grunn ser du på livet som en konkurranseidrett eller en opptreden. Du elsker beundring og applaus, og du har sansen for ære og integritet. Du kan ha en tendens til å være selvtilstrekkelig, kanskje på grensen til det arrogante. På grunn av din enorme tro på deg selv, er du i stand til å oppnå mye, men hvis din selvtillit noensinne blir underminert, blir du defensiv, sjenert, og heller fiendtlig.

Du forventer at du må jobbe hardt for alt du vil oppnå, og du har liten tålmodighet med mennesker som blir veiet og funnet for lette. Arbeid er for deg en lidenskap til enkelte tider, og du kan drive deg for hardt. Du kan også bli for krevende overfor mennesker du jobber sammen med.

Hvis din energi ikke blir brukt i jobben eller i karrieren, kan du bli ganske fanatisk i helsespørsmål, og du vil trene enormt, og kanskje for mye.

Dynamisk, egenrådig, med et brennende uavhengighetsbehov, og uvanlig mye pågangsmot og energi. Når du ønsker deg noe, vil du ha det NÅ, og du handler raskt, impulsivt og bestemt. Din utålmodighet kan gjøre deg litt brysk og uvøren overfor andre. Du trenger en god del personlig frihet for å kunne gjøre ting på din egen måte, og du har vanskelig for å tilpasse deg regler, normer, skjemaer og at andre bestemmer over deg. Du er ganske intolerant når det gjelder autoriteter, og kan være meget opprørsk. Du kan være meget direkte med andre, av og til på grensen til det brutale. Du har også et eksplosivt temperament. Nervøs og spent som du ofte er, kan det være vanskelig å slappe av, gi deg tid og å sette ned tempoet. Du er alltid på farten. Rastløs, modig og opptatt av å eksperimentere.

Dine ambisjoner og langsiktige mål i livet vil være ganske personlige, subjektive og relatert til en indre utvikling eller indre tilfredsstillelse. Andres anerkjennelse eller det å prestere noe stort i materialistiske eller offentlige termer, kommer i annen rekke når det gjelder deg.

En stor del av din energi, oppmerksomhet og selvrealisering kan relateres til hjem, familie, eller kan ha noe med å fullføre din arv på en eller annen måte.

Du har overflod av energi, driv og innstilling til å oppnå nesten alt du måtte ønske deg. Din evne til å konsentrere deg om et mål, og din iver etter å få gjort ting, gjør deg i stand til å prestere mye. Av og til kan du drive deg selv for hardt uten å engang merke det, men husk at også du trenger å ta deg en pause og å slappe av innimellom. Du har ry på deg for å være en pågående og foretaksom person og en dyktig arbeider.

Astrologiske tendenser analysert i kapittel 6:
Mars i Løve
Mars i 6. hus
Mars konjunkt Uranus
Sol opposisjon MC
Mars trigon MC

Kapittel 7: Vekst og ekspansjon: Områder hvor du trives

Din styrke ligger i din evne til å være oppfinnsom, åpen overfor nye progressive begreper, villig til å eksperimentere, og å forkaste vaner og tradisjoner når disse ikke lenger har noen positiv hensikt. Du har også et ganske omfattende syn på verden. Et syn som inkluderer hele menneskeheten og ikke bare din egen, snevre personlige krets.

Du føler deg tiltrukket av sosialt arbeid, velferdsaktiviteter, eller å kunne bruke din energi til humane formål, og å kunne hjelpe mennesker på livets skyggeside på en eller annen måte. Din generøsitet og uselviskhet vil bringe deg og andre mye godt.

Du har et behov for å flykte bort fra hverdagens krav, og strekke deg mot noe større, mer eksotisk, mer spennende. Å reise kan være bra for deg. Du kan også ha en tendens til å dagdrømme, fantasere eller filosofere en hel del.

Du er sterke meninger og overbevisninger, og enkelte mener kanskje at du grenser til det fanatiske. På et eller annet punkt i livet ditt, kan ditt behov for å handle ut fra disse overbevisningene sette deg i et tvilsomt lys hos dine overordnede, og kanskje til og med forårsake konflikt med loven.

Du har også ekstremt store ambisjoner, og med mindre du forsøker å ikke overgå deg selv, kan et tilbakeslag på grunn av grådighet og arroganse bli resultatet.

Du er diplomatisk og har evnen til å overbevise andre. Dine synspunkter er basert på en meget dyp forståelse, og du har innsikt i det du har lært. Noe som gjør deg til en dyktig lærer. Du vil etter alt å dømme vinne stor suksess og offentlig anerkjennelse.

Du er meget sensitiv overfor skjønnhet og kunst og har et sterkt behov for å leve et komfortabelt liv. Du kan ha stor glede av illusjoner, og du kan betrakte ditt kjærlighetsliv som lykkelig, enten det er slik eller ikke. Du har en tendens til å skape tvil hos andre om hvem du egentlig er.

Astrologiske tendenser analysert i kapittel 7:
Jupiter i Vannmannen
Jupiter i 12. hus
Jupiter kvadratur Neptun
Jupiter kvinkuns Pluto
Jupiter opposisjion Merkur/Pluto
Jupiter konjunct Venus/Neptun

Kapittel 8: Områder som utfordrer deg, eller som er vanskelige for deg

Du har en evne til selvfornektelse når det gjelder innsats for langsiktige mål. Du er i stand til å jobbe hardt og utholdende, men du kan mangle arbeidsglede og evnen til å leke. Du føler deg ofte nedlesset med livets krav og ansvar, og du kan misunne dem som ser ut til å tiltrekke seg alt de ønsker i livet, tilsynelatende uten særlig personlig anstrengelse.

Det er en meget dømmende, streng, og lite kompromissvillig side hos deg som kan hemme deg en hel del. Se opp så du ikke blir for pessimistisk og kynisk, eller blir for hardhjertet, sofistikert voksen som prioriterer det praktiske og realistiske, og undertrykker den lekende og fantasifulle siden ved livet.

Du kan ha vage, men alltid nærværende skyldfølelse eller frykt som er vanskelig å sette fingeren på eller utrydde. Det kan virke som du ikke helt har tillit til Livet i seg selv, og at du stadig er på jakt etter måter å forsvare deg mot farer og det ukjente. Du må lære å overvinne din innarbeidede vane med å være mismodig og engstelig, og heller forsøke å se verden som et vennlig sted heller enn et lumsk og farlig område.

Du er en dyp tenker med gode konsentrasjonsevner. Men du tenker sent, og tar din tid før du tar en beslutning. En beslutning eller et valg vil sannsynligvis være tuftet på praktiske og økonomiske forhold. Du er ikke av de mest snakkesalige, og du foretrekker å snakke om seriøse eller triste emner.

Nå skal vi belyse atferdsmønstre som du instinktivt tyr til når du er under stress. Hovedsakelig en ubevisst prosess, og en prosess som du er tilbøyelig til å overdrive - fordi den er så vanlig og lett å ty til. Retningen du må følge for å oppnå balanse, større bevissthet og helhet, er også beskrevet.

Ditt naturlige instinkt, spesielt når du er under press, er å flyte passivt med i det som er mest lettvint, uten å analysere eller vurdere situasjonen, og kanskje forsøker du også å se din situasjon klart ved å ty til fantasier, rusmidler eller lignende. Dagdrømming og upraktiskhet, og det å være ufokusert og udefinert (i det minste på visse områder), er måten du forsøker å takle stress på. Du kan også ha vanskelig for å sette grenser og si nei.

Din utvikling ligger i å kultivere ditt skjønn og din klarhet. I det å bli mer presis, og å utvikle praktiske egenskaper som gjør det mulig for deg å fungere mer effektivt i verden. I det hele tatt er det å finne en måte å kunne stå til praktisk tjeneste for noen, veldig viktig.

Området hvor det er mest sannsynlig at du vil kjempe med disse tingene er i ekteskapet og andre nære tomannsforhold. Du kan oppdage de egenskaper du trenger å utvikle mer (som beskrevet ovenfor) i din partner. Det er viktig for deg å gjenkjenne, sette pris på, og lytte til menneskene i ditt liv som har slike egenskaper. På samme måte som det er viktig at du utvikler dem selv. Legg din energi og oppmerksomhet i å lære om andre, og om deg selv gjennom andre.

Følgende er spesielle aktiviteter som vil støtte deg i din vekst og utvikling. Disse vil, eller vil ikke, føles naturlige for deg, og ofte kan en følelse av motstand eller en midlertidig ubehjelpelighet melde seg i tilknytning til slike aktiviteter, men de er av stor viktighet for deg på din vei mot helhet.

Din vei til helhet inkluderer det å konfronteres med de mørke og skjulte sider hos deg selv. Å bringe disse opp i lyset, og å omforme deg selv i denne prosessen. Helende evner utvikler seg som et resultat av din vilje til å oppleve og omforme dype følelser som for eksempel sorg, sinne og smerte. Også det å se det mørke og smertefulle i verden, og bidra til å belyse dette, uten å bli overveldet av det, er en viktig oppgave for deg.

Astrologiske tendenser analysert i kapittel 8:
Saturn i Steinbukken
Saturn i 12. hus
Saturn opposisjion Merkur/Mars
N. Node i Jomfru
N. Node i 7. hus
N. Node konjunkt Pluto

Kapittel 9: Originalitet og fantasi
Områder hvor du er kreativ, unik, ustabil eller tvangspreget

Du trenger mye frihet i dine nære relasjoner, og du kan også komme til å eksperimentere med utradisjonelle relasjonsformer. Du gjør opprør mot normer og restriksjoner når det gjelder ekteskap eller personlige forhold, og du vil sannsynligvis velge en meget uvanlig, eksentrisk, eller ukonvensjonell partner.

Du har en meget aktiv fantasi, og kan utvikle en interesse for det overnaturlige, psykiske fenomener eller okkulte emner. Du kan ha underlige fantasier, og/eller en vag frykt for "spøkelser", "astralplanet", eller døden. Det kan være lurt å holde seg borte fra slike områder som du føler deg usikker i forhold til, inntil du føler deg godt forankret i den praktiske verden i tillegg.

Emosjonell intensitet, intens attraksjon, og en følelse av noe skjebnebestemt preget dine nære relasjoner. Det virker som du ikke kan utstå lettere, mer overfladiske relasjoner. Det virker som de uten unntak er dype, intense opplevelser som avdekker dybdene hos deg selv. Du kan føle deg tiltrukket av mektige, karismatiske, viljesterke mennesker som utfordrer, går imot, eller kanskje vekker til live din egen makt og styrke. Ditt ekteskap vil sannsynligvis være et område hvor din vekst er sterkest.

Ditt emosjonelle spenningsnivå er meget høyt og du trenger mye hvile og avkobling for å kunne fungere skikkelig. Du er en slave av dine følelser og følger som regel dine spontane innfall, men har også en tendens til å utføre dem uten den nødvendige planlegging på forhånd.

Du er meget amorøs og kan plutselig gå inn i forhold som slutter like fort som de begynte. Du kan være ganske ustabil i kjærlighetslivet, og du blir forelsket ganske hyppig. Enkelte av dine relasjoner kan begynne under spesielle forhold.

Vitaliteten kan være lav, og du har en tendens til å bruke energien på en ganske ineffektiv måte. Du kan også ha en tilbøyelighet til å plages av tvil og mismodighet, og du kan oppleve det som umulig å overvinne hindringer som du møter.

Astrologiske tendenser analysert i kapittel 9:
Uranus i 7. hus
Neptun i 8. hus
Pluto i 7. hus
Uranus opposisjion Måne/MC
Uranus opposisjion Venus/MC
Neptun konjunct Mars/Saturn

Kapittel 10: Generasjonspåvirkning: Din aldersgruppe

I dette kapittelet vil vi diskutere karakteristiske trekk ved din generasjon. Det er selvsagt ikke sikkert at du deler alle disse egenskapene med din generasjon, men du kan være sterkt påvirket av den tone som hersker i denne generasjonen.

Det første emnet er "Den ubevisste og emosjonelle drivkraften til din aldersgruppe". I denne seksjonen vil vi beskrive en dypt følt trang, nesten tvangspreget, som preger din aldersgruppe. Denne driften kommer til overflaten med stor styrke og makt, og etterlater seg derfor mange forandringer og omveltninger i sitt kjølvann. Det andre avsnittet handler om "Idealene og illusjonene i din aldersgruppe", og beskriver drømmene, fantasiene og de åndelige mål for din aldersgruppe. Det tredje og siste emne er "Hva er nytt og forskjellig i din aldersgruppe", som beskriver områder hvor du og din generasjon er oppfinnsomme, uvanlige, og områder hvor det også kan være mye ustabilitet og upålitelighet.

Karakteristikken nedenfor påvirker en gruppe mennesker som er født innenfor en bestemt tidsperiode som strekker seg over flere år. Det er en eller flere forskjellige astrologiske faktorer beskrevet i hver av de tre seksjonene nedenfor.

De ubevisste og følelsesmessige strømninger i din aldersgruppe

Du er en del av en gruppe født innen en 30-års periode, som blir drevet fram av behovet for å finne en etisk standard, og en klar forståelse for hva som er galt og hva som er riktig. Det er et ubevisst behov for å utslette all verdens ondskap og skape en perfekt og ryddig verden. Dere har en avskyfølelse for alt som er stygt, skittent eller grotesk. Merkelig nok, så kan det også forekomme at dere blir fascinert av disse samme tingene som er så usmakelige, og ofte kan dere ha en følelse av håpløshet og desperasjon når det gjelder verdenstilstanden.

Disse indre, emosjonelle og konfliktfylte egenskapene, er reflektert i holdninger og livsstil hos din aldersgruppe. De fleste mennesker i din aldersgruppe er konservative og etiske, og en liten minoritet går til den motsatte ytterlighet, og setter pris på å være spesielle og uvanlige i sin opptreden, og sjuskete, eller kanskje til og med groteske i sine manerer og utseende. Det virker som det ikke finnes noen mellomting for din generasjon. Vanligvis oppstår den opprørske type atferd i ungdommen, og begynner deretter å avta. Aldersgruppen har en tendens til å bli meget konservativ senere i livet.

Denne aldersgruppen er ikke særlig god til å inngå kompromisser, og har gjerne sterke oppfatninger om hva som er rett og galt. Dere har en sterk følelse av at dere må utrydde det onde i verden. Rettnok er det å fostre gode gjerninger prisverdig, men en kategorisk og ensidig respons overfor sammensatte emner er ikke særlig nyttig. Aldersgruppen din vil gjennomgå store forandringer i holdninger til det Gode og det Vonde, og kan svinge til det helt ekstreme. Aldersgruppen kan også bidra med veldig mye innen felt som medisin og omsorg, økologi og utdanning.

Idealer og illusjoner i din aldersgruppe

Du tilhører en gruppe mennesker som er født innen en 14-års tidsperiode som har en intens psykisk sensitivitet og forestillingsevne. Aldersgruppen din er tiltrukket av det fremmende, underlige og uvanlige. Sansen for det makabre og bisarre er stor, og dette blir ofte reflektert gjennom musikken, kunsten og motene i din aldersgruppe. Romaner og filmer med mystikk og åndeløs spenning er også populære i denne aldersgruppen. Depresjoner, stoffmisbruk og suicid er også ganske høyt i din aldersgruppe. Dere har også en dyp sans for mystikk, og østlige religioner og meditasjon er meget attraktivt for denne aldersgruppen.

Hele den generasjonen du tilhører har enorme muligheter for åndelig gjenfødsel og oppvåkning. Dette er ikke noe som vil bli trædd nedover hodene på dere, eller noe som vil skje som følge av uunngåelige hendelser, men noe som kommer fra en indre lengsel og en naturlig trang til å søke i dybden.

Hva er nytt og annerledes i din aldersgruppe

Du tilhører en gruppe mennesker som er født innen en 7-årsperiode som er uvanlig egenrådige, stolte og egoistiske. Dere er en gruppe som kjemper mot autoriteter og insisterer på å gjøre ting på deres egen måte. Foreldre og skolelærere opplevde det som ekstremt vanskelig å disiplinere denne aldersgruppen. Regjeringer som undertrykker individuell uttrykksmåte og frihet, møter en hel del motstand fra din aldersgruppe, og dere gjør opprør mot enhver form for tyranni eller undertrykkende lover og regler.

Astrologiske tendenser analysert i kapittel 10:
Pluto i Jomfru
Neptun i Skorpionen
Neptun sekstil Pluto
Uranus i Løve

No Birth Time: $7.95 ~ With Birth Time: $9.95

Back to Norwegian Report Page
Return to Main Chart Service Page
Top