Norwegian Forecast Sample Report
This sample is for 1 month only

ASTROLOGISK FRAMTIDSANALYSE FOR

Michael J. Fox

Juni 9, 1961
12:15 AM
Edmonton, Canada

Mars 31, 2000 - April 30, 2000

Cosmic Patterns
6212 NW 43rd Street, Suite B
Gainesville, FL 32653
Phone: 352-373-1504
E-mail: kepler@astrosoftware.com

Din astrologiske framtidsanalyse begynner på neste side. Hvis tidsperioden for en tolkning er for eksempel oppgitt som "Juli 1,1995 (Juni 15, 1995 til Juli 15 1995)", betyr dette at den aktuelle tendens begynner i midten av juni, når sin sterkeste innflytelse rundt den 1. juli, og slutter i midten av juli. Første dato som er oppgitt, er når tendensen når sin maksimale styrke. Vi kan kalle dette for høydepunktet. Tendensen starter på begynnelsesdatoen, øker gradvis i styrke til høydepunktet er nådd, og avtar deretter gradvis fram til sluttdatoen. En tendens kan vare fra noen få dager til et halvt år eller deromkring.

Du vil også merke at den samme tolkingen kan dukke opp periodevis i løpet av samme året. Dette er ikke uvanlig. I enkelte tilfeller vil begynnelse og sluttdato for to tendenser være den samme, den eneste forskjellen mellom de to tendensene er ulikt høydepunkt. Dette betyr at den aktuelle tendens har to høydepunkter, i stedet for et. Det kan også skje at det er tre eller flere høydepunkter for den samme astrologiske tendens. For å eliminere overflødige tolkninger, kan du bli informert om at denne tendensen også har inntruffet tidligere, og bli henvist til tidligere forekomst av denne tolkingen.

Du kan lure på hva forkortingene etter datoen står for. Du kan se at det står "Sat konj Plu" etc. Disse forkortingene er tatt med for at de som har kjennskap til astrologi skal kunne se hvilke astrologiske faktorer som er involvert.

Vi håper at du liker din astrologiske framtidsrapport. Diverse tekniske detaljer er oppgitt nedenfor, for de astrologer som måtte ha interesse av disse.

Tropisk/Placidus NATAL CHARTUtregnet for tidssone 0 timer
Natal posisjoner:
Sol=18GE12 Måne= 1TA27 Merk= 9CN21 Ven= 2TA58 Mars=18LE37
Jup= 6AQ49 Sat=29CP07 Ura=22LE23 Nep= 8SC58 Plu= 5VI40
Asc=18AQ37 MC=14SA03 2.hus=22AR21 3.hus=24TA15 5.hus= 0CN40
6.hus=18CN54

PLANET-TIL-PLANET VALG
Natal: Sol Måne Merk Ven Mars Jup Sat Ura Nep Plu Asc MC
Transitt: Sol Merk Ven Mars Jup Sat Ura Nep Plu
ASPEKTER ORB ASPEKTER ORB
Konj ( 0 grader 00 minutter) 1 grader 00 minutter Oppos (180 grader 00 minutter) 1 grader 00 minutter
Sqr ( 90 grader 00 minutter) 1 grader 00 minutter Trig (120 grader 00 minutter) 1 grader 00 minutter
Sekst ( 60 grader 00 minutter) 1 grader 00 minutter

Mar 4, 2000 (Mar 3, 2000 til Apr 24, 2000) Ven 1. hus

Ditt behov for harmoni, skjønnhet og elegante omgivelser er sterkere enn vanlig, og du forsøker å unngå alt som er ubehagelig i så stor grad som mulig. Du er tilbøyelig til å bruke sjarm, vennlig overtalelse, og i det hele tatt å forsøke med det gode, i stedet for en mer direkte, pågående metode for å få dine ønsker oppfylt. Fornøyelse og kjærlighet er viktigere for deg enn arbeid, og du kan være ganske doven på denne tiden. Men på en hyggelig og glad måte.


Mar 9, 2000 (Feb 20, 2000 til Mar 31, 2000) Ura Konj Asc

Plutselig intuitive opplevelser og drømmer kan skape tilstander som gjør deg desorientert og forvirret. I denne tidsperioden kan du av og til føle behov for å flykte fra dine daglige rutiner, og fordype deg i en mer magisk og imponerende verden. Dette kan være en utmerket tid for eksotiske feriereiser, eller for å besøke et inspirerende sted. Du vil også bli mer opptatt av å lese fantasifortellinger og å gå på kino, som en måte å flykte fra de praktiske forholdene og kunne oppleve en mer fantasifull og spennende verden.

Vær forsiktig når du står overfor viktige beslutninger i denne tiden. Du er i større grad påvirket av dine fantasier enn du klarer å innse, og du kan ha en tendens til å ta plutselige, impulsive beslutninger som du senere angrer, fordi de verken er praktiske eller lønnsomme. Du befinner deg på et lavpunkt når det gjelder å takle praktiske affærer. Dette er mer en tid for å stimulere din fantasi og dine åndelige aspirasjoner, og ikke for å takle dine mer praktiske affærer særlig effektivt.

Hvis du har en tendens til overdrevet alkohol eller stoffmisbruk, eller er ustabil psykisk eller følelsesmessig, bør du være spesielt forsiktig i denne perioden. Du kan lett gli inn i en desorientert og forvirret sinnstilstand. Selv bruk av medisiner kan skape forvirring og desorientering.

Mar 9, 2000 (Feb 20, 2000 til Aug 16, 2000) Ura 1. hus

Gjennom hele denne perioden, og spesielt i begynnelsen, vil du frigjøre deg fra gamle mønstre og måter å forholde deg til verden på. Noe som kan forårsake atskillig turbulens i ditt liv. Mennesker som ikke ønsker forandring, og som kjemper for å opprettholde status quo er spesielt utsatt. Du virker mer uberegnelig, spontan, og upålitelig, også overfor deg selv. Du er mer opptatt av å eksperimentere med forskjellige væremåter, du kan innta en mer ukonvensjonell eller individualistisk holdning. Din indre rastløshet, og ditt behov for å gjøre forandringer, kan også tvinge deg til å flytte, eller foreta andre drastiske kurendringer i forhold til det livet du har levd hittil.

Mar 12, 2000 (Mar 11, 2000 til Apr 25, 2000) Mars 2. hus

Hvis du har vært passiv eller nonchalant når det gjelder økonomiske saker, forretninger og materiell trygghet, er tiden nå inne for å innta en mer aktiv, positiv innstilling til dette området i ditt liv. Sterkere ambisjoner og sterkere engasjement er sannsynlig, men krangel om penger er mer hyppig enn vanlig.

Mar 30, 2000 7 PM(Mar 29, 2000 til Apr 1, 2000) Mars Trig Plu

Du har merkelige ønsker, impulser, og følelser som er vanskelig å beskrive eller forstå. Dine vanlige daglige beskjeftigelser virker triste, meningsløse eller lite tilfredsstillende. Faktisk til den grad at det kan være vanskelig å motivere deg, og konsentrere seg om arbeidet. På den annen side kan du bli i fyr og flamme over et eller annet utenom det vanlige; et ideal, en drøm eller en fantasi som du til vanlig tror er for utopisk til egentlig å gjennomføre. Fantasien din er svært aktiv. Artistisk, kreativt arbeide som utrykker en visjonær, underlig eller fantastisk egenskap, er svært tilfredsstillende for deg på denne tiden.

Mar 31, 2000 (Mar 26, 2000 til Apr 4, 2000) Jup Oppos Nep

Et eller annet område av livet ditt som er blitt vanskelig, frustrerende, eller begrensende vil bli lettere på denne tiden. Muligheter vil bli presentert for deg, som en hjelp til selvhjelp, men du må være villig til å gi avkall på en situasjon eller holdning som du har vent deg til, som er ganske restriktiv og begrensende. Vis tålmodighet med deg selv hvis du ikke klarer å utføre alt på en gang, men følg lyset som skinner i enden av tunnelen.

Gjeldsposter, både økonomiske og karmiske, kan avsluttes eller betales ned på denne tiden, på måter som gir fordeler til alle impliserte.

Apr 1, 2000 1 AM(Mar 31, 2000 til Apr 2, 2000) Merk Sqr MC

Det er en stor dybde i samtalene dine. Du avslører hemmeligheter eller svært private saker, samt stiller svært inntrengende spørsmål. Overfladiske svar vil ikke tilfredsstille deg nå. Dette er en utmerket tid for å etterforske et innviklet problem eller mysterium, kikke etter noe som er bortkommet eller gjemt, samt til å lære mer om dine egne indre dybder.

Apr 1, 2000 9 AM(Mar 31, 2000 til Apr 2, 2000) Mars Sqr Jup

Selvtillit, fysisk energi og mot har du i overflod av på denne tiden, så dette er en gunstig tid for å ta på deg prosjekter eller utfordringer du møter, særlig hvis det innebærer konkurranse eller mulighet for å fremheve seg selv. Du har en tendens til ta styringen, eller påta deg en lederrolle på denne tiden.

Apr 1, 2000 (Mar 28, 2000 til Apr 6, 2000)Jup Sekst Merk

I løpet av denne tidsperioden vil du planlegge store ting for fremtiden. Du blir grepet av en ide som gir løfte om mye grønnere beiter. Din begeistring og optimisme er så sterk at det er vanskelig for deg å realistisk vurdere situasjonen. Dersom andre har spørsmål eller tvil angående planen din, vil du raskt feie deres innvendinger og bekymringer til side, siden du er opptatt av din store visjon. Forhåpentligvis har du gjort hjemmearbeidet ditt. I motsatt fall er det fare for at den praktfulle drømmen din lett kan gå opp i røyk.

Dette er en utmerket tid for å prøve vingene dine, til å reise, og besøke nye steder. Du kan lese noe som får deg til å se livet i et ganske annerledes lys. Bevisstheten din søker et bredere og mer omfattende perspektiv. Du burde ikke holde tankene dine i for stramme tøyler. Det eneste er at du bør være forsiktig når du tar praktiske beslutninger basert på disse ideene. Du kan lett overse betydningen av de praktiske detaljene som trengs for at du med hell kan sette en plan ut i livet.

Apr 3, 2000 1 PM(Apr 2, 2000 til Apr 4, 2000) Sol Trig MC

Nå er det muligheter for dyp samhørighet, og for dynamiske, meningsfulle kontakter med andre, særlig med mennesker som har samme mål eller idealer. Mulighet for en lederrolle er også sannsynlig.

Apr 4, 2000 8 AM(Apr 2, 2000 til Apr 5, 2000) Mars Oppos Nep

Du vipper mellom forsiktighet og utålmodighet, noe som kan skape en del stress og indre kvaler. Du kan begrunne din følelse av å være undertrykket, og ditt så vidt kontrollert hat, med en urettferdig situasjon, et korrupt samfunn, eller forholdene i barndommen (alt etter som det måtte passe). Til syvende og sist er det likevel dine valg og dine egne indre kamper det dreier seg om nå. Hvis du føler deg tappet for krefter og motløs etter dagens strabaser, bør du se etter hvordan du kan forandre på innstillingen din. Akkurat nå vil forsøk på å kjempe med omverdenen være som å stange hodet mot en murvegg!

Apr 4, 2000 12 PM(Apr 3, 2000 til Apr 5, 2000) Merk Sqr Sol

Det er mye aktivitet; du beveger deg hurtig fra det ene til det andre, og et hektisk og litt stressende tempo kan bli resultatet. Mange ærender, telefonsamtaler, brev som må besvares, og lignende hastesaker, er på dagsordenen. En mindre, men temmelig anspent konfrontasjon er sannsynlig.

Apr 4, 2000 9 PM(Apr 3, 2000 til Apr 6, 2000)Mars Sekst Merk

Muntlige oppgjør, kamper, og noen opphetede diskusjoner er meget sannsynlig på denne tiden. Og det er fordi du sier det du tenker, uten å vise særlig omtanke eller takt, eller å overveie konsekvensene. Akkurat nå vil du si de tingene du vanligvis bare tenker, særlig til mennesker du er uenig med. Du er også temmelig utålmodig og har lett for å bli frustrert. Du har også en tendens til å bevege deg litt for raskt og plutselig, noe som kan forårsake ulykker. Hvis ikke du setter tempoet ned en smule, kan denne tidsperioden gi en hel del hodepine.

Apr 6, 2000 2 AM(Apr 5, 2000 til Apr 7, 2000) Ven Sekst Sat

Både vennskap og materielle fordeler kan komme deg i møte på denne tiden. Du føler deg svært omgjengelig og festlig og søker selskapelighet, særlig med mennesker som virkelig vet hvordan en skal ha det gøy. Barmhjertighet og menneskekjærlige impulser er også sterkere nå, men se til at disse impulsene blir omsatt i handling.

Apr 7, 2000 6 PM(Apr 6, 2000 til Apr 8, 2000) Sol Sekst Sol

Vennskap, og felles prosjekter vil blomstre nå. Du finner en harmonisk balanse mellom det å ta og gi, mellom det å snakke og å lytte. Og det vil gagne alle sosiale eller felles aktiviteter.

Apr 8, 2000 4 AM(Apr 7, 2000 til Apr 9, 2000) Sol Trig Mars

Akkurat nå vil du ha en tendens til å føle deg litt misfornøyd med ditt privatliv, særlig den romantiske siden av det. I sosiale situasjoner vil det være en viss grad av engstelse, litt keitethet eller kanskje en viss forlegenhet eller risiko for feiltrinn. Hvis du utfører et artistisk eller kreativt arbeid er du mer kritisk enn til vanlig. Du føler at det ikke vil bli godt mottatt eller verdsatt, eller du kan rett og slett føle deg litt uinspirert. Uten helt å være klar over det, sensurerer du sannsynligvis deg selv. Det å akseptere ufullkommenhet og være tålmodig i både de kreative og de romantiske sider ved livet ditt, vil være temmelig nødvendig i denne tiden.

Apr 8, 2000 4 AM(Apr 7, 2000 til Apr 9, 2000) Sol Sekst Asc

Et eller annet som har vært bortkommet eller gjemt kan komme frem i lyset nå. Hemmeligheter, følelser og ønsker, som lenge har vært begravet, eller skjeletter i skapet kan bli avslørt. Dette er også en tid da du lett kan gå til ytterpunktene. Du blir dypt involvert i, og til og med litt besatt av det som du holder på med. Å overskride alle grenser kan være destruktivt nå.

Apr 11, 2000 (Apr 10, 2000 til Mai 14, 2000) Sol 2. hus

Penger, eiendeler, finansiell sikkerhet og praktiske saker står i fokus nå. Hvis du har en tendens til å være gavmild eller råflott, vil du ha en tendens til å bli ennå mer ekstravagant nå. Hvis du har hatt det vanskelig økonomisk, kan du begynne å se lyset i enden av tunnelen. I det minste burde det bli klart for deg hva ditt neste skritt bør bli når det gjelder økonomiske saker.

Apr 12, 2000 12 AM(Apr 10, 2000 til Apr 13, 2000) Sol Trig Ura

Dette er en tid med en anseelig mengde frustrasjon, og dine ønsker eller anstrengelser synest å bli motarbeidet, eller i det minste utsatt. Relasjoner til menn og til autoriteter kan være spesielt vanskelige. Du tviler også mer på deg selv enn til vanlig; humøret ditt er melankolsk og du er temmelig kritisk mot seg selv. Dette er en bra tid for å holde vareopptelling i livet ditt, for å se hvordan du begrenser deg og holder deg selv tilbake, og en tid til å bestemme deg for hva som er ditt neste skritt. Men forsøk å ikke presse deg frem nå, og ikke la all motgangen resultere i en negativ, pessimistisk innstilling til livet.

Apr 12, 2000 7 AM(Apr 11, 2000 til Apr 13, 2000)Ven Sekst Jup

Spenninger i et nært vennskapsforhold blir nå merkbare. Du kan føle deg lite synkronisert med din partner, misfornøyd på en måte som det kan være vanskelig å sette fingeren på, eller å løse. Sannsynligvis vil du nå oppleve en konflikt mellom å glede partneren din, og å tilfredsstille egne ønsker og behov. Din kjærlighetsrytme er en smule ute av balanse. Dette vil påvirke alle dine relasjoner, men spesielt de som er av seksuell art.

I din sosiale situasjon vil det sannsynligvis være et element av klossethet, upassende eller overdreven lidenskap, eller uønskede seksuelle tilnærmelser .

Apr 12, 2000 10 AM(Apr 11, 2000 til Apr 13, 2000)Merk Sekst Sat

Du er optimistisk, håpefull, og ser fremover på denne tiden. Du kan oppdage relasjoner og muligheter du har neglisjert før. Nå er tiden inne for å gi uttrykk for den entusiasmen du føler, meddele dine planer og drømmer, samt være mer mottakelig for andres tankegang og synspunkter. Kontrakter, forhandlinger og alle mulige forretningstransaksjoner er fordelaktige nå.

Apr 14, 2000 8 AM(Apr 13, 2000 til Apr 15, 2000) Ven Sqr Merk

Du bruker ynde, humor og sjarm for å overtale din motpart nå. Din vennlige holdning gjør et positivt inntrykk på andre. Din artistiske og estetiske sans er forsterket, pluss at din interesse for litteratur, poesi og kultur blir dypere. Alvorlig og krevende mentalt arbeide bør du kanskje legge til side til en annen gang, siden tankene dine er mer opptatt av saker som ligger ditt hjerte nær, eller fordi du rett og slett ønsker å slappe av og tenke på mindre kompliserte emner.

Apr 17, 2000 8 AM(Apr 16, 2000 til Apr 18, 2000)Merk Sekst Jup

Ditt sinn er rettet mot resultater og handling, og det er en konkurrerende tone i språket eller atferden din. Du kan være brysk, endog uhøflig, særlig mot mennesker som hefter deg med unødvendige ting. Vær forsiktig når du utfører ærender, og da spesielt i trafikken. Din oppfatning av tid er en smule i ubalanse, og i kombinasjon med utålmodighet, kan du risikere å oppleve en beklagelig påkjørsel (i bokstavelig eller overført betydning).

Apr 17, 2000 6 PM(Apr 16, 2000 til Apr 19, 2000) Mars Sqr Asc

Dette er ikke en periode da du har lyst til å fremheve dine egne interesserer, eller da du er spesielt energisk. Andre menneskers bekymringer og behov får mer oppmerksomhet fra deg nå, og du er mer motivert til å gjøre noe for andre, kanskje for en gruppe du er tilsluttet. Å samarbeide med andre om idealistiske mål er svært tilfredsstillende for deg på denne tiden.

Apr 17, 2000 6 PM(Apr 16, 2000 til Apr 19, 2000)Mars Sqr Mars

Det er en positiv tid for vennskap og kjærlighetsforhold, ettersom du er åpent hengiven, hjertelig, og nokså mottagelig for kjærlige gester fra andre. Det er ikke nok for deg å bare føle kjærlighet til en annen - på denne tiden vil du virkelig gi uttrykk for det og vise det fysisk. En mulighet for en nytt romantisk forhold eller et nytt vennskap er til stede, og kan vise seg å utvikle seg svært fordelaktig for deg.

Apr 18, 2000 4 AM(Apr 17, 2000 til Apr 19, 2000) Ven Trig MC

Dine følelser overfor venner, og din emosjonelle respons på livet i sin alminnelighet, er dypere og mer inderlige. Behovet for å dele, for å gi og få kjærlighet, og for å bli akseptert og være ønsket, er svært sterkt. Du har en sjanse nå til å se hva det er som stopper deg fra å være virkelig nær andre - kanskje et sår du har glemt, eller en godt begravet bitterhet - og til å frigjøre deg fra dette ved å rett og slett gi slipp på det.

Apr 18, 2000 9 PM(Apr 18, 2000 til Apr 19, 2000)Merk Sqr Merk

Du er årvåken, mentalt skarp og klar, og din evne til å forstå nye begreper er forsterket. Du kan også sette ord på og artikulere ideene dine godt på denne tiden. Den intellektuelle nysgjerrigheten er også sterk. Dette er en gunstig tid for å legge planer og strategier, eller for å begynne et studie.

Apr 18, 2000 9 PM(Apr 17, 2000 til Apr 19, 2000) Sol Sqr Sat

Du er optimistisk og muligens noe råflott nå. Du er mindre forsiktig enn til vanlig, og føler at ikke noe kan gå galt. Hvis du ellers har tendens til å satse stort, bruke for mye penger, eller gå til ytterpunktene på den ene eller andre måten, vil denne tendensen være forsterket på denne tiden.

Imidlertid vil du også sikte mot høyere mål enn til vanlig, og en svært lovende mulighet eller kontakt kan også dukke opp nå.

Apr 21, 2000 6 AM(Apr 20, 2000 til Apr 22, 2000)Sol Konj Måne

På denne tid kan du føle det som om du er i feil miljø, verken synkronisert med deg selv eller dine omgivelser. Sammenstøt med andre kan gjøre at du blir nødt til å forandre din innstilling og ofre noe. Det du har å tilby, eller svært gjerne vil gjøre, er ikke i samsvar med det som tilsynelatende er nødvendig. Selv om det ikke er en total krise, vil det være en tid med belastning og press, og som dermed kan være belastende for din helse. En delvis tilbaketrekking for å unngå å overbelaste deg selv og kreftene dine, vil være til stor hjelp nå. Du kan bli oppskjørtet av andre mennesker, eller av begivenheter som finner sted nå.

Apr 21, 2000 1 PM(Apr 20, 2000 til Apr 22, 2000)Ven Sekst Sol

En tid med muligheter for vennskap, samarbeid, kjærlighet og felles lykke. Den varme og sympati som du utstråler vil trolig være til nytte både nå og senere. Du har lyst til å være vennlig og omgjengelig.

Apr 21, 2000 3 PM(Apr 21, 2000 til Apr 22, 2000) Merk Trig MC

Du er tiltrukket av det mystiske nå. Uløste eller uvanlige problemer og de skjulte aspektene, eller det som foregår bak sceneteppet i en situasjon, interesser deg meget, og du gransker og søker inntil du finner sannheten. En interesse for psykologi eller andre menneskers' hemmeligheter kommer til syne. Du finner stor glede i romaner eller fortellinger som handler om spionasje, mystikk og overnaturlige ting.

Apr 21, 2000 9 PM(Apr 21, 2000 til Apr 22, 2000)Ven Trig Mars

Forskjeller i stilart, personlig smak, estetisk sans eller verdier er en viktig side ved livet på denne tiden Du kan gjerne føle deg uelsket eller uten betydning på grunn av forskjellene i måtene du og en viktig annen person utrykker sin kjærlighet på. I sosiale situasjoner kan du gjerne føle at du ikke passer inn, at du er klossete, og føler deg ille til mote; kanskje du treffer på en gammel beiler, eller du befinner deg i en sosial setting som er totalt annerledes fra det du er vant til. Du vil være i et forsonende humør, og på en vennlig måte tilpasse deg og gjøre innrømmelser, men du vil føle deg temmelig utilpass innvendig.

Apr 21, 2000 9 PM(Apr 21, 2000 til Apr 22, 2000)Ven Sekst Asc

Dype emosjoner, både positive og negative, blir vekket til live langt inne i deg. Og du blir mer intens og krevende overfor de menneskene som står deg nærmest. Frykt, usikkerhet, sjalusi, og begravet bitterhet kan komme opp til overflaten, såvel som et intenst behov for å bli elsket, og for å oppleve kjærlighet. Det er en mektig og inntrengende tone i de følelsene du opplever nå, og du kan bli veldig tiltrukket av noen som fascinerer deg og virker mystiske på deg. Dette er en gunstig tid for å avsløre dine dypeste følelser, redsler, behov og lengsler overfor mennesker du er glad i.

Apr 22, 2000 8 PM(Apr 21, 2000 til Apr 23, 2000) Sol Konj Ven

Hvis du er forfatter, lærer, student, eller involvert i et eller annet intellektuelt arbeid, er dette en positiv tid for deg. Ideene strømmer på og det er lettere enn vanlig å gi utrykk for tankene dine. Dette er også en gunstig tid for kjøp, salg, forhandlinger, pluss relasjoner av alle mulige slag.

Apr 23, 2000 1 AM(Apr 21, 2000 til Apr 24, 2000) Mars Sqr Ura

En fornemmelse av nederlag, tvil på deg selv eller en manglende evne til å konkurrere effektivt og fremme din egen vilje, kan være et typisk eksempel på tendensen i denne tidsperioden. Halvkvalt sinne og ergrelse over de frustrasjoner og hindringer du konfronteres med nå, kan skape ytterligere komplikasjoner. Dette er ikke en særlig gunstig tid for å satse på noe nytt, anmode om en forfremmelse, eller å forsøke å utvide aktivitetene dine på en eller annen måte. Tålmodighet og utholdenhet blir krevd av deg nå. Du bør vente. Dine problemer og begrensninger kan virke større og mer uoverkommelige enn de egentlig er, så forsøk å holde motet oppe.

Apr 23, 2000 11 PM(Apr 23, 2000 til Apr 24, 2000)Merk Sekst Sol

Dette er en travel tid; kommunikasjon og nye kontakter vil være høyst sannsynlig. Tallrike telefonsamtaler, brev, møter, ærender, eller diskusjoner bringer deg i kontakt med andre. Dette er en bra tid for idedugnad, en tid for å utveksle ideer, og komme frem til en felles beslutning.

Apr 24, 2000 4 AM(Apr 23, 2000 til Apr 25, 2000)Merk Trig Mars

Misforståelser i forhold til en venn, eller noen du vanligvis har et harmonisk forhold til, vil sannsynligvis inntreffe nå, særlig hvis du føler at du automatisk blir regnet med. Du er mer intenst bevisst på forskjellene i stil, smak eller verdier. Du vil ønske at dine personlige preferanser blir verdsatt og tatt med i regneskapet.

Apr 24, 2000 4 AM(Apr 23, 2000 til Apr 25, 2000)Merk Sekst Asc

Du ignorerer overfladiske eller lettvinte svar på dine spørsmål nå og du føler trang til å grave stadig dypere inntil du finner kjernen i en eller annen situasjon. Mysterier, uløste gåter og emner som mennesker vanligvis unngår eller feier under teppet, opptar tankene dine Når du snakker, vil du ha en tendens til å være svært påtrengende eller kanskje også fanatisk i dine synspunkter. Noe som enten vil overbevise dine tilhørere totalt, eller støte dem bort.

Apr 24, 2000 10 PM(Apr 24, 2000 til Apr 25, 2000) Ven Trig Ura

Å trekke seg tilbake fra emosjonell sosial kontakt er nok best nå, for selv når du er sammen med andre vil du sannsynligvis føle deg fjern og alene. Sørgmodighet og skuffelser i ditt privatliv kan være mulig nå. Dine venner eller kjæres utilstrekkelighet og feil vil være spesielt irriterende for deg nå, og du kan gjerne føle det som om du er utmattelsen nær, og at det minker på tålmodigheten når du møter disse problemene. Det er en tid for å ta det hele med ro og å forsøke å se objektivt på i hvilken retning dine forhold utvikler seg . Skjønt det ikke er en særlig gledelig tid, kan det være en fruktbar periode da du lærer mer om kjærligheten, og hva det er du virkelig setter pris på.

Apr 24, 2000 (Apr 24, 2000 til Mai 20, 2000) Ven 2. hus

Du kan bli sterkt fristet til å bruke mye penger på behandlinger som gjør livet mer komfortabelt og hyggelig, og lettsindige innkjøp kan være vanskelig å motstå. Dette er imidlertid en gunstig til for å kjøpe kunst, smykker, eller andre vakre gjenstander som vil øke i verdi, og som vil bli satt pris på i lange tider.

Apr 25, 2000 2 PM(Apr 24, 2000 til Apr 26, 2000) Sol Trig Plu

Du føler deg noe blasert nå, mindre fokusert på ordinære oppgaver, og muligens mindre handlekraftig også. Din innlevelse og ditt fantasiliv er svært aktivt og du kan drømme frem noen svært kreative ideer. På den negative siden har du en tendens til å spre energien din, eller en tendens til å ville unnvike den virkelige verden.

Apr 25, 2000 (Apr 24, 2000 til Mai 24, 2000) Mars 3. hus

Du uttrykker deg mer direkte og pågående i denne tiden, og du kan ha en tendens til å være ganske barsk. Utålmodig med andres usikkerhet, vaghet, eller uforpliktende holdning, kan du bruke provoserende argumenter for å få fram et klart svar eller en beslutning fra noen. Det er bedre å gå til angrep på et eller annet intellektuelt problem eller oppgave, heller enn naboer og venner i denne tiden.

Apr 26, 2000 5 AM(Apr 25, 2000 til Apr 27, 2000)Merk Trig Ura

Dine tanker er temmelig triste og pessimistiske på denne tiden. Du ser all overfladiskhet, alle feil, all tåpelighet, eller hvor upraktiske andre sine planer er. Kommunikasjonen med andre vil også være vanskelig nå, og andre vil motarbeide dine forslag. Du føler deg hemmet og lite meddelsom, og du fornemmer at andre er lite mottakelige. Frustrerende samtaler og følelsen av at du blir oppfattet negativt, er sannsynlig, så du vil være tilbøyelig til ganske enkelt å holde tankene dine for deg selv.

Apr 26, 2000 (Apr 25, 2000 til Mai 11, 2000) Merk 2. hus

På denne tiden har du mange tanker og diskusjoner om finanser, kommersielle transaksjoner, dine personlige aktiva og materiell sikkerhet. Du reflekterer over måten du bruker penger og administrerer dine ressurser på. Dette en meget gunstig tid for å rådføre seg med en ekspert på økonomiske saker, og for å få dine forretningsaffærer på riktig spor.

Apr 26, 2000 (Apr 18, 2000 til Mai 4, 2000) Sat Sqr Mars

Utmerket samarbeid i kompaniskap og vennskap er fremhevet nå. Effekten av denne astrologiske tendensen omfatter nesten alle forhold, inkludert romantiske og personlige forhold, vennskap og forretningsforbindelser.

I et ekteskap eller romantisk forhold vil du føle at du og partneren din virkelig hjelper hverandre mot de mål som dere hver for seg har, og at dere forstår hverandre. Kontakter innen forretninglivet går bra også, og alle problemer med dominans-passivitet er mindre på denne tiden. Len deg ikke tilbake og bli en passiv tilskuer. Bruk sjansen til å rette på alle vanskelige relasjoner i livet ditt. Du vil oppdage at du kan få andre til å forstå og verdsette dine synspunkter nå. Dette kan være en fordelaktig tid for å formidle tekniske og upersonlige informasjon, men framfor alt er dette en tid for å formidle saker av personlig art og emosjonell betydning.

Avtaler og kontrakter som blir undertegnet nå vil komme godt ut for alle parter også. Det er ikke en tid for spill eller risikable vågestykker. Dette er tiden for å styrke eksisterende forhold og viktige kontakter i livet ditt.

Dette er også en god tid for kreativ kunst, eller rydde opp og forskjønne i hjemmet ditt. Du kan bestemme deg for å male, ommøblere, plante nye blomster i hagen, kjøpe noen nye klær, etc. Alt slikt vil gjøres enkelt, men smakfullt, og du vil glede deg over resultatene.

Apr 26, 2000 (Apr 18, 2000 til Mai 4, 2000) Sat Sqr Asc

En økende forståelse for andres behov og en større evne til å gi av deg selv er merkbar på denne tiden. Samarbeid med andre på velferdsområder er fremhevet. Du vil sannsynligvis oppdage at du involverer deg med andre i aktiviteter som tar sikte på å hjelpe en eller annen trengende gruppe av mennesker, eller du innlater deg på en veldedighetskampanje med hensikt å skape forbedringer i vanstelte nabolag eller andre forsømte områder i dine nære omgivelser.

Bruk mulighetene til å gjøre en innsats for edle og barmhjertige saker. Denne muligheten kan presentere seg selv, men du kan også snu ryggen til den. Hvis du også har hatt en ide om å bidra med noe i en forsømt eller trengende situasjon i ditt nærområde, men ikke har vært sikker på hvordan eller når du skulle tilnærme deg saken, er nå tiden kommet da dine anstrengelser vil bli møtt med interesse og støtte.

Denne astrologiske tendensen er ikke særlig kraftig og resultatene vil ikke bringe deg konkrete fordeler, men virkningene er mye større, meningsfulle og viktige sett fra et åndelig perspektiv.

Apr 26, 2000 7 PM(Apr 25, 2000 til Apr 27, 2000) Sol Sqr Jup

Du har et overflod av fysisk energi og selvtillit akkurat nå, og du kan påta deg nye prosjekter og utfordringer uten betenkning. Du føler deg modig og mindre avhengig av andres aksept og anerkjennelse.

Å innta et markert standpunkt, eller å starte opp med et eget prosjekt, vil sannsynligvis gi positive resultater.

Apr 29, 2000 12 AM(Apr 27, 2000 til Apr 30, 2000)Sol Oppos Nep

En skuffelse eller avklarende innrømmelse tvinger deg til å revurdere kursen, foreta justeringer, og å ta i bruk mer av dine ressurser enn du egentlig hadde planlagt. Stort arbeidspress, en følelse av stress og uro og tyngende forpliktelser, kan resultere i en mindre helsekrise. Ikke bruk opp all energien din på denne tiden; ligg lavt i terrenget og gjør bare det som virkelig er nødvendig.

Apr 29, 2000 9 AM(Apr 28, 2000 til Apr 30, 2000)Sol Sekst Merk

Et hurtig tempo, med mange brev, telefonsamtaler, ærender, møter, eller diskusjoner vil nå være på dagsordenen. Du kan føle deg mentalt rastløs, utålmodig, og litt for ivrig etter å tre dine ideer ned over hodet på motparten. Det kan oppstå en situasjon som gjør det nødvendig at du gir klart uttrykk for det du har på hjertet, eller som tvinger deg til å ta en bestemmelse, eller til å klart si din personlige mening om en eller annen sak.

Apr 29, 2000 5 PM(Apr 29, 2000 til Apr 30, 2000) Merk Sqr Sat

Ditt sinn er opptatt av større saker og de mer vidtrekkende planer. Du er optimistisk og entusiastisk når det gjelder ideene dine, men vil helst ikke lese det som står med små bokstaver eller studere alle detaljene. Noe som kan gi seg utslag i feilvurderinger. Forsøk å ikke ta så lett på viktige detaljer.

Apr 30, 2000 10 AM(Apr 29, 2000 til Mai 1, 2000) Ven Sqr Sat

Dette er en de gangene da det er vanskelig å holde seg innenfor et budsjett eller på en diett, siden tendensen din er til å sikle etter vakre og velsmakende ting og i størst mulig grad glede deg over livets goder. Du ønsker komfort og behag, i tillegg til at du har luksuriøs smak. Kvalitet er særlig viktig for deg akkurat nå. Du vil også gjerne dele all din medgang med andre. Du har behov for selskap og glade kamerater. Det er en gunstig tid for en fest så lenge du ikke overdriver.

Apr 30, 2000 9 PM(Apr 30, 2000 til Mai 1, 2000)Merk Konj Måne

En hendelse kan medfører misforståelser. Manglende beskjeder, eller avtaler som går i vasken, kan forekomme. Dette kan medføre forandring i planer du har lagt. Arbeidskolleger, sekretærer, resepsjonister og andre mennesker (som du normalt tar for gitt at de er der), som sørger for at flyten i livet ditt er stabil, kan være uberegnelig inkonsekvente, eller rett og slett bidra til at du blir holdt på avstand fra et eller annet. Du kan også motta nyheter som du egentlig skulle ønske du ikke hadde fått. Forsøk å takle disse mindre irritasjonsmomentene og ubehagelighetene på strak arm.

Mai 12, 2000 (Mar 16, 2000 til Juli 3, 2000) nep konj jup

Din innstilling til arbeidet ditt og viktige prosjekter har en uvanlig stor grad av fantasi, idealisme og optimisme nå. Vær forsiktig! Du har tendens til å sikte mot stjernene i denne tiden, men aldri komme deg løs fra jorden. Du kan spekulere, gamble eller satse alt på et kort. Dette vil sannsynligvis vise seg å være ufornuftig. Din idealisme og fantasi gjør at du tror alt er mulig, og du projiserer fantasien din over på verden, slik at du overser de reelle hindringene som er i veien for deg. Selv om det er sant at alt er mulig, er sannheten også at dine drømmer bare vil virkeliggjøres dersom du fullt ut mestrer detaljene som kreves for å få drømmen til å gå i oppfyllelse. Ikke stans drømmene dine. Dette er en tid for å frigjøre seg fra snevre holdninger og tanker som har begrenset dine prestasjoner tidligere. Utvikle nye perspektiver og visjoner, men vær forsiktig og lur når du prøver å realisere disse. Sjekk vannet før du kaster deg uti. Du kan faktisk orientere deg i en helt ny retning for å kunne realisere dine drømmer nå.

Vær forsiktig og ikke la deg narre av andre. Du er mer godtroende enn vanlig, og det er mulig du blir revet med av andres begeistring eller er blind for andres uærlighet eller overdrivelser.

Din fysiske helse er nå mer sensitiv enn vanlig. Forsøk å få regelmessig mosjon, men ikke overanstreng deg, og sørg for masse hvile.

3 Months = No Birth Time: $9.95 ~ With Birth Time: $11.95

1 Year = No Birth Time: $33.95 ~ With Birth Time: $36.95

1 Year Highlights = No Birth Time: $9.95 ~ With Birth Time: $11.95

Back to Portuguese Report Page
Return to Main Chart Service Page
Top