Norwegian Cosmo Natal Report Sample Printout

Michael J. Fox
Jun 9, 1961
12:15 AM
Edmonton, Canada

Utregnet for:
Tidssone 7 timer vest
Standard tid
Breddegrad: 53 N 33
Lengdegrad: 113 V 28

Planetenes posisjoner i fødselsøyeblikket:
Sol er 18 grader 12 min. i Tvillingene
Måne er 1 grader 27 min. i Tyren
Merkur er 9 grader 21 min. i Krepsen
Venus er 2 grader 58 min. i Tyren
Mars er 18 grader 37 min. i Løven
Jupiter er 6 grader 49 min. i Vannmannen
Saturn er 29 grader 07 min. i Steinbukken
Uranus er 22 grader 23 min. i Løven
Neptun er 8 grader 58 min. i Skorpionen
Pluto er 5 grader 40 min. i Jomfruen
Asc. er 18 grader 37 min. i Vannmannen

Cosmic Patterns
6212 NW 43rd Street, Suite B
Gainesville, FL 32653
Phone: 352-373-1504
E-mail: kepler@astrosoftware.com

Kapittel 1: Din innstilling til livet, og ditt ansikt utad

Vannmannen stigende:

Framsynt og progressiv som du er, er du en person som støtter forandringer, oppfinnelser, og det menneskelige framskritt. Du er ofte sterkt engasjert i et eller annet humanitært prosjekt, eller du kjemper for sosiale forbedringer. Du er meget obs på gjensidig avhengighet og fellesskap mellom menneskene, og du relaterer alltid personlige saker til en større sammenheng. Du ser de politiske eller sosiale ringvirkningene av personlige handlinger, og du ønsker å kunne bidra med noe av verdi for verden, eller i det minste til dine nære omgivelser, eller en gruppe du tilhører.

Idealer som likhet, rettferdighet, menneskerettigheter, brorskap, sosial rettferd etc., farger hele ditt syn på tilværelsen og din tilnærming til livet. Du er oppriktig interessert i hva som er bra for helheten, og ikke bare for ditt personlige ve og vel.

Av og til kan du komme til å overse eller ignorere dine egne og andres personlige behov, ønsker og følelser. Spesielt hvis dette ikke er i samsvar med dine idealer om hvordan en BURDE føle eller handle. Selv om du har lite til overs for konservativ trangsynthet, kan du også selv av og til være ganske dogmatisk når det gjelder det du tror på, og dine ideologier.

Du føler deg tiltrukket av avantgarde, og de siste fremskritt innen menneskehetens tanker og utvikling. Du er eklektisk og kosmopolitisk når det gjelder smak. Du betrakter deg mer som en global borger, enn å klamre seg til en trangsynt, avgrenset identifikasjon basert på nasjonalitet, rase, familearv etc. Du er sterkt påvirket av din aldersgruppe, og tidskuløren da du vokste opp. I større grad enn du er påvirket av foreldre- eller familiepåvirkning. Du er aktivt involvert i grupper, samfunnssaker, kulturelle og progressive bevegelser.

På det personlige plan er du vennlig, og gir uttrykk for en upersonlig godvilje mot andre. Du har sannsynligvis mange bekjente, men heller få virkelig nære venner, og mye av din nærhet til andre er i større grad basert på deling av felles idealer og prinsipper enn følelsesmessig tilknytning. Andre betrakter deg som en god venn og kamerat, objektiv og rettferdig, men følelsesmessig uavhengig. Du viser ikke ofte dine følelser, og du kan også være litt usikker på hvordan du skal svare på andres følelser, for du har en tendens til å være ganske rasjonell av deg.

Du er også meget uavhengig og nekter å la deg "eie" av noen. Du føler deg ikke vel med hensyn til tradisjonelle kjønnsroller, og heller mer i retning av et liberalt syn på ekteskap, relasjoner, det å dele foreldreansvar etc. Du trenger et liv utenfor den personlige, hjemlige sfære, og har behov for å involvere deg i andre mennesker på et litt bredere plan. Pleie av familiebånd, og nære, dype personlige relasjoner, kan komme i bakgrunnen i forhold til arbeidet eller andre sosiale engasjement.

Kapittel 2: Ditt indre: Dine virkelige motiver

Sol i Tvillingene:

Du er på mange måter et evig barn. Du har et lyst sinn, er årvåken, nysgjerrig, fleksibel, lekfull og alltid ivrig etter å oppleve nye ting - og konsentrasjonsevnen er ikke særlig utholdende. Du har lett for å fange inn ideer, men så snart din opprinnelige nysgjerrighet er tilfredsstilt, ønsker du å gå videre til noe annet. Du har behov for hyppige forandringer, variasjon og møter med nye situasjoner og mennesker.

Det kan være vanskelig for deg å bestemme deg for hvor dine egentlige talenter og sanne yrkesinteresser ligger, for du har et mangfold av interesser, og er lite begeistret for å måtte avgrense deg til å konsentrere deg om bare en. Du blir lett distrahert av alle de andre fascinerende mulighetene. Din nysgjerrighet og rastløshet vil gi deg mange forskjellige opplevelser gjennom livet, og du er villig å smake eller forsøke alt før eller senere. Det å gjøre det samme om igjen og om igjen, selv om det dreier seg om noe som kan være bra for deg, blir virkelig kjedelig.

Du lever en hel del i hodet - leser, observerer, tenker, ideene spinner rundt - og du trenger mentale stimuli i minst like stor grad som mat og drikke. Hvis du måtte velge mellom en god bok eller en god film og en god lunsj, er det faktisk stor sannsynlighet for at du ville velge det første alternativet. Du har et kreativt sinn og er meget skarp.

Du kan også være et meget sosialt vesen, med et sterkt behov for å kommunisere og være sammen med andre. Du liker deg når du kan bruke ord og leke deg med ord, og du har en fin teft for hvordan du skal servere dine ideer på en kløktig, interessant og velformulert måte. Du har talent både for å snakke og skrive.

Du har også en lett og skjelmsk form for humor, og du tar ikke ting så altfor seriøst. Selv om du har behov for følelsesmessig involvering, er det vanskelig for deg å oppnå dette, for du er ofte uvillig å utlevere dine følelser, ta ansvar eller å avgrense din personlige frihet og mobilitet.

Din glede ligger i å bruke din kreativitet og dine språkevner til å kommunisere noe meningsfullt, å undervise, inspirere, eller føre mennesker sammen. Du har et fordomsfritt sinn og kan som oftest bidra med et friskt, klart perspektiv. Dine svakheter er en mangel på utholdenhet og kontinuitet, og en tendens til å overse eller ignorere dype følelsesmessige situasjoner, såvel som andres følelser.

Sol i sekstil til Mars:

Du er positiv, vital, aktiv og en motiverende faktor i dine omgivelser. Du setter pris på konkurranse og din enorme selvtillit gjør deg til en vinner.

Kapittel 3: Mentale interesser og evner

Merkur i Kreps:

Du er meget interessert i indre, subjektive og personlige områder, og dine tenkning er basert på følelser, intuisjon, personlig erfaring, og eventuelt fordommer, mer enn logikk og fornuft. Intellektuelle evner og ambisjoner uten hjerte og sjel, betyr lite for deg. Du er empatisk og kan være en utmerket rådgiver, for du er en meget følsom lytter, og dypt opptatt av et menneskes følelser og indre liv. I tillegg til psykologi, føler du deg også tiltrukket av utdanning, kunst, poesi, musikk eller mytologi. Du liker ikke spesielt godt å tale foran en forsamling, men vil åpne deg og dele dine tanker i små, intime grupper. Du liker å skrive en personlig dagbok, og å lese om andres liv og personlige utvikling.

Merkur i trigon til Neptun:

Du er åpen og mottagelig for opplevelser som ikke kan forklares rasjonelt, slik som psykiske fenomener, telepati, metafysikk etc., og du kan også være engasjert i å undervise om disse emnene. Du har et fantasirikt sinn, og du har kunstneriske årer og spesielle anlegg for å uttrykke din kreativitet gjennom skriving.

Merkur i sekstil til Pluto:

Ditt sinn er dypt og gjennomtrengende, og du er opptatt av alt som er hemmelig, mystisk eller skjult, inkludert de dypere aspekter ved menneskets psyke. Du har anlegg som privatdetektiv, psykologi og forskningsarbeid. Du føler deg også tiltrukket av esoteriske og okkulte studier.

Kapittel 4: Emosjoner: Humør, følelser, kjærlighet

Måne i Tyren:

Du har et stabilt temperament og er en fredselskende sjel. Du er ikke lett å sette i bevegelse, og du viser sjelden noen form for sinnsopprør. Du har en beroligende effekt på mer nervøse og flyktige personligheter, og en emosjonell stødighet som andre opplever som beroligende. Selv om du er vennlig, og sjelden lar deg provosere, så er du enormt sta og motsetter deg enhver forandring som krever en følelsesmessig justering, som for eksempel forandringer i familielivet eller i ekteskapet.

Du søker trygghet og lojalitet i kjærligheten, og er ekstremt hengiven overfor dem du er glad i, og du omgir deg med en varm, omsorgsfull atmosfære. Du kan imidlertid være litt klengete, og forsøke å hindre at andre forandrer seg.

En god porsjon fysisk kjærlighet, nærhet og berøring er nødvendig for ditt velvære, og du kan ha en tendens til å skjemme deg bort med sensuell komfort og nytelse. Til tider kan mat bli erstatning for følelsesmessig komfort og kjærlighet.

Måne i konjunksjon til Venus:

Uansett hvordan du måtte være utad, så har du et varmt hjerte, og det er enkelt for andre å appellere til din sympati og hengivenhet. Du viser spesielt omsorg for barns, mødres og familiens behov, og du vil ha en partner som verdsetter ekteskapet, hjemmet og familien i like stor grad som deg selv. Uvennlighet og strenghet virker sårende på deg.

Måne i kvadratur til Saturn:

Du føler ofte at du må gjøre noe spesielt, eller være noe annet enn du er for å bli anerkjent og akseptert av andre. Du er meget sensitiv overfor kritikk og har lett for å føle deg avvist og neglisjert. Selv om du kan virke kjølig og distansert, så betyr deg veldig mye for deg å være inkludert. Fordi du er så sensitiv, kan det virke enklere for deg å trekke deg tilbake i ditt skall, heller enn å risikere de følelsesmessige tumultene du kan utsette deg for ved å slippe andre inn på livet og lære deg å kjenne på en nær og personlig måte. Din reserverte og forsiktige væremåte kan gjøre det vanskelig for deg å etablere et nært følelsesmessig forhold til andre, og du kan bli sterkt knyttet til noen få mennesker som du regner som dine "virkelige venner". Du kan oppnå indre trygghet og styrke gjennom perioder i isolasjon, hvis du ser på disse som en tid for å dyrke og utvikle dine egne interesser, og ikke som perioder med ensomhet.

Måne i trigon til Pluto:

Du liker emosjonell intensitet og føler deg tiltrukket av det mystiske, det ukjente, og alle slags farlige eller utfordrende opplevelser hvor du kan benytte alle dine indre ressurser. Du er i stand til å takle emosjonelle kriser meget godt, og du er opptatt av de dype røttene til følelsesmessige problemer, og hvordan du kan helbrede disse. Du insisterer på at følelsene må ut, for du ønsker virkelig nærhet og intimitet i dine relasjoner til andre - uten barrierer eller hemmeligheter.

Venus i Tyren:

Du er stødig og lojal i kjærlighetslivet, spesielt hvis du har en varm partner som er i stand til å vise sine følelser. Du er meget sensuelt orientert og trenger mye berøring og fysisk kjærlighet. Du setter pris på å bli bortskjemt med et godt måltid, kjærlig massasje, eller sensuelle fornøyelser. Du er en vidunderlig elsker, meget opptatt av at den du er glad i skal ha det godt. Du har en godt utviklet sans for alt som er vakkert og for det rent fysiske utseende, og det betyr mye for deg at din partner er fysisk attraktiv.

Venus i kvadratur til Jupiter:

Du deler fritt alt du har, og dine venner vet at de kan alltid regne med din generøsitet og støtte, både emosjonelt og materielt. Din godhjerta akseptering og toleranse overfor andres svakheter gjør veldig mye for å opprettholde harmonien i dine relasjoner. Du kan også være litt bedagelig anlagt, og kan ha en tendens til å unngå konfrontasjoner om vanskelige emner i et forhold. Kanskje du synes det innebærer for mye bryderi og virker smålig. Du er et meget sosialt vesen, og kan bruke enhver unnskyldning for å feire noe sammen med gode venner. Du har vanskelig for å godta altfor mange restriksjoner fra din partner, og du gir også mye frihet til din vedkommende.

Venus i kvadratur til Saturn:

Du er en seriøs person som kan ha litt vanskelig for å more deg på en mer sorgløs, spontan og spøkefull måte når du er sammen med andre. Du gjør sjelden noe bare for fornøyelsens skyld, og du kan være meget påholden og gjerrig. Du er litt forsiktig med å nærme deg andre mennesker, og å dele dine følelser med andre. Kanskje på grunn av smertefulle separasjoner i dine tidlige leveår. Selv om du lengter etter kjærlighet og omsorg, så er intimitet vanskelig for deg å takle. Du kan bli følelsesmessig involvert i mennesker som ikke verdsetter deg eller behandler deg skikkelig. Det er nødvendig at du lærer å elske og verdsette deg selv før du kan finne tilfredshet i kjærlighetslivet.

Venus i trigon til Pluto:

Du elsker dypt, lidenskapelig og helhjertet, og enkelte kan oppleve din intensitet som enten ekstremt attraktiv eller truende. Du er karismatisk, og kan ha en sterk psykisk innflytelse på andre. Spesielt mennesker av motsatt kjønn. Du kan være tilbøyelig til å bruke din tiltrekningskraft til å manipulere andre, av og til uten å forstå det.

Kapittel 5: Driv og ambisjoner: Hvordan du når dine mål

Mars i Løve:

Du er stolt og ambisiøs, og du streber etter å utmerke deg, å skille deg ut og bli anerkjent for hvem og hva du er. Du har en meget sterk egodrift, og vil gjerne være Nummer En. Du har vanskelig for å ta imot ordrer fra andre, eller å befinne deg i bakgrunnen. Du misliker sterkt å ta feil, og insisterer alltid på at du har rett!

Du er kraftfull, sterk, energisk, bestemt, og liker godt å konkurrere. Du spiller tøft, du spiller for å vinne, og du gir ikke opp så lett. I bunn og grunn ser du på livet som en konkurranseidrett eller en opptreden. Du elsker beundring og applaus, og du har sansen for ære og integritet. Du kan ha en tendens til å være selvtilstrekkelig, kanskje på grensen til det arrogante. På grunn av din enorme tro på deg selv, er du i stand til å oppnå mye, men hvis din selvtillit noensinne blir underminert, blir du defensiv, sjenert, og heller fiendtlig.

Mars i konjunksjon til Uranus:

Dynamisk, egenrådig, med et brennende uavhengighetsbehov, og uvanlig mye pågangsmot og energi. Når du ønsker deg noe, vil du ha det NÅ, og du handler raskt, impulsivt og bestemt. Din utålmodighet kan gjøre deg litt brysk og uvøren overfor andre. Du trenger en god del personlig frihet for å kunne gjøre ting på din egen måte, og du har vanskelig for å tilpasse deg regler, normer, skjemaer og at andre bestemmer over deg. Du er ganske intolerant når det gjelder autoriteter, og kan være meget opprørsk. Du kan være meget direkte med andre, av og til på grensen til det brutale. Du har også et eksplosivt temperament. Nervøs og spent som du ofte er, kan det være vanskelig å slappe av, gi deg tid og å sette ned tempoet. Du er alltid på farten. Rastløs, modig og opptatt av å eksperimentere.

FREE

Back to Norwegian Report Page
Return to Main Chart Service Page
Top