Norwegian Compatibility Report (Romantic) Sample Printout

Sammenligning mellom

Bill Clinton

og

Hillary Rodham Clinto


Fødselsdata for Bill:

Bill Clinton
August 19, 1946
8:51 AM
Hope, Arkansas


Fødselsdata for Hillary Rodham:

Hillary Rodham Clinto
Oktober 26, 1947
7:22 PM
Chicago, Illinois


Cosmic Patterns
6212 NW 43rd Street, Suite B
Gainesville, FL 32653
Phone: 352-373-1504
E-mail: kepler@astrosoftware.com

Denne VENNEANALYSEN er delt inn i 4 kapitler.

Kapittel 1 sammenligner deres temperamenter og personligheter. Emnene som omtales i kapittel 1 blir spesielt sterke hvis dere er gifte eller bor sammen. Egenarter eller spesielle vaner hos en annen person plager oss ikke så mye hvis det dreier seg om et tilfeldig forhold. Hvis for eksempel den ene er ordentlig og ryddig, mens den andre er mer slurvete, vil dette sannsynligvis komme mer i fokus hvis dere er gift, enn hvis dere bare treffes av og til.

Legg nøye merke til emnene beskrevet i kapittel 2, fordi dette er de viktigste temaene i forholdet deres. Hvis for eksempel temaet romantikk og seksuell tiltrekning er understreket, kan du stole på at dette forholdet vil være ganske lidenskapelig. Men hvis romantikk og seksualitet nesten ikke er nevnt i det hele tatt, vil neppe dette forholdet bli så lidenskapelig. Merk også at materialet i kapittel 2 er presentert etter viktighet, slik at det som er nevnt først i kapittel 2 er det som er sterkest.

Kapittel 4 beskriver emner i forholdet som er av mindre viktighet enn det som er presentert i kapittel 2. Kapittel 3 beskriver situasjoner og forhold som kan oppstå hvis dere er involvert i et nært, varig forhold.

Hvis et utsagn ser ut til å bli motsagt av et annet utsagn, er det sannsynlig at rollene vil skifte. Hvis det for eksempel står at Bill er mer aggressiv enn Hillary Rodham, og i en annen setning at Hillary Rodham er mer aggressiv enn Bill, så betyr dette at dere bytter roller. Til tider vil Bill være lederen, og andre ganger er det Hillary Rodham som tar initiativet og Bill som følger etter. Les også de forskjellige beskrivelsene nøye. Det er nemlig sannsynlig at en nøye lesning vil avdekke forskjellig type aggressivitet, eller områder hvor aggressiviteten sannsynligvis vil utfolde seg.

For å få det meste ut av denne tolkningen, må du kombinere denne astrologiske analysen med andre ting dere vet om hverandre. Vi har for eksempel gått ut fra at dere er av motsatt kjønn (og har gått ut fra at dere er heteroseksuelle). Fysisk tiltrekningskraft, alder, religion, utdanning, familie og kulturell bakgrunn vil også påvirke forholdet. Materialet i kapittel 2, 3, og 4 i denne rapporten beskriver magnetismen mellom dere, men beskriver ikke deres individuelle natur. La oss for eksempel anta at det nevnes lite om seksualitet og romantikk i Kapittel 2, mens tolkning av fødselshoroskopet for dere begge indikerer at dere begge har sterke romantiske og seksuelle behov. I dette tilfelle er det ikke så stor sannsynlighet for at det blir et vellykket ekteskap! Hvis derimot romantikk og sex ikke er så viktig for dere, vil heller ikke mangel på lidenskap i forholdet spille så stor rolle.

Tolkningen av fødselshoroskopet er basert på planet-
posisjonene i fødselsøyeblikket. Til nytte for de som
studerer astrologi, er disse posisjonene, pluss en del
teknisk informasjon, gjengitt nedenfor:

Posisjoner og data for Bill:
Sol posisjon er 26 gr. 00 min. i Løven
Måne posisjon er 20 gr. 18 min. i Tyren
Merkur posisjon er 7 gr. 36 min. i Løven
Venus posisjon er 11 gr. 07 min. i Vekten
Mars posisjon er 6 gr. 21 min. i Vekten
Jupiter posisjon er 23 gr. 13 min. i Vekten
Saturn posisjon er 2 gr. 08 min. i Løven
Uranus posisjon er 21 gr. 09 min. i Tvillingen
Neptun posisjon er 6 gr. 51 min. i Vekten
Pluto posisjon er 11 gr. 51 min. i Løven
Asc. posisjon er 5 gr. 30 min. i Vekten
MC posisjon er 5 gr. 59 min. i Krepsen
2. hus posisjon er 3 gr. 03 min. i Skorpionen
3. hus posisjon er 3 gr. 37 min. i Skytten
5. hus posisjon er 8 gr. 18 min. i Vannmann
6. hus posisjon er 8 gr. 37 min. i Fiskene

Tropisk Zodiac Standardtid observert.
GMT: 14:51:00 Tidssone: 6 timer Vest.
Lengde og breddegrader for fødsel: 33 N 40 01 93 V 35 29
Hussystem: PLACIDUS

Posisjoner og data for Hillary Rodham:
Sol posisjon er 2 gr. 47 min. i Skorpionen
Måne posisjon er 28 gr. 51 min. i Fiskene
Merkur posisjon er 21 gr. 20 min. i Skorpionen
Venus posisjon er 16 gr. 49 min. i Skorpionen
Mars posisjon er 14 gr. 15 min. i Løven
Jupiter posisjon er 0 gr. 37 min. i Skytten
Saturn posisjon er 21 gr. 20 min. i Løven
Uranus posisjon er 25 gr. 55 min. i Tvillingen
Neptun posisjon er 11 gr. 22 min. i Vekten
Pluto posisjon er 14 gr. 51 min. i Løven
Asc. posisjon er 20 gr. 44 min. i Tvillingen
MC posisjon er 25 gr. 09 min. i Vannmann
2. hus posisjon er 11 gr. 19 min. i Krepsen
3. hus posisjon er 1 gr. 28 min. i Løven
5. hus posisjon er 26 gr. 46 min. i Jomfruen
6. hus posisjon er 8 gr. 40 min. i Skorpionen

Tropisk Zodiac Standardtid observert.
GMT: 01:22:00 Tidssone: 6 timer Vest.
Lengde og breddegrader for fødsel: 41 N 52 87 V 39
Hussystem: PLACIDUS

Kapittel 1
En sammenligning av temperament og livsstil
som påvirker evnen til å finne harmoni sammen

Bill's Sol i Løve og Hillary Rodham's Sol i Skorpion:

Dere er begge meget stolte, egenrådige og viljesterke individer, og dere føler dere tiltrukket av karakterstyrken dere ser hos hverandre. Det oppstår en erobringstrang hos dere som kan bidra til å intensivere spenningen ved den tiltrekning dere føler for hverandre. Deres sterke vilje kan imidlertid utgjøre et problem i et langvarig forhold. Dere kan stå overfor den muligheten at deres felles mangel på fleksibilitet kan gjøre det vanskelig å komme fram til gjensidig tilfredsstillende avgjørelser, og dere kan begge ha en tendens til å sette dere hardnakket imot kompromisser når det den ene foretrekker er forskjellig fra det den andre ønsker. En maktkamp vil sannsynligvis være følgen!

Et annet potensielt problem er sjalusi og et usymmetrisk forhold. Hillary Rodham blir svært knyttet til et romantisk forhold, og er tilhenger av monogami. Bill er også meget lojal, men ikke på langt nær så intenst, følelsesmessig, eller besettende som Hillary Rodham er.

Bill's Måne i Tyren og Hillary Rodham's Måne i Fisk:

Selv om dere har ulik følelsesmessig natur, kan dere utfylle hverandre og finne harmonien mellom dere på en ganske fin måte.

Hillary Rodham er sensitiv, fantasirik, sympatisk, og et følelsesmenneske, ofte litt upraktisk og lite jordnær. Bill er også en omsorgsfull, sympatisk person, men meget jordnær, solid og pålitelig. Begge har dere en fredselskende, avslappet, og kanskje en litt passiv side, og dere søker begge en rolig livsstil, uten konkurranse og konflikter.

Dere deler også en kjærlighet til naturen, hagearbeid, planter, og/eller dyr. Musikk er også en felles interesse eller lidenskap

Dere vil sannsynligvis ha det best sammen hvis Bill ivaretar organisering av hverdagen og husholdets praktiske sider.

Venus & Mars dynamisk for Hillary Rodham, harmonisk/konj for Bill:

Dere er begge meget romantiske, lidenskapelige, varmt elskende og definitivt seksuelle skapninger, men Hillary Rodham kan ha en tendens til å bli litt for pågående til tider, og kan kreve eller ha behov for for mye av sin partner. Bill har funnet en bedre balanse mellom det å gi til en partner, og ha det hyggelig med seg selv, og dette er også noe Hillary Rodham burde lære.

Venus & Pluto dynamisk/konj. for Hillary Rodham, harmonisk for Bill:

For dere begge er relasjoner en sterkt ladet og intens opplevelse som kan forandre livet, og forårsake dyptgående forandringer i dere selve. Det er en arena hvor dere møter det dypeste i dere selv, inklusiv de sider hos dere som dere foretrekker å holde skjult. For Bill er imidlertid denne dype tilknytningen og selvavsløringen dypt tilfredsstillende, og lettere for å akseptere, mens Hillary Rodham kan ha en tendens til å slite med emner som makt og kontroll, frykt for tap, mangel på tillit, og andre dyptliggende følelser som kan forhindre slike relasjoner fra å fungere smertefritt. Dere gir imidlertid veldig mye av dere selv, og dere er begge villig til å utvikle et dypt forhold. Dette vil ikke bli noe tilfeldig eller overfladisk forhold.

Mars & Neptun dynamisk/konj. for Bill, harmonisk for Hillary Rodham:

Dere har begge en tendens til å være misfornøyde med dere selv og deres anstrengelser. Spesielt hvis det ikke finnes noe fantasifullt, åndelig, kreativt, eller humanitært element ved deres aktiviteter. Spesielt Bill kan være utsatt for en følelse av å ikke ha noe mål og mening, og blir lett mismodig om han/hun ikke er omgitt av andre med kreative aspirasjoner eller høye idealer. Hillary Rodham kan på den andre side være meget støttende og oppmuntrende, og en fin side ved forholdet er at dere kan dele deres drømmer med hverandre.

Kapittel 2
Sentrale temaer i dette forholdet: Hvorfor kom dere sammen?

Hillary Rodham's Asc. konjunkt Bill's Uranus:

Det er en nesten elektrisk, umiddelbar tiltrekning mellom dere, og et element av overraskelse, uventet innsikt, og spontanitet vil alltid bringe liv i forholdet.

Bill stimulerer Hillary Rodham til å være mer uhemmet, avslappet, mindre konvensjonell, og villig til å eksperimentere. Bill kan også være uforutsigbar og skiftende i forhold til Hillary Rodham, og Hillary Rodham kan føle at Bill ikke er til å stole på. Bill stimulerer Hillary Rodham's uavhengige eller eksentriske sider. Personlig frihet, uavhengighet og individualitet er framhevet i forholdet mellom dere, og av og til kan den ene eller begge føle at dere er for lite sammen, at det er for lite nærhet, og gjensidig avhengighet mellom dere.

Uansett så er det mye entusiasme og gnist mellom dere, og forholdet vil alltid være i forandring, og alltid være spennende.

Bill's Måne opposisjon Hillary Rodham's Merkur:

Livlige, innsiktsfulle samtaler forekommer hyppig i dette forholdet. Dere deler deres dypeste bekymringer, frykt og håp med hverandre. Dere liker godt å diskutere og analysere emner over lang tid. Generelt sett vil slike samtaler være hyggelige og opplysende, men av og til kan de utvikle seg til sladder, og Hillary Rodham kan av og til innta en overdreven intellektuell, kjølig og distansert tilnærming til Bill's følelser.

Bill's Venus konjunkt Hillary Rodham's Neptun:

Deres følelser for hverandre når et nivå av sensitivitet og subtilitet som er uvanlig for dere begge. Dere blir svært drømmende når dere er sammen, og hvis det er en romantisk tiltrekning mellom dere, vil dere gjennomgå perioder med romantiske drømmerier sammen. Dere vekker også følelser av sympati og medlidenhet hos hverandre, og dere kan inspirere hverandre til å skrive poesi, eller kanskje også vekke religiøse eller åndelige følelser hos hverandre. Følelsene dere har for hverandre kan tåkelegge oppfatningen av hverandre, og ofte kan dere ha et urealistisk bilde av hverandre. Forholdet mellom dere er et eksempel på det gamle uttrykket "kjærlighet gjør blind".

Hillary Rodham's Mars konjunkt Bill's Pluto:

Dere stimulerer de dypeste drifter og begjær hos hverandre. Dere kan også vekke en iver og en følelse av mål og mening med livet hos hverandre. Noe som gjør det mulig for dere å utføre ekstraordinære oppgaver sammen. Frykt og bekymringer kan imidlertid også bli stimulert, og det er ingen garanti for at deres iver og pågangsmot vil bringe positive, konstruktive resultater. Dere kan også bli fanatiske på en ekstrem og ubalansert måte. Sjalusi og konkurranse kan også være meget eksplosiv, nedbrytende, besettende og intens i dette forholdet.

Hillary Rodham's Sol kvadratur Bill's Saturn:

Bill bør være forsiktig med å kritisere eller dømme Hillary Rodham for hardt. Det er en sterk tendens til at Hillary Rodham føler seg blokkert, frustrert, og motløs på grunn av Bill. Bill vil typisk nok bli overrasket av Hillary Rodham's frustrasjon og sinne, og vil synes at Hillary Rodham bare er overfølsom for kritikk. Det er et element av sannhet i begge synspunkter: Bill har en tendens til å være for kritisk til Hillary Rodham, og Hillary Rodham har en tendens til å være sensitiv for kritikk, og kombinasjonen av dette kan være katastrofal! Hillary Rodham kan forsøke å ignorere dette problemet, men å overse problemet vil ikke medvirke til at det forsvinner. Det som imidlertid er positivt, er at dere er villige til/i stand til å jobbe effektivt sammen om å møte utfordringer og ta felles ansvar. Unngå likevel å bli for bekymret for alt som innebærer ansvar, og å la en tendens til å være for konservative, forsiktige og restriktive mot hverandre bli altfor sterk. Da vil dere føle samværet som ganske hemmende og begrensende.

Bill's Sol sekstil Hillary Rodham's Uranus:

Det er en munter og spøkefull tone over dette forholdet som gjør at dere virkelig trives i hverandres selskap. Dere stimulerer hverandres humoristiske sans, og dere liker å spøke med, og erte hverandre. Dere setter også pris på hverandres kreative interesser, og oppmuntrer hverandre til å være mer kreative og originale, og å dyrke slike interesser. Spesielt Bill vil føle seg friere og mindre hemmet av å være sammen med Hillary Rodham.

Hillary Rodham's Asc. trigon Bill's Jupiter:

Bill får Hillary Rodham til å føle seg mer optimistisk og selvsikker, og oppmuntrer til humor, lek og friere selvutfoldelse hos Hillary Rodham. Dere føler dere begge mer ekspansive og avslappet i hverandres selskap. Noe som får tiden dere tilbringer sammen til å oppleves som munter, hyggelig og foryngende.

Bill's Måne kvadratur Hillary Rodham's Saturn:

Dette forholdet er ikke noe enkelt forhold! Dere føler et ansvar for hverandre som kan stimulere dere til å jobbe sammen om praktiske, mundane, eller hverdagslige oppgaver. Følelsene kan imidlertid være ganske anstrengte, og dere kan føle dere hemmet av hverandres nærvær, og i verste fall kan forholdet kan føles som et fengsel! Spesielt Bill vil føle seg motløs på grunn av Hillary Rodham's kritikk, bekymringer, frykt, eller trang til å dominere Bill's liv. Bill's følelsesmessige behov og følelser i det hele tatt, blir for det meste ignorert og til tider neglisjert. Mest sannsynlig vil det være for mye fokus på ansvar og plikter. Det seriøse preget over forholdet vil også kvele den muntre, lekende og lette tonen som kunne vært mellom dere. Forholdet kan imidlertid vedvare selv når følelsene overfor hverandre har kjølnet, fordi det er en hel del stabilitet i det, og dere føler et stort ansvar for hverandre, selv om relasjonen gir lite tilfredsstillelse over tid.

Kapittel 3
Skjebne og endelig resultat av forholdet mellom dere

Kompositt Sol konjunkt Merkur:

Dere har blant annet et intellektuelt forhold til hverandre. Å utveksle tanker, studere sammen, dele informasjon, snakke sammen og erte hverandre, anbefale nye bøker for hverandre, presentere nye ideer, stimulere hverandres nysgjerrighet og interesse for verden - er alt sammen viktige aspekter ved dette forholdet. En viss objektivitet og evne til å tenke på og snakke om hva som foregår mellom dere, er også framhevet. Sagt på en enkel måte, er det å bli mer bevisst, eller bedre informert og opplyst, en viktig grunn til at dere føler dere tiltrukket av hverandre.

Kompositt Måne sekstil Uranus:

Som par vil dere ha mange uvanlige interesser, mange venner som er spesielle, interessante, kreative og ganske forskjellige. Dere kan samle "en famile" rundt dere, som er ganske ulik den tradisjonelle eller "normale" familie, og som inkluderer adopterte slektninger og nære venner. En viss grad av åpenhet, akseptasjon av avvik fra normene, og en vilje til å søke kunnskap fra uventede kilder vil være essensielt i dette forholdet. Å være i stand til å tilpasse seg forandringer, og leve i nået, vil også være nødvendig, ettersom det er en stadig bevegelse i forholdet som utelukker at dere slår dere til ro med etablerte rutiner i altfor lang tid.

kompositt Jupiter kvadratur Saturn:

I vennskapet mellom dere vil det være en spenning mellom optimisme og håp på ene siden, og pessimisme, tvil og forsiktighet på den andre. En av dere kan stadig forsøke å holde den andre nede, opptre som et anker (eller være direkte kjedelig) i stabilitetens navn. En kan være liberal og ivrig etter å ta sjanser, den andre konservativ og mer opptatt av å opprettholde status quo. Dere kan også bytte roller fra tid til annen, men dere er nesten aldri synkroniserte. I det ene øyeblikket er den ene positivt innstilte til måten forholdet fungerer på, men akkurat da er ofte partneren misfornøyd med noe. Kanskje dere oppmuntrer hverandre og gir hverandre ros i tur og orden - eller kanskje kritiserer dere hverandre for å være negative og "tungsindige". Uansett så vil det kreve mye tålmodighet fra begges side å finne en balanse med en slik partner.

Kompositt Måne opposisjon Venus:

Ømhet, omsorg og kjærlighet er essensen i deres tilknytning til hverandre. Følelsen av at dere er ment for hverandre, og en følelse av gjenforening etter å ha vært separert, er en sterk undertone i forholdet. Det er mye mildhet og attraksjon over forholdet, og i det minste en del av hensikten med forholdet vil være å dele denne følelsen! På mange måter utfyller dere hverandre (i motsetning til å være like), og dere kan mikse deres forskjellige egenskaper og evner så det utgjør en rik og harmonisk helhet. Dere trenger hverandre, og det å tillate hverandre å bli ivaretatt og å være avhengig av hverandre på enkelte områder, er en del av det dette forholdet handler om.

Kompositt Mars sekstil Jupiter:

Som team vil dere være i stand til å utføre mye mer enn dere kunne håpe på som individer, og dere vil oppnå suksess uten særlig anstrengelser eller stress. Det kan virke som tilfeldige sammentreff at dere begge får "heldige gjennombrudd", og dere kan etter hvert begynne å forvente, og ta for gitt deres store hell.

Når det gjelder konkurranser av alle slag, vil dere vinne det meste. Hvis dere utgjør et team, eller er en del av en gruppe, vil deres felles energi virkelig få fart på tingene.

Kompositt Jupiter kvadratur Pluto:

Selv om dere hver for seg er relativt beskjedne individer, vil deres felles ambisjoner om suksess bli i stor grad forsterket. På sitt verste vil dette kunne innebære at dere begge ønsker å bli "større", viktigere, mer innflytelsesrike, og mer vellykkede enn den andre. Hvis dere forener krefter, kan dere imidlertid bli en meget potent kraft for forandringer, forbedringer, og omforminger i hverandres (og andres) liv.

Det er en nidkjært, entusiastisk, og litt grandiost preg over deres ambisjoner. Unngå å bli fanatiske, eller å overskride deres grenser, for problemer med loven kan være et uunngåelige resultat hvis dere ikke klarer dette. Spørsmål som har med etikk, personlig overbevisning, og personlig tro, vil være viktige temaer i dette forholdet.

Kompositt Saturn konjunkt Pluto:

Det er helt klart at det er ikke dette forholdets skjebne å oppleve bare munterhet og overflod, nytelse og varme. Dere vil oppleve perioder med ekstrem motgang, vansker, mangel og mye stress, spesielt hvis dette er et langvarig forhold. Til tider kan dere oppleve det som om det er "du og jeg mot den grusomme verden", og støtten fra andre vil være mangelfull eller ikke-eksisterende. Det er likevel ikke tvil om at dere vil smi et dypt bånd mellom dere gjennom møtet med tap eller mangler. I tillegg vil dere etter å ha vært igjennom det verste og blitt konfrontert med deres dypeste frykt, oppdage en indre seighet og styrke som vil øke nærheten dere føler for hverandre.

Kapittel 4
Andre temaer i dette forholdet

Bill's Sol i Hillary Rodham's 4. hus:

Bill er veldig fortrolig med Hillary Rodham, og forholdet mellom dere er meget personlig og intimt. Hillary Rodham stimulerer Bill's mykere sider. Dere føler det er naturlig for dere å leve sammen og stifte hjem sammen.

Hillary Rodham's Sol i Bill's 1. hus:

Hillary Rodham legemliggjør mange av de egenskapene og attributter som Bill streber etter, så derfor er Hillary Rodham en meget interessant og attraktiv person for Bill. Hillary Rodham kan ha en betydelig innvirkning på, eller være en modell for Bill.

Bill's Måne i Hillary Rodham's 12. hus:

Hillary Rodham liker å betro seg til Bill, og forteller Bill om mange hendinger og omstendigheter fra barndommen som ingen andre har blitt betrodd.

Hillary Rodham's Måne i Bill's 6. hus:

Hillary Rodham liker å hjelpe Bill på alle mulige måter, og er villig til å utføre oppgaver eller gå ærender for Bill uten å klage. Hillary Rodham kan på sin side til tider være overdrevent opptatt av Bill's ve og vel, og bekymre seg unødvendig om Bill's trivsel og helse.

Bill's Merkur i Hillary Rodham's 3. hus:

Dere har stor glede av å prate sammen, og ofte krever det mye av dere å være sammen uten å snakke, selv om det ikke er noe spesielt å diskutere. Forsøk å unngå en tendens til sladder.

Hillary Rodham's Merkur i Bill's 2. hus:

Dere liker å planlegge økonomiske strategier sammen, og Hillary Rodham gir Bill masse ideer når det gjelder forretningsforetagender, investeringer, og praktisk bruk av jobbrelaterte ferdigheter.

Bill's Venus i Hillary Rodham's 5. hus:

Dans, spaserturer i måneskinn, og andre romantiske aktiviteter vil helt sikkert være en viktig del av dette forholdet. Det er en frisk, glad tone over kjærligheten dere deler.

Hillary Rodham's Venus i Bill's 2. hus:

Hillary Rodham elsker å overøse Bill med gaver. Med mindre Hillary Rodham er svært forsiktig med penger, vil Hillary Rodham ha en tendens til å bruke mer penger enn forsvarlig på Bill.

Bill's Mars i Hillary Rodham's 5. hus:

Dere vil utgjøre et utmerket team innen idrett, spesielt utendørsidrett. Bill oppmuntrer også Hillary Rodham til å utvikle kreative talenter, og dere kan sammen bli involvert i kreative prosjekter.

Hillary Rodham's Mars i Bill's 11. hus:

Dere vil sannsynligvis samarbeide om samfunnsoppgaver, politiske aktiviteter, eller intellektuelle prosjekter. Hillary Rodham oppmuntrer Bill til å delta i sosiale grupper og i større grad bidra med noe til samfunnet. Det er ikke usannsynlig at dere vil samarbeide i komiteer, eller en eller annen form for forretninger. Hvorvidt deres innsats lykkes, er i stor grad avhengig av om dere kan jobbe harmonisk sammen. Hvis dere skaper sinne hos hverandre, vil dere ende opp som fiender eller konkurrenter istedenfor partnere i et team.

Bill's Jupiter i Hillary Rodham's 5. hus:

Dere har stor glede av spill, kreative aktiviteter, hobbyer, og har det vanligvis mye moro sammen. Bill oppmuntrer også Hillary Rodham's kreative talenter og interesser, og liker å fremme og bistå Hillary Rodham i sin kreativitet, enten det dreier seg om noe så enkelt som å bake en kake, eller et større prosjekt.

Hillary Rodham's Jupiter i Bill's 2. hus:

Hillary Rodham hjelper Bill på meget praktiske, konkrete måter. Selv om ikke Hillary Rodham er spesielt rik eller generøs, vil det likevel oppstå situasjoner hvor Hillary Rodham er i stand til å gi Bill materielle fordeler og praktisk assistanse.

Bill's Saturn i Hillary Rodham's 3. hus:

Bill har en stygg vane å korrigere Hillary Rodham. Bill kan til tider ha en tendens til å bli Hillary Rodham's redaktør, og stadig oppdage falske forhåpninger, korrigere logiske inkonsekvenser, og kan avbryte Hillary Rodham midt i en setning for å peke på svikt i hans/hennes argumentasjon. Bill har sannsynligvis ikke denne tilbøyeligheten i samvær med andre mennesker, men det skjer ofte når dere to er sammen. Den positive siden ved denne tendensen er at dere ofte er i stand til å kommunisere på en dypere, mer ærlig måte, og kommer fram til sakens kjerne. "Redigeringen" kan av og til være nyttig, og bidrar til å klargjøre saker. Hvis dere takler det på rett måte, kan dere bli flinke til å løse problemer sammen.

Hillary Rodham's Saturn i Bill's 11. hus:

Engasjement i samfunnet, i forhold til kollegaer, og organisasjoner, kan bli et kritisk tema i forholdet. Hillary Rodham vil sannsynligvis stille spørsmålstegn ved og kritisere Bill for vedkommendes medlemskap eller engasjement (eller mangel på slikt) i forskjellige klubber, grupper eller organisasjoner. Dere kan også slutte dere til visse organisasjoner i fellesskap, og dele en felles entusiasme, for så å gå gjennom perioder med desillusjonering og skuffelser når organisasjonen ikke lever opp til deres forventninger. Heldigvis vil slike opplevelser sannsynligvis ikke være ekstremt forvirrende for noen av dere, og begge vil føle at dere modnes en hel del gjennom slike opplevelser.

Bill's Uranus i Hillary Rodham's 1. hus:

Hillary Rodham's mer uvanlige og kreative sider kommer fram i dette forholdet, og Hillary Rodham føler seg mer spontan og begeistret sammen med Bill enn sammen med de fleste andre mennesker. Derfor er det en livlig tone i forholdet mellom dere. Hvis Bill er en heller ustabil person, kan imidlertid Hillary Rodham oppleve at forholdet mangler stabilitet og pålitelighet.

Hillary Rodham's Uranus i Bill's 9. hus:

Bill's filosofiske, politiske, og religiøse innstilling vil gjennomgå store forandringer som et resultat av dette forholdet, spesielt hvis det dreier seg om et langvarig forhold. Ved å forsøke å tilpasse seg Hillary Rodham's synspunkter, vil Bill oppdage verdien av nye perspektiver og ideer som tidligere ikke har blitt tatt i betraktning.

Bill's Neptun i Hillary Rodham's 5. hus:

Bill liker å opptre litt barnslig og fjollete sammen med Hillary Rodham. Dere liker å leke med hverandre, og det er et sterkt element av fantasi og kreativitet i deres romantiske og seksuelle liv.

Hillary Rodham's Neptun i Bill's 1. hus:

Hillary Rodham stimulerer Bill's mer idealistiske, fantasirike, intuitive, eller "svevende" side. Hillary Rodham liker å dele sine idealer og fantasier med Bill, selv om disse drømmene kan virke barnslige eller urealistiske. Hillary Rodham kan også ha en tendens til å overdrive en smule for Bill, og bør forsøke å være så ærlig som mulig i forholdet til Bill.

Bill's Pluto i Hillary Rodham's 3. hus:

Bill gir av og til uttrykk for ideer og oppfatninger på en meget kraftfull måte overfor Hillary Rodham, som inspirerer Bill til å ta klare standpunkter, men som også kan synes at Bill er litt for sneversynt til tider. Dere samarbeider godt på områder som krever konsentrasjon og dristige framstillinger, som for eksempel forskning, markedsføring etc.

Hillary Rodham's Pluto i Bill's 11. hus:

Dere inspirerer hverandre til å bli mer ivrige og kanskje også en smule fanatiske når det gjelder ideologier og sosiale sammenhenger. Hillary Rodham utfordrer Bill's teorier, og enhver organisasjon han/hun måtte være medlem av, og motiverer Bill til å jobbe for reformer og å forbedre disse organisasjonene. Dere kan utgjøre et aktivt fellesskap innen politikk eller i tilknytning til samfunnsaker.

Bill's Sol konjunkt Hillary Rodham's Saturn:

En av grunnene til at dere føler dere tiltrukket av hverandre, er følelsen av at dere kan opprette et dypt, stabilt, permanent forhold, og slå dere ned sammen, møte livets utfordringer på en moden måte, takle utfordringer som barneoppdragelse, sikring av økonomisk trygghet, etc., sammen. Slike bekymringer kan til tider resultere i at forholdet blir altfor dominert av "alvorlige" emner, noe som kan få begge til å føle seg begrenset og kvalt av forholdet. Hillary Rodham kan ha en sterk tendens til å kritisere og dømme Bill's handlinger, av og til med rette, og av og til urettferdig. Hillary Rodham's tendens til å dominere, kontrollere, eller kanskje også undertrykke Bill, kan få Bill til å bli ergerlig til tider, og Bill kan oppleve at vitaliteten og selvtilliten svekkes ved å være sammen med Hillary Rodham over lang tid. Dere må lage plass til munterhet og lek, ellers vil forholdet oppleves som tyngende.

Bill's Sol kvadratur Hillary Rodham's Merkur:

Dere har ikke alltid samme syn på sakene, og Hillary Rodham har lett for å være kritisk til Bill. Dette problemet kan bli forverret av Bill's tendens til å være svært sensitiv for kritikk fra Hillary Rodham og som derfor alltid reagerer negativt på slik kritikk. Dette trenger likevel ikke om å være et alvorlig problem. En viss toleranse for hverandres rett til å ha forskjellig oppfatning, og respekt for hverandres individuelle forskjeller, er alt som skal til for å gjøre personlige forskjeller interessante istedenfor irriterende.

Bill's Sol kvadratur Hillary Rodham's Jupiter:

Entusiasme, optimisme og godvilje er alt sammen meget utviklet hos dere. Hillary Rodham har lett for å se på hvilke måter Bill kan vokse, ekspandere, og utvikle seg på praktiske og konkrete måter, både med hensyn til holdninger og indre områder. Hillary Rodham kan derimot forsøke å presse Bill for mye og for utålmodig, og bli lurt av sine egne urealistiske forventninger. Noe som resulterer i feilslåtte spekulasjoner og mislykkede initiativer. Forsøk å ikke la deres felles entusiasme og optimisme så urealistiske håp og forventninger.

Bill's Måne opposisjon Hillary Rodham's Venus:

Kjærligheten dere føler for hverandre har et spesielt mykt, romantisk trekk som gjør at dere tiltrekkes av hverandre. Dere vekker til live den ømme siden hos hverandre, og dere liker å gjøre ting for hverandre, og gi gaver til hverandre. Fordi dere bryr dere så mye om hverandre, kan dere også lett komme til å såre hverandres følelser.

Hillary Rodham's Måne trigon Bill's Saturn:

Det er en moden, stabil og ansvarsbevisst tone over forholdet mellom dere. Det er mye tillit og respekt for hverandre. Etterhvert som dere tilbringer mer tid sammen, vil dere oppdage at dere har mye til felles når det gjelder smak, prioriteringer, og følelsen av hva som er virkelig viktig i livet. Hvis dere er gift og har barn, vil dere samarbeide godt som foreldre, spesielt når det oppstår vanskeligheter, eller "mindre kriser".

Hillary Rodham's Venus kvadratur Bill's Pluto:

Selv om den seksuelle tiltrekningen mellom dere er meget intens, så vil begge føle seg litt ille til mote av de overveldende følelsene eller besettende egenskapene dere vekker hos hverandre. Selv om dere føler avsky for hverandre, eller ikke har lyst til å komme nær hverandre, virker det som et er en uimotståelig tiltrekning som bringer dere sammen likevel. Maktkamp, emosjonell eller seksuell manipulasjon, og nedbrytende sjalusi kan være problemer dere møter i dette forholdet. Uansett hvordan det utvikler seg, vil dette forholdet likevel berøre dere dypt og forandre dere på en dyptgående måte.

Bill's Jupiter trigon Hillary Rodham's Uranus:

Dette er et forhold hvor dere begge kan føle dere fri til å forandre, utforske, oppfinne, utprøve kreative eller uvanlige ideer, og å uttrykke deres mer eventyrlystne eller ukonvensjonelle sider. Dere har en utvidet forståelse for hva som er mulig, og den selvtillit og entusiasme som dere føler når dere er sammen, gjør dere i stand til å nå deres mål. Dere stimulerer hverandres originalitet og kreative impulser.

Hillary Rodham's Jupiter trigon Bill's Saturn:

Dere samarbeider godt om praktiske, verdslige forhold, og kan fungere utmerket som forretningspartnere. Når dere gjør en felles innsats, vil økonomiske saker, investeringer, og framtidsplaner angående sikkerhet, som regel lykkes i stor grad. Fordi dere er i stand til å samarbeide om, og være trofaste mot felles mål og idealer, utgjør dere et vellykket team.

Hillary Rodham's Saturn sekstil Bill's Uranus:

Hillary Rodham stabiliserer og hjelper Bill til å gi sine originale ideer og impulser en konkret form. Når dere jobber sammen som et team, vil Hillary Rodham bringe med seg den praktiske erfaring og forsiktighet, og Bill vil inspirere og skape nye ideer, ofte med meget vellykket resultat. Dere kan finne en god balanse mellom orden og kaos, mellom det velprøvde og det sprøe.

Hillary Rodham's Neptun sekstil Bill's Pluto:

Deres åndelige verdier og styrke er i harmoni med hverandre, og dette er en subtil men positiv kraft i forholdet.

With Birth Time: $19.95

Back to Norwegian Report Page
Return to Main Chart Service Page
Top