Norwegian Compatibility Report (Friends) Sample Printout

Sammenligning mellom

Michael Jackson

og

Elizabeth Taylor


Fødselsdata for Michael:

Michael Jackson
August 29, 1958
11:53 PM
Gary, Indiana


Fødselsdata for Elizabeth:

Elizabeth Taylor
Februar 27, 1932
2:15 AM
London, England


Cosmic Patterns
6212 NW 43rd Street, Suite B
Gainesville, FL 32653
Phone: 352-373-1504
E-mail: kepler@astrosoftware.com

Denne VENNEANALYSEN er delt inn i 4 kapitler.

Kapittel 1 beskriver deres temperament og personligheter. Tendensene som blir beskrevet i første kapittel, vil være spesielt sterke i et nært eller langvarig forhold. Særheter eller spesielle vaner hos en annen person plager oss ikke så mye hvis forholdet er av mer tilfeldig karakter. Hvis for eksempel den ene er ordentlig og ryddig, mens den andre er mer slurvete, vil dette sannsynligvis komme mer i fokus hvis dere er avhengig av hverandre i et forretningssamarbeid, enn hvis dere er tilfeldig bekjente.

Vær spesielt oppmerksom på det som blir beskrevet i kapittel 2, for disse tendensene er de viktigste i forholdet. Hvis for eksempel åpen kommunikasjon og vennlighet er understreket, kan du regne med at dette forholdet vokser seg til et nært, langvarig vennskap. Hvis derimot vennskap og harmoni nesten ikke nevnes i det hele tatt, vil forholdet være mer formelt, mindre personlig, og dere vil sannsynligvis ikke tenke på hverandre som nære venner. Merk også at materialet i kapittel 2 hovedsakelig blir presentert etter grad av viktighet, slik at det som står skrevet i begynnelsen av kapittel 2, er det sterkeste.

Kapittel 4 beskriver trekk ved forholdet som er av mindre betydning enn det som blir presentert i kapittel 2. Kapittel 3 beskriver situasjoner og forhold som dukker opp i tidens løp hvis dette forholdet er et mer varig forhold.

Hvis et utsagn ser ut til å bli motsagt av et annet utsagn, er det sannsynlig at rollene vil skifte. Hvis det for eksempel står at Michael er mer aggressiv enn Elizabeth, og i en annen setning at Elizabeth er mer aggressiv enn Michael, så betyr dette at dere bytter roller. Til tider vil Michael være lederen, og andre ganger er det Elizabeth som tar initiativet og Michael som følger etter. Les også de forskjellige beskrivelsene nøye. Det er nemlig sannsynlig at en nøye lesning vil avdekke forskjellig type aggressivitet, eller de områder hvor aggressiviteten sannsynligvis vil utfolde seg.

For å få mest mulig ut av denne analysen, bør du kombinere denne astrologiske analysen med andre ting dere vet om hverandre. Hvis for eksempel det dreier seg om et forretningsforhold, og et nært, personlig vennskap er uaktuelt for dere begge, så vil det ikke bety så mye hvor vidt forholdet beskrives som et varmt forhold. Imidlertid kan mangel på varme og sympati, eller en tendens til å være kritiske og dømmende overfor hverandre, være et mer alvorlig problem i et foreldre/barn forhold. Du vil kanskje også ønske å bestille tolkning av et fødselshoroskop for dere begge. Fødselshoroskopet beskriver deres individuelle trekk. Materialet i kapitlene 2, 3, og 4 i denne rapporten, beskriver dynamikken i dette forholdet, men beskriver ikke deres individuelle natur.

Tolkningen av deres fødselshoroskop er basert på
planetenes posisjoner i fødselsøyeblikket. Til nytte for
astrologistudenter er disse posisjonene, sammen med annen
teknisk informasjon, oppgitt nedenfor:

Posisjoner og data for Michael:
Sol posisjon er 6 grd. 19 min. i Jomfruen
Måne posisjon er 17 grd. 06 min. i Fiskene
Merkur posisjon er 25 grd. 20 min. i Løven
Venus posisjon er 17 grd. 18 min. i Løven
Mars posisjon er 22 grd. 07 min. i Tyren
Jupiter posisjon er 28 grd. 34 min. i Vekten
Saturn posisjon er 19 grd. 08 min. i Skytten
Uranus posisjon er 13 grd. 31 min. i Løven
Neptun posisjon er 2 grd. 35 min. i Skorpionen
Pluto posisjon er 2 grd. 10 min. i Jomfruen
Asc. posisjon er 16 grd. 49 min. i Tvillingen
MC posisjon er 21 grd. 24 min. i Vannmann
2. hus posisjon er 7 grd. 59 min. i Krepsen
3. hus posisjon er 28 grd. 09 min. i Krepsen
5. hus posisjon er 22 grd. 14 min. i Jomfruen
6. hus posisjon er 3 grd. 46 min. i Skorpionen

Tropisk Zodiac Sommertid observert.
GMT: 04:53:00 Tidssone: 6 timer Vest.
Lengde og breddegrader for fødsel: 41 N 35 36 87 V 20 47
Hussystem: PLACIDUS

Posisjoner og data for Elizabeth:
Sol posisjon er 7 grd. 17 min. i Fiskene
Måne posisjon er 15 grd. 36 min. i Skorpionen
Merkur posisjon er 7 grd. 28 min. i Fiskene
Venus posisjon er 17 grd. 09 min. i Væren
Mars posisjon er 1 grd. 34 min. i Fiskene
Jupiter posisjon er 15 grd. 11 min. i Løven
Saturn posisjon er 0 grd. 19 min. i Vannmann
Uranus posisjon er 17 grd. 03 min. i Væren
Neptun posisjon er 6 grd. 36 min. i Jomfruen
Pluto posisjon er 20 grd. 13 min. i Krepsen
Asc. posisjon er 10 grd. 22 min. i Skytten
MC posisjon er 10 grd. 07 min. i Vekten
2. hus posisjon er 17 grd. 06 min. i Steinbukk
3. hus posisjon er 2 grd. 53 min. i Fiskene
5. hus posisjon er 5 grd. 47 min. i Tyren
6. hus position er 24 grd. 38 min. i Tyren

Tropisk Zodiac Standardtid observert.
GMT: 02:15:00 Tidssone: 0 timer Vest.
Lengde og breddegrader for fødsel: 51 N 30 0 V 10
Hussystem: PLACIDUS

Kapittel 1
En sammenligning av temperament og livsstil
som påvirker evnen til å finne harmoni sammen

Michael's Sol i Jomfruen og Elizabeth's Sol i Fiskene:

Dere er rake motsetninger på mange måter, og likevel kan dere utfylle hverandre. Michael er kresen, presis, analytisk, kritisk og litt av en perfeksjonist. Orden, nøyaktighet og konsentrasjon rundt detaljer er viktig for Michael. Elizabeth er på den andre side mer opptatt av den helhetlige følelsen, og kan være ganske slapp, desorganisert, og rett og slett slurvete i forhold til Michael. Elizabeth er også mye mindre dømmende og lettere å tilfredsstille enn Michael er. Elizabeth's aksepterende holdning kan gi Michael mye velvære, da Michael har en tendens til å være for streng og selvkritisk. Men Elizabeth's manglende evne til å sette grenser, holde fast ved en diett, et budsjett, eller innrette seg etter reglene generelt, kan irritere Michael. Spesielt hvis dere bor sammen eller jobber tett sammen. Dere har begge en vennlig og grunnleggende ydmyk natur, og begge trenger en god del sympatisk forståelse. Dere kan være utmerkede venner. Michael's klare evne til å tenke rasjonelt og konkret, avbalanserer Elizabeth's følelsesmessige innstilling, og Elizabeth's emosjonelle sensitivitet og medfølelse oppveier Michael's tendens til å bli for analytisk.

Michael's Måne i Fiskene og Elizabeth's Måne i Skorpionen:

Dere er begge meget intuitive og psykisk sensitive, og dere sanser hva som foregår i andre, selv om de skulle forsøke å skjule det. Dere har en meget empatisk kontakt med hverandre, og dere kan bli så innviklet i hverandre at det er vanskelig for dere begge å si om det er ens egne emosjoner eller reaksjoner som finner sted, eller om det er vennens.

Dere er begge meget, meget sensitive, men forskjellen mellom dere er denne: Elizabeth vil holde fast ved sårede følelser og kan lagre på uuttrykte ergrelser, sjalusi, hemmelige frykt, og skyldfølelse for en lang, lang tid. Michael er derimot mye mer tolerant, tilgivende, og rede til å unnskylde den som måtte ha kommet med fornærmelser. Elizabeth er mer stridslysten og ønsker å svare med samme mynt når han/hun blir såret. Michael er i hovedsak en fredselskende pasifist som helst ikke vil forårsake flere konflikter.

Selv om dere begge har meget dype følelser, har dere ikke lett for å uttrykke deres følelser og indre opplevelser. Dere har en felles glede av musikk. Å leve nær vann vil være gunstig for dere begge.

Dere har begge Måne i vanskelig aspekt til Venus:

Dere har begge behov for stor grad av ømhet, omsorg, omtanke og kjærlig støtte. Dere kan bruke mye energi og tid på ektefelle eller barn, eller gode venner for å tilfredsstille dette behovet. Når dere føler dere følelsesmessig utilfredse, kan dere ha lett for å ty til mat, spesielt søtsaker eller trøstespising for å dekke dette behovet. Dere kan utvilsomt være både meget kjærlige og generøse, men dere kan også være meget barnslige og bortskjemte, og bare ha et ønske om å bli dullet med, og tatt vare på.

En av dere kan være den forkjælte, forgudede "baby" i dette forholdet, mens den andre er den "gode mor". Det er ingen tvil om at det er mye moderlig omsorg i forholdet. Ideelt sett burde dere imidlertid ta vare på hverandre etter tur, og tillate hverandre å bli tatt vare på.

Dere har begge Venus konjunkt eller i vanskelig aspekt til Uranus:

Dere har begge en tendens til å søke dere til relasjoner som formes, avsluttes, begynner på nytt igjen, relasjoner som er skiftende, uforutsigbare, uvanlige, eller ukonvensjonelle. Begge har dere en tendens til å føle dere kvalte eller fanget av nærheten og kravene fra et varig, nært og forpliktende forhold, og dere liker dere bedre i vennskap som er mindre begrensende, hvor det er mindre forventninger og mindre avhengighet enn i mer nære relasjoner. Individuell uavhengighet, autonomi, og albuerom, er noe av det dere trenger mest. Som venner vil dere med stor sikkerhet gi hverandre den friheten som dere selve verdsetter så høyt. Dere deler begge en litt uvanlig smak og spesielle interesser. Dere kan også støtte hverandre gjennom de hyppige ned- og oppturer når det gjelder deres andre kjærlighetsforhold.

Kapittel 2
Sentrale temaer i dette forholdet: Hvorfor kom dere sammen?

Michael's Sol konjunkt Elizabeth's Neptun:

Dere stimulerer hverandres fantasi og idealisme. Når det gjelder praktiske emner og konkrete, praktiske prestasjoner, kan dere mislykkes i å koordinere ting på en effektiv måte. Dere har mange ganger vanskelig for å forstå hverandre, og det tar lang tid for dere å overvinne en overfladisk, stereotyp oppfatning av hverandre.

Michael's Sol opposisjon Elizabeth's Sol:

Selv om dere har mange grunnleggende personlighetsforskjeller, så passer dere likevel godt sammen, og utfyller hverandre på mange måter.

Michael's Sol opposisjon Elizabeth's Merkur:

Livlig utvekslinger av ideer foregår hyppig mellom dere. Heldigvis har dere lett for å forstå hverandre, men uheldigvis har dere ofte helt motsatte oppfatninger og perspektiver på samme sak. Til tross for forskjellene mellom dere, arbeider dere meget godt sammen om praktiske saker, planlegging, organisering, utvikling av, eller formidling av ideer, og deres forskjellige synspunkter vil sannsynligvis ikke være noe alvorlig problem.

Michael's Venus konjunkt Elizabeth's Jupiter:

Dere setter stor pris på hverandres selskap, og setter hverandre i godt humør. Dere får hverandre til å le, og føler dere åpne, avslappede, og joviale når dere er sammen. Det er mye generøsitet mellom dere, og dere kan ha en gunstig innflytelse på hverandre både materielt og følelsesmessig. Et vidunderlig vennskap!

Elizabeth's Mars opposisjon Michael's Pluto:

Det er en dynamikk og en energi i dette forholdet som kan stimulere dere til å jobbe intenst sammen mot et felles mål, men av og til kan dere også oppleve hverandre som fiender. Dere kan ende opp i bitter maktkamp, og føle dere manipulert av den andre. For å forhindre slike problemer, må dere akseptere forskjellene i oppfatninger og at dere har forskjellige mål og ambisjoner. Spesielt Michael må unngå å dominere over, eller underminere Elizabeth's anstrengelser. Dere kan drive hverandre til det ekstreme.

Michael's Asc. sekstil Elizabeth's Venus:

Det hyggelige og glade samvær og den kjærlighet dere deler med hverandre, gjør dette forholdet spesielt lykkelig. Dere skaper munterhet hos hverandre, og stimulerer hverandre til å bli mer sosiale. Felles kunstneriske interesser, rekreasjonsfornøyelser, eller sosiale aktiviteter utgjør et bånd mellom dere.

Michael's Asc. sekstil Elizabeth's Uranus:

Elizabeth vil etter alt å dømme introdusere Michael overfor nye mennesker, opplevelser, og nye ideer som er stimulerende, men kanskje også virker forstyrrende eller utfordrende i forhold til Michael's behov for orden. Dere reagerer begge sterkere på stimuli når dere er sammen.

Elizabeth's Måne kvadratur Michael's Venus:

Det er mye varme og vennlighet i dette forholdet, og dere er støttende og hjelpsomme mot hverandre. Imidlertid vil kjærligheten dere gir hverandre, og den høye aktelsen dere har for hverandre, bli forstyrret av at dere har forskjellig smak og forskjellige verdier. Et klassisk eksempel på dette problemet er at den ene kjøper en bursdagspresang til den andre, men opplever at presangen uheldigvis hverken samsvarer med smaken eller ønskene til den som mottar den.

Elizabeth's Måne kvadratur Michael's Uranus:

Dere kan være en smule eksentriske og sprø når dere er sammen. Dere trekker hverandre bort fra den daglige rutinen, og dere handler spontant og kreativt. Mange ganger er det vanskelig for dere å fokusere på de praktiske, jordnære saker sammen. Dere ville heller tilbringe den tiden dere har sammen til å gjøre noe mer spennende og originalt. Forholdet vil følge en uforutsigbar kurs, og dere vil sannsynlig komme sammen, for så å drive fra hverandre ganske hyppig og uventet.

Michael's Måne trigon Elizabeth's Måne:

Deres humør, følelser, generelle stemning, og personlige smak harmonerer med hverandre. Dere verdsetter hverandre og har en naturlig sympati for hverandre.

Michael's Venus trigon Elizabeth's Venus:

Dere har en vakker kjærlighet til hverandre, og dere er begge i stand til å gi og motta kjærlighet, anerkjennelse og ømhet i dette forholdet. Dere liker de samme fornøyelsene, og finner det lett og naturlig å gjøre ting sammen som virkelig skaper glede og hygge i forholdet. Smak og estetisk sans er også ganske like.

Michael's Venus trigon Elizabeth's Uranus:

Dette er et livlig, entusiastisk og spennende forhold. Dere føler dere uten hemninger når dere er sammen, og er i stand til å uttrykke dere meget fritt overfor hverandre. Hvis dere begge liker å danse, eller har sansen for musikk eller idrett, har begge funnet en utmerket partner for slike aktiviteter!

Elizabeth's Venus trigon Michael's Saturn:

Det er mye gjensidig tillit, pålitelighet og ansvarsfølelse i dette forholdet som gjør at dere begge føler at dere kan regne med hverandre. Dere er villige til å ofre dere for hverandre, og det vil utvikle seg et dypt vennskap mellom dere over tid. Dere vil hjelpe hverandre en god del gjennom årenes løp.

Elizabeth's Mars trigon Michael's Jupiter:

Dere utgjør et effektivt, dynamisk team i ethvert prosjekt eller i enhver bestrebelse. Dere samarbeider godt når det gjelder daglige oppgaver, og det er stor sannsynlighet for at dere med stort hell også vil koordinere innsatsen i forhold til større prosjekter. Michael sørger for visjonene, de sosiale kontaktene, og ideene, mens Elizabeth har energien, viljestyrken og entusiasmen.

Elizabeth's Mars trigon Michael's Neptun:

Dere liker å se på film, lese romaner, diskutere musikk og kunst, og å dyrke religiøse eller metafysiske interesser i fellesskap. Dere samarbeider godt på ethvert område som innebærer et sterkt fantasifullt element. Det åndelige båndet mellom dere er sterkt, og etterhvert som dere tilbringer mer tid sammen, vil deres idealer og målsetninger i livet bli mer forfinet og sammenflettet.

Kapittel 3
Skjebne og endelig resultat av forholdet mellom dere

Kompositt Måne kvinkuns Venus:

Selv om det kan være mye kjærlighet og omtanke mellom dere, kan dere ha litt vanskelig for å uttrykke dette. Dette kan være utilfredsstillende eller frustrerende til tider, men dere ønsker å lære hvordan dere skal overvinne det, slik at dere kan oppleve den komfort og forståelse som er kjernen i forholdet mellom dere.

Kompositt Venus konjunkt Uranus:

Spontanitet, spenning, uforutsigbarhet, og å leve i nået, er sentrale trekk ved vennskapet mellom dere. Dere kan ha en felles glede av alt nytt innen musikk og dans, eller kunst generelt. Frihet til å eksperimentere, og muligheten til å forandre på deres vanlige måte å forholde seg til andre på, vil også være viktig i dette forholdet. Allerede omstendighetene rundt deres første møte kan ha vært helt uventet og kanskje også på en eller annen måte snudd opp ned på den vante orden i livet. Det vil alltid være en elektrisk, frisk atmosfære mellom dere, og det ville være heller uklokt å ta noe for gitt i dette forholdet. Forvent bare å bli overrasket!

Kompositt Mars trigon Pluto:

Uansett hva dere gjør sammen, så vil det bli gjort helhjertet med mye pasjon og iver. Dere kan utvikle en gjensidig besettelse av en eller annen interesse eller aktivitet, og bruke all deres kombinerte energi på dette. Det dere kan oppnå i fellesskap, er virkelig imponerende. Dere vil til sammen ha mye større ambisjoner enn dere har hver for seg.

Kompositt Sol trigon Neptun:

Uselviskhet, toleranse og en tilgivende innstilling preger forholdet, og dere kan dele åndelige aspirasjoner og en inspirerende idealisme. Dere har store forventninger til vennskapet mellom dere, og kan ha en forventning om at dere opptrer som den Perfekte Venn, altgivende og alltid plettfri i deres omgang med hverandre. For det meste forsøker dere begge å leve opp til disse høye forestillingene, og ikke belaste forholdet mellom dere med selviske eller verdslige hensyn.

Det psykiske båndet mellom dere er også meget sterkt. Dere kan oppleve en uvanlig evne til å "lese" hverandre, til å sende beskjeder til hverandre ad telepatisk vei, og så bortetter. Enhver interesse dere måtte ha innen metafysiske eller fantasirik kunst vil bli framhevet, og bli et viktig fokus i forholdet mellom dere.

Kompositt Måne kvinkuns Uranus:

Å kunne takle usikkerhet og uventede situasjoner, er et tema i dette forholdet. Alt kan gli lett i lang periode, før dere plutselig blir konfrontert med uventede forandringer. Enhver bestrebelse fra deres side, vil utvikle seg gjennom uvanlige forandringer, og dere vil kun lykkes hvis dere er i stand til å raskt tilpasse dere skiftende forhold.

Dere kan begge føle at dere ikke vil bli avhengige av hverandre, for til tider vil dere oppleve at det er vanskelig å opprettholde kommunikasjonen, og dere kan ha en tendens til å komme ut av kontakt med hverandre.

Kompositt Merkur trigon Neptun:

Dere vil bli sterkt påvirket av åndelige læring, felles innsats for indre utvikling, eller en felles interesse for det kreative, for poesi, kunst, og sinnets forestillingsverden.

Dere vil være uvanlig telepatiske i deres kontakt med hverandre, og vil ofte umiddelbart være i stand til å formidle deres tanker på en nonverbal måte.

Idealisme og det å forsøke å se en situasjon fra et høyere, mer omfattende perspektiv er framhevet når dere er sammen, og dere vil ha lett for å tilegne dere en åndelig forståelse og innsikt.

Dere er forutbestemt til å bli engasjert i å lære om de subtile, uhåndgripelige krefter i livet. Musikken, fargenes, kunstens, helende energiers, eller bønnens virkning i livet. Å undervise i, eller på annen måte spre slike ideer, kan gjerne være en funksjon i dette forholdet.

Kompositt Mars kvadratur Saturn:

I tillegg til den suksess dette forholdet måtte bringe med seg, vil det også bringe med seg atskillig frustrasjon. En, eller kanskje begge, vil oppleve det som dere ikke kan gjøre det dere ønsker, eller at dere stadig blir kontrollert, overvåket, og vurdert. Felles prosjekter kan skape mye stress, være en konstant kamp, en kamp mot overveldende odds. En viss bitterhet og pessimisme kan gjennomsyre forholdet. Alt er imidlertid ikke forgjeves, og den konstante innsatsen kan eventuelt resultere i viktige prestasjoner.

Hvis dere forventer at vennskapet skal være muntert og lett, og et lykkelig bekjentskap, har dere tatt feil. Dette forholdet kan medføre suksess gjennom felles innsats, men bare etter hardt arbeid og intens innsats.

Det viktigste er å unngå å bli overdrevent kritiske eller kyniske mot hverandre. Selv den minste spøk kan utarte seg til bitterhet, og noe som blir sagt for moro skyld, kan ha en bitter bismak, selv om det ikke var ment slik. Hvis dere viser oppriktig respekt for hverandre, og gir hverandre anerkjennelse for det dere presterer og bidrar med, vil mye av det negative potensialet beskrevet ovenfor kunne unngås.

Kompositt Saturn kvinkuns Pluto:

Dere vil sammen oppleve vanskelige overganger i livet. Dødsfall i familien eller andre viktige tap, en skilsmisse, eller andre viktige vendepunkt i livet vil møte den ene, eller begge i løpet av den tid dere er sammen. Hvis dere hjelper hverandre i vanskelige tider og i uventede tilbakeslag, vil dere også hjelpe hverandre til å bli sterkere mennesker og å oppnå mer suksess og selvrealisering.

Kapittel 4
Andre temaer i deres forhold

Michael's Sol i Elizabeth's 9. hus:

Elizabeth viser stor interesse for Michael's filosofiske eller religiøse livssyn, og Michael kan ofte innta rollen som lærer eller rådgiver for Elizabeth.

Elizabeth's Sol i Michael's 10. hus:

Elizabeth viser sterk interesse for Michael's karriere og arbeid. Elizabeth kan gi støtte til Michael, og vise stor entusiasme, men kan bli overdrevent opptatt av, og blande seg for mye inn i Michael's affærer. Michael respekterer, og kan i for sterk grad bli påvirket av Elizabeth's oppfatninger.

Michael's Måne i Elizabeth's 3. hus:

Michael har meget lett for å gi uttrykk for sine ideer og sine bekymringer overfor Elizabeth, og dette skaper et varmt vennskap mellom dere.

Elizabeth's Måne i Michael's 6. hus:

Elizabeth liker å hjelpe Michael på alle mulige måter, og er villig til å utføre oppgaver eller gå ærender for Michael uten å klage. Elizabeth kan på sin side til tider være overdrevent opptatt av Michael's ve og vel, og bekymre seg unødvendig om Michael's trivsel og helse.

Michael's Merkur i Elizabeth's 8. hus:

Konversasjonene mellom dere er sjelden overfladisk, og den intensitet og dybde som samtalene kan få, kan ha vært en viktig faktor i at dere har formet dette forholdet. Dere vil sannsynligvis inngå et felles forretningsprosjekt eller felles økonomiske strategier.

Elizabeth's Merkur i Michael's 10. hus:

Elizabeth viser stor interesse for Michael's karriere og ambisjoner, og har masse ideer om hvordan Michael kan virkeliggjøre sine mål og aspirasjoner. Dere liker å legge planer sammen, og å dele ideer med hverandre, og det er stor sjanse for at dere vil samarbeide om forretninger.

Michael's Venus i Elizabeth's 8. hus:

Michael virker fascinerende og nesten mystisk på Elizabeth. Et dypt, men følelsesmessig sammensatt forhold kan utvikle seg.

Elizabeth's Venus i Michael's 11. hus:

Dere liker mange av de samme aktivitetene, og dere samarbeider godt innenfor organisasjoner, grupper, og i sosiale aktiviteter. Dere setter pris på hverandres selskap, og det er en munter og lett stemning i utvikling når dere to er sammen.

Michael's Mars i Elizabeth's 5. hus:

Dere vil utgjøre et utmerket team når det gjelder idrett, spesielt friluftsidrett. Michael oppmuntrer også Elizabeth til å utvikle kreative talenter, og dere kan sammen bli involvert i kreative prosjekter.

Elizabeth's Mars i Michael's 10. hus:

Elizabeth fremmer Michael's karrieremål og ambisjoner på en aggressiv måte, og er en av Michael's største "fans" og supportere. Elizabeth kan imidlertid bli altfor pågående, krevende, og kritisk til Michael. Elizabeth kan være utålmodig med Michael og snu 180 grader, og bli en av Michael's største kritikere istedenfor supporter.

Michael's Jupiter i Elizabeth's 10. hus:

Situasjoner utvikler seg ofte slik at Michael kan hjelpe Elizabeth i karrieren, og i å nå langsiktige mål. Michael viser stor interesse for Elizabeth's ambisjoner, og er en sterk støttespiller og fremmer av Elizabeth's talenter. Dere kan også ha mye hell med dere i felles forretningsaktiviteter. Michael oppmuntrer Elizabeth til å ha mer tro og tillit, og til å ta sjanser når det gjelder saker som angår karrieren.

Elizabeth's Jupiter i Michael's 3. hus:

Elizabeth har stor glede av å snakke med Michael, og kan ha en tendens til å sladre litt sammen med Michael. Kommunikasjonen er åpen og uanstrengt mellom dere, og dere vil oppdage at dere kan diskutere et bredt register av emner åpent og fordomsfritt med hverandre. Samtalene mellom dere har en tendens til å ta av i mange forskjellige retninger, med mange digresjoner, og det kan av og til være vanskelig for dere å konsentrere dere om et enkelt emne.

Michael's Saturn i Elizabeth's 1. hus:

Michael's mer modne, ansvarsfulle, pålitelige side kommer fram i dette forholdet. Michael kan bli nesten faderlig mot Elizabeth, og Michael vil ha en tendens til å gi masse råd, og til tider være kritisk, dømmende, og i for stor grad blande seg inn i Elizabeth's planer og målsetninger. Michael's "hjelpsomme kritikk" kan av og til bli til moralistiske dommer. Michael bør være spesielt på vakt mot en tendens til å kontrollere Elizabeth, og i altfor stor grad avgrense Elizabeth's frihet.

Elizabeth's Saturn i Michael's 9. hus:

Elizabeth får Michael til å stille spørsmål ved sine filosofiske antagelser, politiske ideologi, og religiøse tro. Elizabeth liker faktisk å utfordre Michael's synspunkter. Hvis dere har ulik oppfatning om noe, må dere forsøke å tilpasse dere hverandre! Dere vil begge utvikle et mer modent og et mer realistisk politisk, filosofisk, og religiøst perspektiv gjennom dette forholdet, selv om læreprosessen ikke alltid vil være hyggelig eller enkel. Hvis noen av dere klamrer dere hardnakket til deres egne synspunkter, og ikke er villig til å lære av den andre, vil dere oppleve at dette skaper splid i forholdet.

Michael's Uranus i Elizabeth's 8. hus:

Måten dere takler økonomien og investeringer på, kan ta en uvanlig vending, og dere kan for eksempel satse på enkelte risikofylte spekulasjoner. Enhver felles investering, eller sammenslåing av verdier kan skape overraskelser og muligens omveltninger, spesielt for Elizabeth.

Elizabeth's Uranus i Michael's 11. hus:

Dere kan bli aktive deltagere i samfunnet, engasjerte i sosiale aktiviteter, og progressive ideer. Dere oppmuntrer hverandre til å se lenger enn til deres personlige situasjon, og vise interesse for mer omfattende saker som påvirker samfunnet, nasjonen, eller verden som helhet.

Michael's Neptun i Elizabeth's 10. hus:

Michael har en tendens til å ha en idealistisk oppfatning av hva Elizabeth kan oppnå i verdslig målestokk, og som en konsekvens av dette kan Michael oppmuntre Elizabeth til å forfølge sine mål uten kompromisser. Elizabeth må passe seg for å ikke tape av syne de praktiske detaljer som er nødvendig for å nå disse målene.

Elizabeth's Neptun i Michael's 4. hus:

Elizabeth kan underminere Michael's følelse av sikkerhet og følelsen av å være rotfestet, på en nesten umerkelig måte. Michael blir litt mer passiv, mottakelig, og kanskje også godtroende i samvær med Elizabeth.

Michael's Pluto i Elizabeth's 8. hus:

Michael kan være en katalysator for dyptgående forandringer i Elizabeth's livssyn, forhold til døden, til relasjoner, og til penger og deling av ressurser og aktiva. Konfrontasjon med personlige demoner på disse områdene kan forventes i dette forholdet.

Elizabeth's Pluto i Michael's 2. hus:

Hvis dette dreier seg om et langvarig forhold, vil dere oppdage at det oppstår situasjoner hvor Elizabeth må trå til med betydelig hjelp til Michael. Denne hjelpen vil være av mer konkret art, kanskje dreier det seg om økonomisk støtte, eller å tilføre ressurser eller redskap som er viktige for Michael. Gjennomføringen av dette vil imidlertid ikke gå smertefritt, og kan være omgitt av mange kompliserte forhold. Elizabeth kan bidra til å forandre Michael's holdning til rikdom, eiendom, og materiell trygghet på en meget fundamental måte.

Michael's Sol opposisjon Elizabeth's Mars:

Dette er et aktivt, energisk forhold, og dere kan oppnå svært mye sammen. Se likevel opp for en tendens til å stanges når deres kombinerte energi gjør at dere begge føler dere utålmodige.

Elizabeth's Sol trigon Michael's Neptun:

Dere har en sterk intuitive forståelse for hverandre, og dere inspirerer hverandres kreativitet, idealisme og aspirasjoner. Dere hjelper hverandre til å bli mer bevisste deres idealer og religiøse interesser, og sammen utvikler dere en større følelse av mål og mening i hverandres liv. Dere hjelper hverandre til å skue bakenfor dagliglivets problemer og saker som kun har med privatlivet å gjøre, og å løfte blikket mot mer altruistiske mål og mer omfattende oppgaver.

Elizabeth's Asc. kvadratur Michael's Sol:

Dere kan ofte komme til å "stryke hverandre mot hårene" uten å ville det. Personlig smak og interesser er ofte forskjellig. Hvis dere forsøker å overbevise hverandre om at ens egen livsstil, smak, og interesser er bedre enn din venns, vil det skape frustrasjon og dere vil mislykkes i å verdsette hverandre og virkelig forstå hverandre. Dere må godta det faktum at dere er forskjellige mennesker med hver sine unike egenskaper. Forsøk ikke å tvinge hverandre til å adoptere hverandres smak, hobbyer, og interesser, for dette vil bare gjøre saken verre.

Elizabeth's Asc. trigon Michael's Uranus:

Elizabeth's originalitet og kreativitet blir stimulert av Michael's entusiasme, eksentrisitet, eller "sprø" side. Dere er begge mer impulsive når dere er sammen, og mer villige til å ta sjanser og til å dumme dere ut. Dette vil i det minste bety at dere vil ha mye moro sammen, og det kan være befriende.

Michael's Asc. sekstil Elizabeth's Jupiter:

Elizabeth gir fordeler til, støtter, eller reklamerer for Michael på en eller annen måte, og støtter utdanning eller karrieremål, eller andre ambisjoner som Michael måtte ha. Elizabeth skaffer også til veie den ekstra oppmuntring og entusiasme som Michael trenger når han/hun føler seg mismodig. Dere bidrar begge til at dere oppdager livets mer humoristiske sider.

Michael's Måne trigon Elizabeth's Pluto:

Dere vil utvikle et nært vennskapsforhold. Dere er faktisk i stand til å "føle" hva den andre sier. Hvis dere for eksempel driver med idrett, ser på en film, eller viser hverandre noe dere liker veldig godt, vil dere som oftest gjøre det med en intensitet og en følelsesdybde som er umulig å gi uttrykk for overfor andre mennesker.

Elizabeth's Merkur trigon Michael's Neptun:

Dere liker å diskutere ethvert emne som har et fantasifullt eller mystisk preg, enten det gjelder kunst, musikk, skjønnlitteratur, teater eller religion. Dere tenner hverandres fantasi og idealer. Dere samarbeider godt innenfor kunstens verden, eller på humanitære områder. Dere har en sterk intuitiv og psykisk kontakt, og ofte forstår dere hverandre uten å måtte bruke ord.

Michael's Mars sekstil Elizabeth's Pluto:

Det er sterke bånd mellom dere, og dere kan samarbeide effektivt for å nå deres mål. Hvis dere har en felles hobby, eller et felles yrke, kan dere sammen skape kreativt arbeid av høy standard. Et resultat av felles innsats. Etter hvert som forholdet mellom dere blir dypere, kan dere være til enorm hjelp for hverandre når det gjelder å nå de mål som er av størst viktighet, og mest meningsfulle for dere.

Elizabeth's Jupiter konjunkt Michael's Uranus:

Sammen kan dere være litt sprø eller litt opprørske, og dere trives godt med å være det! Dere inspirerer hverandre til å bryte ut av hemninger eller restriksjoner. Noe som kan være fornøyelig frigjørende, eller lede til tåpelig overdrivelse og ukloke sjanseseilaser. Deres mer eventyrlystne, ukonvensjonelle, eller frihetselskende sider blir stimulert av hverandre, og det finnes et element av uforutsigbarhet i forholdet, som gjør at det føles levende. Dere vil gjøre mange nye oppdagelser, og dere vil også ha hellet med dere.

Michael's Jupiter kvadratur Elizabeth's Saturn:

Elizabeth kan ofte virke begrensende, tyngende, eller frustrerende på Michael uten å mene det, eller være bevisst dette. Det er en konflikt mellom Elizabeth's behov for trygghet, stabilitet og orden, versus Michael's ønske om frihet, mobilitet og ekspansjon. Hvor mye penger dere bruker, og på hvilken måte de blir brukt, kan ofte være et spesielt vrient område for dere hvis dere er forretningspartnere, eller bor sammen. Elizabeth er mer forsiktig og restriktiv, og misliker Michael's mer avslappede, ekstravagante, eller liberale innstilling.

Elizabeth forsøker også ofte å kontrollere eller dominere over Michael, og Michael kan også innta en underordnet rolle i forholdet for en tid, og akseptere Elizabeth's "disiplin". Over tid vil imidlertid Michael oppleve Elizabeth's indirekte (eller ikke så indirekte!) kritikk eller tvang som devitaliserende og uttørrende. Michael kan derimot få Elizabeth til å føle seg som en gjerrigknark.

Det å gå inn i et nært samarbeid, eller fungere som like partnere i forretningssammenheng, vil neppe gå særlig bra for dere. Det beste er hvis dere kan respektere hverandres forskjellige holdninger og la være å forsøke å tre egne verdier eller egen stil nedover hodet på hverandre.

Elizabeth's Saturn kvadratur Michael's Neptun:

Alvorlig forvirring og misforståelser kan oppstå i dette forholdet. Noe som dere begge bidrar til på forskjellige måter. Det kan oppstå konflikter med hensyn til materielle versus åndelige verdier, praktiske evner, sunn fornuft, og realisme, versus idealisme eller fantasi, der Elizabeth vil være den jordnære, ansvarsfulle og nøkterne, og Michael den sensitive, idealistiske, drømmende partneren. Michael kan virke frustrerende unnvikende, vag, eller uansvarlig i Elizabeth sine øyner, mens Elizabeth's kritikk kan forårsake sterk selvtvil, eller et ønske om å beskytte seg, og skjule sin sensitivitet, hos Michael. Se opp for tendenser til å føre hverandre bak lyset. På sitt beste kan Elizabeth konfrontere Michael med tendensen til å unnvike eller flykte fra realiteten, og Michael kan åpne Elizabeth's sinn mot mer omfattende realiteter, nemlig den emosjonelle eller intuitive sannhet (i motsetning til harde fakta), og en mykere tilnærming til livet.

Michael's Saturn trigon Elizabeth's Uranus:

Elizabeth hjelper Michael til å slappe av, hindrer Michael fra å bli altfor rigid og snever, og oppmuntrer Michael til å gjøre forandringer og ta steget inn i det ukjente. Michael har en stabiliserende effekt på Elizabeth, og hjelper Elizabeth å organisere og dirigere Elizabeth's energier i klare, veldefinerte retninger. Michael oppmuntrer også Elizabeth til å bli mer pålitelig og stødig.

With Birth Time: $19.95

Back to Norwegian Report Page
Return to Main Chart Service Page
Top