Norwegian Child Report (Boy) Sample Printout

*****************************************************************
Barnehoroskop for

Prince William
Juni 21, 1982
9:03 PM
London, England
*****************************************************************


Cosmic Patterns
6212 NW 43rd Street, Suite B
Gainesville, FL 32653
Phone: 352-373-1504
E-mail: kepler@astrosoftware.com

*** Introduksjon ***

Denne astrologiske barnetolkningen har blitt utformet som en guide for Prince's foreldre, med et spesielt formål, nemlig å yte hjelp med hensyn til Prince's vekst og kulturelle oppdragelse, å understreke og forsterke hans verdier, og å hjelpe foreldrene til å bli mer bevisst mulige misforståelser eller mulige problemer som Prince kan møte i løpet av sitt liv.

Kapittel 1 beskriver hvordan Prince virkelig er (Solposisjonen i horoskopet), måten hans personlighet uttrykker seg på (Ascendanttegnet). Kapittel 2 og 3 beskriver mors og fars innflytelse på Prince, noe som IKKE er det samme som en beskrivelse av deres personligheter, men måten Prince opplever dem på, og hvilke karakteregenskaper han tilegner seg fra hver enkelt av dem. I horoskopet til en av hans søsken, vil beskrivelsen av foreldrene kunne være helt ulik, på grunn av at forskjellige individer har forskjellig perspektiv. Kapittel 4 utfyller beskrivelsen av Prince's temperament med å fokusere på hans sinn, hans innstilling til utdannelse, og hans intellektuelle kapasitet.

Kapittel 5 beskriver Prince's skjebne, hans yrke, og muligheter for å lykkes i den materielle verden. For å få et mer fullstendig bilde av Prince's yrkesmuligheter, er det nødvendig å kombinere det som står i dette kapittelet med det som står i kapittel 1 og alle andre relevante opplysninger i denne tolkningen.

Kapittel 6 analyserer Prince's helsetilstand, enkelte tendenser eller muligheter for fysiske sykdommer blir nevnt, noe som IKKE betyr at Prince vil få disse, en etter en. Det betyr at dette er hans svake områder, og at han kan være utsatt for en eller flere av disse mulighetene. Som et supplement er enkelte anbefalinger for en bedre ernæring nevnt. VENNLIGST KONSULTER EN LEGE MED HENSYN TIL EVENTUELLE PROBLEMER SOM MÅTTE OPPSTÅ MED BARNETS HELSE! FØLG LEGENS RÅD OG DEN MEDIKASJON ELLER TERAPI HAN/HUN ANBEFALER! ASTROLOGI BØR ALDRI BRUKES SOM ERSTATNING FOR PROFESJONELL MEDISINSK BEHANDLING!!!

Til slutt beskriver kapittel 7 den astrologiske påvirkningen fra de ytterste planetene, noe som påvirker alle barn som ble født i den samme tidsperiode, med felles ideer og atferd, og derfor felles generasjonstrekk.

Det er sannsynlig at du kan finne enkelte selvmotsigelser i denne tolkningen. Dette er på grunn av at enkelte planeter kan være gunstige på enkelte livsområder, mens andre planeter kan være mindre hjelpsomme, og kanskje også virke destruktivt. Dette betyr at Prince kan ha både positive og negative opplevelser på samme felt. Bruk din intuisjon og sunne fornuft til å komme fram til din egen konklusjon. Men husk at ethvert barn, uansett hvilket tegn han/hun ble født under, trenger KJÆRLIGHET for å kunne vokse på rette måten.

*** Astrologiske data ***

For alle som har litt kjennskap til astrologi, er planetposisjonene i
fødselstidspunktet, og annen teknisk informasjon oppgitt nedenfor:

Sol 0 Can 06
Måne 4 Can 58
Merkur 8 Gem 58
Venus 25 Tau 40
Mars 9 Lib 12
Jupiter 0 Sco 29
Saturn 15 Lib 30
Uranus 1 Sag 30
Neptun 25 Sag 33
Pluto 24 Lib 10
Asc. 27 Sag 31
MC 2 Sco 28
2. hus 12 Aqu 46
3. hus 0 Ari 22
5. hus 24 Tau 11
6. hus 11 Gem 19

Tropisk Placidus Sommertid observert
GMT: 20:03:00 Tidssone: 0 timer Vest
Bredde og lengdegrader: 51 N 30 0 W 10

Aspekter og orbs:
konjunkt : 7 Deg 00 Min
opposisjon : 6 Deg 00 Min
kvadratur : 6 Deg 00 Min
trigon : 6 Deg 00 Min
sekstil : 4 Deg 00 Min

*** Kapittel 1 ***
Generell beskrivelse av barnet: Dets essensielle natur og
personlighet. Den fysiske kroppen og barndommen.

Sol i Krepsen:

Krepsebarnet er meget sensitivt og lunefult. Han kan le og gråte mange ganger samme dag. Prince er meget observant, fascinert av verden rundt seg, og alltid opptatt av å oppdage noe nytt. Han blir tiltrukket av alle de fargerike bildene han ser, og disse vil for alltid bli bevart i sinnet. Barnet er meget følsomt, blir lett skremt, og vil ofte ha lyset på om natten. Hans emosjonelle verden er omfattende, og han har et stort behov for å gi og få kjærlighet. I ung alder kan han ta på seg rollen som beskytter, og han har behov for å ha kjæledyr. Han elsker å mate disse, og ivaretar dem med stor hengivenhet og ømhet. Barn av Krepsen blir ofte meget gode leger eller pleiere.

Det som har størst innflytelse på Prince er hjemmet, og han har et spesielt forhold til sin mor. Han kan være avhengig av sine foreldre og søsken i lengre tid enn andre barn er. Han kan være meget sky, og av og til liker han ikke å være sammen med andre mennesker. Du behøver ikke å tvinge ham til å gjøre noe. Han er meget sensitiv og sårbar og vil alltid huske enhver form for dårlig behandling han har blitt utsatt for. Noe som kan forårsake problemer eller traumer i framtiden. Han er meget oppmerksom på det som foregår rundt ham, så det kan være meget lurt å ikke krangle for mye når han er til stede. Han kan nemlig få skyldfølelser på grunn av dette. Selv om han er føyelig, rolig og følsom, så er det ikke alltid lett for ham å innrette seg etter andres regler. Han kan være meget individualistisk og uavhengig i sin tenkemåte. Prince får det som regel som han ønsker, og av og til kan han utvikle seg til å bli et bortskjemt barn. Men hvis han ikke får den kjærlighet og ømhet som han trenger, kan han bli en uforskammet og ensom person.

Han har en oppvakt fantasi og det er meget sannsynlig at han vil søke seg til lekekamerater med samme evner. Han kan også ha talenter innen kunst og kreativitet, spesielt musikk. Lærere kan klage på hans stahet, eller over at han er en dagdrømmer. Vanligvis vil Krepsebarnet tie stille når det føler seg såret, heller enn å la alle få vite hva som har skjedd.

Prince samler styrke fra naturen. Han liker å så, og se på at frøene spirer. Han er vanligvis i godt humør og deler sin glede med andre. Det er ingen grunn til å bekymre seg om hans dårlige humør. Det forsvinner fort. Han holder fast ved alt han er glad i. Selv som voksen vil han fremdeles ha sine gamle leker. Dette er også tilfelle med alt som har med følelser å gjøre, inkludert familien, venner, naboer, byen han bor i, etc. Han liker å samle på ting, og han er svært glad i historie. Uansett hvor han bor, så vil han holde minnene ved like. Derfor er det viktig at foreldrene tar vare på tingene hans, bøkene hans, selv rommet han bodde på, når hun forlater hjemmet. Bare når han føler seg følelsesmessig komplett, vil han vise sin naturlige autoritet og bli en lederskikkelse. Krepsejenter kan ha en sterkere personlighet enn Krepsegutter, og bli ledere i sitt eget hjem. På grunn av at Krepsebarnet utvikler en sterk hengivenhet til sin familie, vil han alltid være villig til å hjelpe dem. All den kjærlighet han får av sine foreldre, vil være en investering, ettersom han vil gi det tilbake i rikt monn.

Skytten som stigende tegn (Ascendant):

Prince har et stort smil, og hele kroppen uttrykker den glede og lykke han føler. Hans ansikt er gjerne rundt, og kroppen er sterk og solid. Det som generelt sett karakteriserer ham, er hans glede og hans sans for eventyr. Dette vil ikke forsvinne etter hvert som han vokser opp, og det er grunnen til at han alltid vil være et barn. Etter hvert som han vokser, vil nysgjerrigheten øke, og han vil komme med spørsmål om alt han ser og hører. Han vil også være oppriktig og ærlig i sine oppfatninger. Av og til kan Prince være litt naiv og lett påvirkelig. Han kan være avhengig av sine venner for å gjennomføre sine tiltak. Han kan vise en meget dyp åndelig legning allerede fra de tidlige leveår, og dette kan utvikle seg til et engasjert filosofisk sinn. Han vil være en idealistisk person som elsker rettferdighet, og som liker å dele med andre og hjelpe andre mennesker, men han er lettlurt og enkelte mennesker kan skuffe ham, selv om dette neppe vil forandre ham. Prince har en dyp kjærlighet til friheten og trenger rom for å bevege seg, leke, utforske, og kanskje også snuse i andre folks affærer. Han vil ha stor glede av friluftsliv, å reise eller feriere på forskjellige steder, og vil ha en evne til å kommunisere fritt med andre, og vil også ha lett for å lære forskjellige språk. Til tross for sin store energi og vitalitet, kan Prince føle seg lat, og vil ha lett for å kjede seg til tider. Dette kan radikalt endre hans utadvendte karakter. Uansett hvor Solen er plassert i hans horoskop, vil denne Ascendanten gjøre ham til en glad person, med mye sans for moro, og stor kjærlighet til livet.

Hans barndom er styrt av planeten Jupiter, og denne planeten gir løfter om en lykkelig barndom. Vanligvis vil dette barnet få det han trenger for å føle seg trygg, selv om han også kan bli overbeskyttet og bortskjemt. Foreldrene må lære ham gode spisevaner, og viktigheten av å spare penger, for han kan sløse mye og være meget uryddig hvis han føler at han får alt han trenger uansett. Som voksen vil han møte konsekvensene av slike feilaktige oppfatninger. Hvis han ikke lærer å utøve selvkontroll og forsiktighet, vil han bli uansvarlig, og vil alltid søke etter hjelp og beskyttelse fra foreldrene. Han kan ha en lignende holdning til kjærligheten. Hans sterke forkjærlighet for eventyr og erobring, kan resultere i utallige relasjoner. Prince's største fiende vil være kjedsomhet, og fordi han lett blir lei av rutiner, kan han også lett bli lei av ekteskap hvis det blir for monotont. På grunn av sin oppfinnsomhet og spontanitet kan han ha mange historier å fortelle. Han opplever mye morsomt, siden han har en tendens til å gjøre ting på feil tidspunkt og feil sted. Det er ingen tvil om at Prince vil være et barn som vil bringe mye lykke til familien.

*** Kapittel 2 ***
Morsfigur: emosjoner, følelser, evnen til å elske og dele med andre.

Måne i Krepsen:

Hans følelser vil være intense, og han vil alltid sette stor pris på kontakten med sin familie. Han liker å spille foreldrerollen, og kle seg ut i de voksnes klær. Som voksen vil Prince være meget sensitiv for andres behov, og vil utvikle et sterkt beskytterinstinkt. Hans følelser vil være sterkere enn hans logiske dømmekraft, og han kan føle seg sterkt tiltrukket av alt som har en sentimental verdi. Han vil være svært sensitiv overfor andre menneskers følelser, og kan av og til også skifte sinnsstemning på grunn av sin omgangskrets.

Hans mor vil være meget viktig fordi Prince trenger mye kjærlighet og ømhet av henne for å føle seg trygg. Hvis Prince føler seg beskyttet og ivaretatt under oppveksten, vil han sørge for familien, og ivareta sine foreldre og søsken etter hvert som han vokser opp. Det vil være et psykisk bånd mellom mor og sønn. Noe som gjør at de er i psykisk kontakt med hverandre uansett hvor langt fra hverandre de er geografisk sett. Det er svært viktig å respektere hans sensitivitet og unngå å utsette ham for konflikter og voldsomheter, for disse vil bite seg fast i hans ubevisste og kan skape frykt i framtiden. For å oppmuntre hans følelsesliv og lette de negative byrdene, vil kontakt med naturen være til stor hjelp. Spesielt steder med vann.

Måne i 7. hus:

Prince vil ha sterke følelser overfor sine venner, og han vil oppnå følelsesmessig stabilitet gjennom nære bånd til disse. Selv om han vil ha meget gode ekteskapsmuligheter, vil han likevel være forsiktig med å gå inn i et ekteskap. Det er mulig at han vil bli senere moden enn sine jevnaldrende. Prince vil velge en sensitiv partner som kan forstå hans skjulte følelser og gi ham trygghet og følelsesmessig støtte. Denne astrologiske posisjonen kan gi ham berømmelse.

Måne kvadratur Mars:

Prince vil ha lett for å bli sint, og kan uttrykke seg på en svært bastant måte. Han kan hver dag havne i krangel med andre familiemedlemmer som han er uenig med. Hvis det ikke er harmoni i hjemmet, vil hans humør bli påvirket av dette. Ofte vil Prince reagere kjapt og impulsivt, uten å tenke seg om. Han kan være svært temperamentsfull, og han må lære hvordan han skal kontrollere dette, og forbedre seg på dette området.

Måne Trigon Jupiter:

Prince vil være svært populær, og alle vil like ham på grunn av at han er så utadvendt, spontan og hjelpsom. Selv i vanskelige tider, vil Prince likevel smile og ta lett på sine problemer. Prince vil være meget ærlig, og vil utvikle en sterk følelse og interesse for religion. Forholdet mellom Prince og hans mor vil være meget positivt, og Prince vil lære å være trofast og generøs mot andre mennesker.

Venus i Tyren:

Prince's kjærlighet vil være stabil og varig. Han vil være øm og kjærlig, og vil kjenne seg sterkt tiltrukket av mennesker han er glad i, selv om det oppstår krangler eller misforståelser. Prince vil utvikle en sterk eiertrang, ikke bare overfor gjenstander, men også når det gjelder personlige relasjoner. Han vil ha en tendens til å nyte det søte liv og fornøyelser generelt, og hans sans for god mat og søtsaker kan forårsake vektproblemer. Hans karisma vil tiltrekke seg beundrere som bare ønsker å gjøre ham til lags, og som en konsekvens av dette kan han bli litt lat. Prince må lære å skaffe seg det han ønsker seg gjennom egen innsats.

Venus i 5. hus:

Prince vil være meget attraktiv for det motsatte kjønn, og kan ha utallige romanser. Han vil ha karisma og vil elske barn, spesielt sine egne. Prince vil være meget kjærlig, sosial og sympatisk, men også meget idealistisk i sitt valg av intime venner. Noe som kan gjøre ham utsatt for skuffelser. Han kan gjøre det godt innen idrett og kreative aktiviteter.

Venus Opposisjon Uranus:

Som barn kan Prince oppleve spenningsfylte og uforutsigbare situasjoner som kan påvirke hans kjærlighetsvalg i framtiden. Han kan være impulsiv og skiftende. Kjærligheten kan komme uanmeldt og kan forlate ham på samme måte. Prince vil foreta svært uvanlige valg, noe som familien kan ha vanskelig for å forstå. Han ønsker å være uavhengig, og vil gjøre opprør mot ethvert bånd som virker avgrensende. Noe som indikerer at han kan få problemer med langvarige relasjoner. Prince må lære å være tålmodig, akseptere mennesker og deres væremåte, og kontrollere sine impulser. Han kan være svært eksentrisk og ha en uvanlig smak. Han vil selvsagt ikke følge familiens tradisjoner. Prince kan også være svært nervøs, og ha lett for å bli sint. Prince vil aldri like de helt store kjærlighetserklæringer.

Jupiter i Skorpionen:

Prince elsker mysterier og spenningsromaner. Han vil være en evig forsker som alltid stiller spørsmål og søker kunnskap. Han vil også vise en enorm interesse for det overnaturlige, og som voksen vil han merke en dragning mot det mystiske og åndelige. Han vil ha stor selvtillit, og er meget utholdende når det gjelder å jobbe for noe han ønsker seg.

Jupiter i 9. hus:

Prince vil være interessert i filosofiske og religiøse emner. Han vil ha stor glede av å lære om forskjellige nasjoner, kulturer, språk, og vil helt sikkert reise mye. Prince vil oppleve lykke og selvrealisering i utlandet. Hvis han ikke bor i utlandet, vil han reise veldig mye, og ha stor glede av sine turer. En god utdannelse er viktig, og han kan få en doktorgrad, eller annen framstående diplom eller sertifikat gjennom sitt yrke.

Jupiter Konjunkt Pluto:

Prince vil ha evnen til å leve livet fullt ut. Han vil jobbe desperat for å oppnå sine idealer og mål, og kan også ha suksess i en lederposisjon i løpet av sitt liv. Hans atferd og følelsesmessige uttrykksmåte vil være intens og av og til en smule overdreven. Prince kan skaffe seg fiender på grunn av sin direkte væremåte og sin sterke selvsikkerhet. Han må lære hvordan han kan moderere sine holdninger og å kanalisere sin dynamiske styrke på en kreativ og positiv måte.

*** Kapittel 3 ***
Farsfigur: autoritet, makt, evne til å ta ansvar og å forsvare seg.

Sol i 7. hus:

Prince vil lære å dele med andre og vil være svært glad i å være sammen med andre mennesker. Hans sosiale vesen vil gjøre ham populær og godt likt, selv om han kan ha en tendens til å krangle om nesten alt mulig. Han må lære å være mer uavhengig og å overvinne sin ubesluttsomhet. Det er meget sannsynlig at han i sin barndom (og også ungdomstid) vil være meget avhengig av sin far, som Prince vil beundre og alltid ønsker å tilfredsstille. Senere vil dette bildet bli erstattet av en venn, av ektefellen, eller sjefen på jobben, som han kan bli veldig avhengig av. Han vil finne mening i livet så lenge som han har noen å dele det med. Denne astrologiske innflytelsen indikerer mye glede i ekteskapet.

Sol Konjunkt Måne:

Prince ble født under nymånens lys, noe som gjør at han handler med spontanitet og energi. Prince vil gjøre et godt inntrykk på andre, og vil ikke bli fort glemt. Han vil handle med autoritet og sensitivitet, av og til styrt av impulser og intuisjon enn av fornuft. Han ønsker å spille en rolle når det gjelder å utvikle nye prosjekter som vil ha stor betydning for framtiden. En av hans foreldre vil sannsynligvis spille en dobbeltrolle, og være både far og mor, eller omvendt.

Sol Opposisjon Neptun:

Prince kan undervurdere sine evner og anlegg, og som en konsekvens av dette, ikke tro på egen mulighet til å lykkes. Han vil være meget sensitiv for det som foregår rundt ham, for konflikter, kritikk, og alt som påvirker hans følelsesmessige verden. Prince vil absorbere spenningene rundt seg, og vil til tider lide hvis foreldrene, søsknene, eller venner har det vondt. Han vil være en meget idealistisk dagdrømmer, og vil trenge mer realisme og objektivitet. Prince kan lett bli ført bak lyset av andre på grunn av sin idealisering av andre. Hans far må ikke være for sårbar, eller vise tendenser til uheldige vaner, for Prince kan lett lære en unnvikende holdning når det gjelder å takle problemer.

Sol Trigon Jupiter:

Prince vil vise stor entusiasme og ha mye glede av å lære. Hans positive og optimistiske innstilling gir ham mange venner. Han vil ha et usedvanlig hell, og på denne måten også overvinne vanskeligheter. Prince vil ha en tendens til å være litt lat, men han vil ha en rolig, korrekt, og meget edel holdning, så vel som en sterk rettferdighetssans.

Sol Trigon Pluto:

Prince vil ha en meget intens og brennende motivasjon, noe som kan plassere ham i en lederposisjon. Han vil ha en lidenskapelig holdning til alt han liker, og kan også være fanatisk i sine ideer. Prince vil ikke være fornøyd med stillstand, og vil jobbe hardt for å omforme ting slik at de passer inn i hans idealer. Han vil ha en meget god konsentrasjonsevne, viljestyrke og en fin evne til å kvitte seg med sykdommer og svakheter. Prince kan være svært interessert i okkulte emner og livets mysterier, og vil utvikle utmerkede observasjonsevner.

Saturn i Vekten:

Prince trenger mye tid for å ta en beslutning, selv om han kan virke preget av ubesluttsomhet, så vil han likevel velge riktig til slutt. Han kan være meget tilbakeholden og vil sannsynligvis ha visse problemer i sitt sosiale liv. Selv om Prince vil ha få venner, så vil de bestandig stille opp. Prince vil ha en sterk rettferdighetssans, og vil være en god dommer eller advokat. Han vil alltid være meget diplomatisk og vil gi uttrykk for sine oppfatninger på en korrekt måte. Denne astrologiske posisjonen kan indikere et sent ekteskap, eller gi en seriøs ektefelle.

Saturn i 9. hus:

Prince vil ha et forsiktig og konservativt syn på livet. Alt han oppnår i livet vil være et resultat av enorm innsats og grundige forberedelser. Hans tilnærming til problemer vil være systematisk, og målet vil være en praktisk løsning. Prince kan være litt for strukturert i sin tenkemåte. Han kan gjøre det godt i matematikk og vitenskap generelt. Med denne astrologiske posisjonen kan han bli en dyktig professor, vitenskapsmann/kvinne, eller metafysiker. Prince vil ha stor glede av lange reiser og fjerne land, men kan gjennom hele sitt liv oppleve utsettelser og problemer i tilknytning til reiser. Han bør forsøke å unngå å bli dogmatisk, intolerant, eller fanatisk i sine ideer. Etter hvert som tiden går vil han bli mer besindig og åpen for nye ideer.

Mars i Vekten:

Prince vil ha en sterk rettferdighetssans og vil slåss mot alt som han synes er urettferdig eller umenneskelig. Prince vil ha stor glede av å jobbe sammen med andre mennesker. Han vil oppleve at resultatene blir bedre når han jobber i et team, selv om han også kan bli sjalu og konkurrerende. Det er svært viktig at han lærer seg å ikke bli så avhengig av andre, da det kan resultere i at han mister sin selvtillit og får vansker med å ta beslutninger senere i livet. Prince vil være en sjarmerende, generøs, sosial og hyggelig person. Han liker andre mennesker og nye ideer. På den negative siden kan Prince vise tendenser til latskap - til tider gjør han ikke nok for å oppnå det han ønsker. Da han er så søt og sjarmerende og karismatisk, vil han av og til la andre gjøre ting for seg istedenfor å gjøre dette selv. Det er svært viktig for Prince å finne fysiske aktiviteter som utløp for all sin energi. Dette kan hjelpe ham til å kjempe mer, og unngå tendensen til latskap. Hans humor og sensitivitet blir stimulert av musikk og farger - myke lyse og harmoniske omgivelser vil raskt oppveie hans dårlige humør, og heve stemningsleiet.

Mars i 9. hus

Prince vil være uavhengig, entusiastisk og meget nysgjerrig. Hans rastløse sinn vil motivere ham til videreutdanning, og å sette høye mål for seg selv. Det er mulig at Prince vil komme i konflikt med, eller totalt avvise sin religiøse bakgrunn, da han vil gjøre opprør mot de krav som denne står for, og vil ha sin egen oppfatning om Gud. Dersom oppfatningen om Gud blir sterkt utviklet, kan Prince ha en tendens til å bli en religiøs fanatiker. Hans rastløse sinn vil gjøre at han planlegger mange reiser rundt om i verden.

Mars Konjunkt Saturn:

Det kan oppstå en kamp mellom Prince's handlinger og hans hemninger. Selv om han har en god organisasjonsevne, vil det ikke være lett for ham å kontrollere sin dynamiske energi. Prince må lære å handle og å virkeliggjøre sine mål, istedenfor å bare tenke på dem uten å bestemme seg for å gjøre noe som helst. Prince vil søke anerkjennelse før han gjør noe, og hvis hans hemninger er sterke nok, kan Prince bli ganske bitter senere i livet.

*** Kapittel 4 ***
Mentalitet: intelligens og evne til kommunikasjon.

Merkur i Tvillingene:

Prince vil ha et aktivt og rastløst sinn. Han vil alltid være på jakt etter forandringer. Hans forestillingsevne og intellekt må bli stimulert for at han skal kunne utvikle sin intelligens fullt ut. Hans allsidige sinn kan gjøre at han interesserer seg for flere ting samtidig, og ofte vil han være engasjert i to eller tre ting samtidig, men han kan risikere å ikke oppnå så gode resultater. Prince må lære seg selvdisiplin og utholdenhet. Han kan gjøre det godt i studier uten større anstrengelse, takket være sitt logiske og snartenkte sinn. Det er sannsynlig at Prince har lett for å bli lei av nesten alt, så han er alltid på utkikk etter noe nytt. Hans evne til å formidle seg vil være meget god og uten hemninger. Han vil ha et sterkt behov for å gi uttrykk for sine ideer, og få kjennskap til andres oppfatninger. Dette er også grunnen til at han er svært snakkesalig og alltid stiller spørsmål. Prince vil ha en god evne til å lære nye språk, og vil også ha en fin humoristisk sans. Hans skarpsindighet vil også gjøre ham til en mester i parodiering. Han vil alltid se den morsomme siden ved situasjoner. Prince kan ha talent for skriving, noe som gjør ham egnet til yrker som har med kommunikasjon, journalistikk, reiser, fotografering, språk, og handel å gjøre.

Merkur i 5. hus:

Prince vil elske spill som er en utfordring for hans intellekt, som for eksempel puslespill, kryssord, sjakk, bridge etc. Han har et kreativt sinn, og han bruker gjerne dramatiske uttrykksmåter. Prince vil være meget veltalende og vil også ha stor glede av å lese. Hans sterke kreativitet kan komme til uttrykk gjennom litteratur, og han kan bli en profesjonell forfatter eller skribent. Utdanningen vil være svært viktig for ham. Han vil føle seg tiltrukket av enhver aktivitet som stimulerer hans sinn.

Merkur Trigon Mars:

Prince vil ha et rastløs sinn, og vil aldri slutte å lære. Han vil være en praktisk, kjapp, sansevar og modig person. Han har lett for å oppdage svakheter hos andre. Prince er meget kreativ og kan gjøre det godt innen skribentvirksomhet, eller aktiviteter hvor han kan bruke hendene. Han vil være meget bestemt og seriøs i sine beslutninger, uten å måtte ty til aggresjon. Han har et sinn som aldri hviler, så han må alltid være i aktivitet.

Væren på 3. husspiss:

Prince's sinn vil være rastløst, aktivt og utrettelig. Han vil kanskje uttrykke sine meninger på en litt primitiv og brå måte, uten særlig omtanke, for deretter å bli nødt til å takle konsekvensene av sin utålmodighet og impulsivitet. Prince liker ikke å bruke tiden på å lese lekser. Han har lett for å bli lei av ting, og har behov for at det skjer noe hele tiden. Han har lett for å tilegne seg nye ideer raskt, men vil ikke være i stand til å konsentrere seg om det samme emne over lang tid. Prince må skifte mellom studier og fysisk aktivitet, uten å la det sistnevnte få erstatte skolepliktene. Han vil være meget spontan i sin uttrykksmåte. Selv om han er en velutviklet humoristisk sans, kan han også være snarsint. Han liker å reise, utforske, og lære forskjellige steder og mennesker å kjenne.

*** Kapittel 5 ***
Skjebne: yrke, muligheter for suksess og sosial anerkjennelse.

Skorpionen MC

Prince's skjebne vil tvinge ham til å utforske det ukjente, og til å ta mange sjanser. Han vil gjøre det godt på områder hvor han må lære å dykke - enten det er i sjøen, i den menneskelige sjel, eller i vitenskapen. Han vil ha en fryktløs og eventyrlysten innstilling som vil føre hans forskning til sjøens bunn, ut i verdensrommet, inn i grotter, vulkaner, jungelen etc. Og selv om han ikke vil være der i fysisk forstand, så vil tanken og sinnet være der. Prince vil være meget konkurranseorientert i sitt yrke, alltid rede til å argumentere med sin sjef og sine kollegaer, og sannsynligvis seire. Prince føler seg tiltrukket av stranden, innsjøer og elver, og han vil sannsynligvis stifte hjem nær vann. Han kan være meget kresen i sitt valg av yrke, og vil neppe følge råd eller ønsker fra familien. Hans sterkeste profesjonelle våpen vil være hans intuisjon. Prince vil ha meget klare intuitive oppfatninger med hensyn til hva han må gjøre.

Han kan velge en karriere som lege, kirurg, kjemiker, endokrinolog, ingeniør, forsker, sjømann, pilot, psykiater, utforsker, dukker, geolog, etc., eller et annet yrke som setter ham i forbindelse med det ukjente.

Hans familie vil sannsynligvis være solid, med to foreldre som har meget rigide prinsipper. Disiplinen kan være meget streng. Dette kan plage ham og provosere fram hans opprørstrang. Prince vil være svært uavhengig i sin tenkning, så vel som i sitt valg av fremtidig yrke. Personer som er født i Skorpionens tegn kan ha en sterk innflytelse på hans skjebne.

*** Kapittel 6 ***
Helse: mulige fysiske problemer og anbefalinger angående diett og ernæring.

Sol i Krepsen:

Krepsen symboliserer magen, diafragma, toraks, bukspyttkjertelen, og galleblæren. Prince må lære å kontrollere sitt kosthold, spesielt mengden, da han liker å spise alt mulig og i store mengder. Han kan ha en tendens til å lide av helseproblemer som har en psykosomatisk årsak. Av og til kan legene bli forvirret av Prince's symptomer, og i slike tilfeller bør hans følelsesmessige tilstand tas i betraktning. Hans frykt, angst, usikkerhet, undertrykkelse, og problemer i hjemmet kan være hovedårsakene til hans sykdommer, som vanligvis gir seg utslag i fordøyelsesproblemer, magesår, magekatarr etc.

For å bevare sin sunnhet, er det viktig å ta følgende råd i betraktning: Han bør ha et variert kosthold, og unngå stekt og svært fet mat. Han bør unngå overdreven spising. Han må unngå krangler og spenning under måltidene, og behøver å roe ned sin indre angst gjennom å snakke om det som plager ham. Det kan være fordelaktig å drive med aerobic, svømming, sykling, eller andre rytmiske aktiviteter. Det er viktig at han får svettet ut, enten gjennom fysiske aktiviteter eller badstu, for å rense porene og eliminere toksin. Han kan lytte til behagelig og avslappende musikk mens han spiser. Han må spise grønne og bladrike grønnsaker med masse enzymer, som vil bidra til å stimulere fordøyelsen. Unngå drikke til måltider. Det er viktig at han driver puste- og avslappingsøvelser, og han bør ha mye kontakt med naturen, spesielt med vann.

Saturn i Vekten:

Denne astrologiske posisjonen kan resultere i at prosessen som utskiller urinen fra blodet, nyrene, eller urinrøret, fungerer dårlig. Den kan gi urinretensjon, skape problemer med nyrestein, eller blodsykdommer som et resultat av dårlig fungerende nyrer.

Tvillingene på 6. husspiss:

De kortsiktige helseproblemer for Prince, kan stamme fra mangel på B-vitaminer, noe som kan forårsake pustevansker på grunn av problemer med lungene, luftrøret, bronkiene, eller forårsake nervesammenbrudd og konsekvensene av dette.

Det beste rådet når det gjelder kosthold, er å spise elementer som er rike på B-vitamin; belgplanter, helkorn, frø og valnøtter, hvetekimer, korn eller risflak, avocado, banan, peanøtter, yoghurt, kremost, skummet melk, egg, frukt og grønnsaksjuice, etc.

De langsiktige problemer som kan plage Prince kan stamme fra overdrevent fettinntak, og mangel på vitamin B6 og K, så vel som mangel på kolin, inositol, lecitin, biotin, og selen. Dette kan skape problemer med leveren, isjas, lumbago, lidelser i hoftene, og det er lettere å få lårbeinsbrudd.

De naturlige kilder for vitamin B-6 er: soyabønner, bananer, valnøtter, hvite bønner, solsikkefrø, hvetekimer, fisk og fjærkre, etc. Vitamin K finner du i blålusern, spinat, soya, tomater, blomkål, gulrøtter, poteter, etc. Får å få i seg mineraler, kan Prince forsøke med helkorn, kornblanding, og hvetekimer.

Neptun i 12. hus:

Prince kan ha helseproblemer som er vanskelig å diagnostisere, noe som kan resultere i mangelfull behandling eller feilaktig medisinering, som igjen kan forårsake toksiske forhold. Han bør unngå sterke medisiner, og holde seg til naturlige legemidler for å forhindre forgiftning. Han bør også unngå enhver form for alkohol, nikotin eller beroligende medisiner. Generelt sett vil Prince's problemer oppstå i hans følelsesmessige verden, og oppstå under tider med emosjonelle kriser eller familiekriser.

*** Kapittel 7 ***
Generasjonspåvirkning: ideer og følelser som er felles for barnets
aldersgruppe.

Uranus i Skytten:

Prince tilhører en generasjon som forsøker å avdekke universets mysterier gjennom forskning og hardt arbeid. De vil være interessert i romfart og alle slags vitenskapelige oppdagelser. De vil også være meget optimistiske og ungdommelige. Den frie måten de uttrykker sine ideer vil være svært viktig. Prince vil sammen med sine samtidige utvikle nye filosofiske og religiøse tanker som vil være fremtredende i framtiden. Prince liker å reise og møte mennesker i fjerne land, og utvide sin horisont og sine kunnskaper. Han vil imidlertid også være en smule skeptisk, dristig og opprørsk.

Uranus i 11. hus:

Prince vil være omgitt av uvanlige og eksentriske venner som vil vise den samme opprørske innstillingen som han. Han har lett for å finne venner, selv om de fleste av hans relasjoner ikke vil være særlig langvarige eller dype. Prince vil være interessert i gruppeaktiviteter og alt som har med menneskeheten å gjøre. Han vil ha stor glede av å være sammen med andre mennesker, og vil også sette pris på å bli beundret. Hans fordomsfrie innstilling vil gjøre at han kan kommunisere med og forholde seg til de fleste mennesker uten hemninger. Denne friheten vil være karakteristisk for alle hans relasjoner. Hans verste fiende vil være hans ustabilitet.

Neptun i Skytten:

Prince's generasjon vil forsøke å oppdage nye religiøse og filosofiske verdier. De vil dukke dypt ned i de forskjellige oppfatninger om livets mening. Det er også sannsynlig at mangt som har med lov og rett og utdanning å gjøre vil gjennomgå en forandring. Som en del av denne generasjonen vil Prince være interessert i å bli med i grupper som er opptatt av reformer. Han vil kjenne en dragning mot nye ideer, og vil søke etter en universell religion, og vil lære forskjellige kulturer å kjenne. Det er også mulig at han kan møte falske profeter, men hans sterke intuisjon vil som regel fortelle ham hvem som er hva.

Neptun i 12. hus:

Prince kan ha en tendens til å føle seg ensom. På grunn av at han er så sensitiv, kan han lett bli såret, og kan velge å flykte fra problemene heller enn å konfrontere disse. Det er mulig at han vil jobbe med mennesker som er lukket inne i sykehus, fengsler, psykiatriske institusjoner etc. Prince vil ha sterk intuisjon og vil være interessert i det ubevisste, og andre av livets mysterier. Det er viktig for ham å unngå eskapistiske holdninger, da disse kan resultere i destruktiv atferd senere i livet.

Neptun Sekstil Pluto:

Prince vil ha store kreative og kunstneriske evner. Han vil kjempe mot alt som oppleves om urettferdig, og vil forsøke å reformere lovverket. Hans intuisjon vil være sterk, og vil tvinge ham til å studere og avdekke naturens hemmeligheter. Sannsynligvis vil hans tanker om frihet, eller måten han bruker sine mystiske kunnskaper på, ikke bli skikkelig forstått. Uansett, så vil ikke hans interesse for dette emnet avta.

Pluto i Vekten:

Prince's generasjon vil være opptatt av utviklingen av menneskelige relasjoner og deres kommunikasjon. De vil ikke være særlig egoistiske og vil forstå viktigheten av å lytte til andre, og alltid søke en balanse og en harmoni mellom de forskjellige synspunkter. De vil være interessert i psykologi og sosiologi, og vil foreslå nye måter å forholde seg til hverandre både innen forretninger og i relasjoner, og forsøke å utvikle en bedre forståelse og tilfredshet. Deres politikk vil lede til fredsavtaler mellom forskjellige land, som gjør det mulig å unngå våpenkappløp eller politiske maktkamper. Som en del av denne gruppen vil Prince vise en sterk forkjærlighet for skjønnhet og harmoni. Han vil ha en sterk rettferdighetssans, og et velutviklet sosialt instinkt.

Pluto i 9. hus:

Prince vil ha et sterkt behov for å lære og forstå ting på et meget dypt plan. Han vil gjerne tolke det ukjente og mystiske, og kjeder seg når ting blir for overfladiske. Prince er rastløs, ivrig, og en virkelig eventyrer, og kan føle seg tiltrukket av fjerne og ukjente steder (han kan til og med bli en astronaut). Så snart han har truffet en beslutning, eller kommer til en konklusjon, vil han føle seg rolig og stabil. På grunn av sin lite fleksible tenkning, kan det oppstå problemer med lov og rett, med autoriteter, slektninger, og på reiser. Det er mulig at han vil skifte tro, hvis barnetroen viser seg å være utilfredsstillende.

*****************************************************************

No Birth Time: $7.95 ~ With Birth Time: $9.95

Back to Norwegian Report Page
Return to Main Chart Service Page
Top