Norwegian Highlight Forecast Report Sample Printout
This sample is for 1 month only

ASTROLOGISK FRAMTIDSANALYSE FOR

Michael J. Fox

Juni 9, 1961
12:15 AM
Edmonton, Canada

Mars 31, 2000 - April 30, 2000

Cosmic Patterns
6212 NW 43rd Street, Suite B
Gainesville, FL 32653
Phone: 352-373-1504
E-mail: kepler@astrosoftware.com

Din astrologiske framtidsanalyse begynner på neste side. Hvis tidsperioden for en tolkning er for eksempel oppgitt som "Juli 1,1995 (Juni 15, 1995 til Juli 15 1995)", betyr dette at den aktuelle tendens begynner i midten av juni, når sin sterkeste innflytelse rundt den 1. juli, og slutter i midten av juli. Første dato som er oppgitt, er når tendensen når sin maksimale styrke. Vi kan kalle dette for høydepunktet. Tendensen starter på begynnelsesdatoen, øker gradvis i styrke til høydepunktet er nådd, og avtar deretter gradvis fram til sluttdatoen. En tendens kan vare fra noen få dager til et halvt år eller deromkring.

Du vil også merke at den samme tolkingen kan dukke opp periodevis i løpet av samme året. Dette er ikke uvanlig. I enkelte tilfeller vil begynnelse og sluttdato for to tendenser være den samme, den eneste forskjellen mellom de to tendensene er ulikt høydepunkt. Dette betyr at den aktuelle tendens har to høydepunkter, i stedet for et. Det kan også skje at det er tre eller flere høydepunkter for den samme astrologiske tendens. For å eliminere overflødige tolkninger, kan du bli informert om at denne tendensen også har inntruffet tidligere, og bli henvist til tidligere forekomst av denne tolkingen.

Du kan lure på hva forkortingene etter datoen står for. Du kan se at det står "Sat konj Plu" etc. Disse forkortingene er tatt med for at de som har kjennskap til astrologi skal kunne se hvilke astrologiske faktorer som er involvert.

Vi håper at du liker din astrologiske framtidsrapport. Diverse tekniske detaljer er oppgitt nedenfor, for de astrologer som måtte ha interesse av disse.

Tropisk/Placidus NATAL CHARTUtregnet for tidssone 0 timer
Natal posisjoner:
Sol=18GE12 Måne= 1TA27 Merk= 9CN21 Ven= 2TA58 Mars=18LE37
Jup= 6AQ49 Sat=29CP07 Ura=22LE23 Nep= 8SC58 Plu= 5VI40
Asc=18AQ37 MC=14SA03 2.hus=22AR21 3.hus=24TA15 5.hus= 0CN40
6.hus=18CN54

PLANET-TIL-PLANET VALG
Natal: Sol Måne Merk Ven Mars Jup Sat Ura Nep Plu Asc MC
Transitt: Mars Jup Sat Ura Nep Plu
ASPEKTER ORB ASPEKTER ORB
Konj ( 0 grader 00 minutter) 1 grader 00 minutter Oppos (180 grader 00 minutter) 1 grader 00 minutter
Sqr ( 90 grader 00 minutter) 1 grader 00 minutter Trig (120 grader 00 minutter) 1 grader 00 minutter
Sekst ( 60 grader 00 minutter) 1 grader 00 minutter
Mar 9, 2000 (Feb 20, 2000 til Mar 31, 2000) Ura Konj Asc

Plutselig intuitive opplevelser og drømmer kan skape tilstander som gjør deg desorientert og forvirret. I denne tidsperioden kan du av og til føle behov for å flykte fra dine daglige rutiner, og fordype deg i en mer magisk og imponerende verden. Dette kan være en utmerket tid for eksotiske feriereiser, eller for å besøke et inspirerende sted. Du vil også bli mer opptatt av å lese fantasifortellinger og å gå på kino, som en måte å flykte fra de praktiske forholdene og kunne oppleve en mer fantasifull og spennende verden.

Vær forsiktig når du står overfor viktige beslutninger i denne tiden. Du er i større grad påvirket av dine fantasier enn du klarer å innse, og du kan ha en tendens til å ta plutselige, impulsive beslutninger som du senere angrer, fordi de verken er praktiske eller lønnsomme. Du befinner deg på et lavpunkt når det gjelder å takle praktiske affærer. Dette er mer en tid for å stimulere din fantasi og dine åndelige aspirasjoner, og ikke for å takle dine mer praktiske affærer særlig effektivt.

Hvis du har en tendens til overdrevet alkohol eller stoffmisbruk, eller er ustabil psykisk eller følelsesmessig, bør du være spesielt forsiktig i denne perioden. Du kan lett gli inn i en desorientert og forvirret sinnstilstand. Selv bruk av medisiner kan skape forvirring og desorientering.

Mar 9, 2000 (Feb 20, 2000 til Aug 16, 2000) Ura 1. hus

Gjennom hele denne perioden, og spesielt i begynnelsen, vil du frigjøre deg fra gamle mønstre og måter å forholde deg til verden på. Noe som kan forårsake atskillig turbulens i ditt liv. Mennesker som ikke ønsker forandring, og som kjemper for å opprettholde status quo er spesielt utsatt. Du virker mer uberegnelig, spontan, og upålitelig, også overfor deg selv. Du er mer opptatt av å eksperimentere med forskjellige væremåter, du kan innta en mer ukonvensjonell eller individualistisk holdning. Din indre rastløshet, og ditt behov for å gjøre forandringer, kan også tvinge deg til å flytte, eller foreta andre drastiske kurendringer i forhold til det livet du har levd hittil.

Mar 12, 2000 (Mar 11, 2000 til Apr 25, 2000) Mars 2. hus

Hvis du har vært passiv eller nonchalant når det gjelder økonomiske saker, forretninger og materiell trygghet, er tiden nå inne for å innta en mer aktiv, positiv innstilling til dette området i ditt liv. Sterkere ambisjoner og sterkere engasjement er sannsynlig, men krangel om penger er mer hyppig enn vanlig.

Mar 30, 2000 7 PM(Mar 29, 2000 til Apr 1, 2000) Mars Trig Plu

Du har merkelige ønsker, impulser, og følelser som er vanskelig å beskrive eller forstå. Dine vanlige daglige beskjeftigelser virker triste, meningsløse eller lite tilfredsstillende. Faktisk til den grad at det kan være vanskelig å motivere deg, og konsentrere seg om arbeidet. På den annen side kan du bli i fyr og flamme over et eller annet utenom det vanlige; et ideal, en drøm eller en fantasi som du til vanlig tror er for utopisk til egentlig å gjennomføre. Fantasien din er svært aktiv. Artistisk, kreativt arbeide som utrykker en visjonær, underlig eller fantastisk egenskap, er svært tilfredsstillende for deg på denne tiden.

Mar 31, 2000 (Mar 26, 2000 til Apr 4, 2000) Jup Oppos Nep

Et eller annet område av livet ditt som er blitt vanskelig, frustrerende, eller begrensende vil bli lettere på denne tiden. Muligheter vil bli presentert for deg, som en hjelp til selvhjelp, men du må være villig til å gi avkall på en situasjon eller holdning som du har vent deg til, som er ganske restriktiv og begrensende. Vis tålmodighet med deg selv hvis du ikke klarer å utføre alt på en gang, men følg lyset som skinner i enden av tunnelen.

Gjeldsposter, både økonomiske og karmiske, kan avsluttes eller betales ned på denne tiden, på måter som gir fordeler til alle impliserte.

Apr 1, 2000 9 AM(Mar 31, 2000 til Apr 2, 2000) Mars Sqr Jup

Selvtillit, fysisk energi og mot har du i overflod av på denne tiden, så dette er en gunstig tid for å ta på deg prosjekter eller utfordringer du møter, særlig hvis det innebærer konkurranse eller mulighet for å fremheve seg selv. Du har en tendens til ta styringen, eller påta deg en lederrolle på denne tiden.

Apr 1, 2000 (Mar 28, 2000 til Apr 6, 2000)Jup Sekst Merk

I løpet av denne tidsperioden vil du planlegge store ting for fremtiden. Du blir grepet av en ide som gir løfte om mye grønnere beiter. Din begeistring og optimisme er så sterk at det er vanskelig for deg å realistisk vurdere situasjonen. Dersom andre har spørsmål eller tvil angående planen din, vil du raskt feie deres innvendinger og bekymringer til side, siden du er opptatt av din store visjon. Forhåpentligvis har du gjort hjemmearbeidet ditt. I motsatt fall er det fare for at den praktfulle drømmen din lett kan gå opp i røyk.

Dette er en utmerket tid for å prøve vingene dine, til å reise, og besøke nye steder. Du kan lese noe som får deg til å se livet i et ganske annerledes lys. Bevisstheten din søker et bredere og mer omfattende perspektiv. Du burde ikke holde tankene dine i for stramme tøyler. Det eneste er at du bør være forsiktig når du tar praktiske beslutninger basert på disse ideene. Du kan lett overse betydningen av de praktiske detaljene som trengs for at du med hell kan sette en plan ut i livet.

Apr 4, 2000 8 AM(Apr 2, 2000 til Apr 5, 2000) Mars Oppos Nep

Du vipper mellom forsiktighet og utålmodighet, noe som kan skape en del stress og indre kvaler. Du kan begrunne din følelse av å være undertrykket, og ditt så vidt kontrollert hat, med en urettferdig situasjon, et korrupt samfunn, eller forholdene i barndommen (alt etter som det måtte passe). Til syvende og sist er det likevel dine valg og dine egne indre kamper det dreier seg om nå. Hvis du føler deg tappet for krefter og motløs etter dagens strabaser, bør du se etter hvordan du kan forandre på innstillingen din. Akkurat nå vil forsøk på å kjempe med omverdenen være som å stange hodet mot en murvegg!

Apr 4, 2000 9 PM(Apr 3, 2000 til Apr 6, 2000)Mars Sekst Merk

Muntlige oppgjør, kamper, og noen opphetede diskusjoner er meget sannsynlig på denne tiden. Og det er fordi du sier det du tenker, uten å vise særlig omtanke eller takt, eller å overveie konsekvensene. Akkurat nå vil du si de tingene du vanligvis bare tenker, særlig til mennesker du er uenig med. Du er også temmelig utålmodig og har lett for å bli frustrert. Du har også en tendens til å bevege deg litt for raskt og plutselig, noe som kan forårsake ulykker. Hvis ikke du setter tempoet ned en smule, kan denne tidsperioden gi en hel del hodepine.

Apr 17, 2000 6 PM(Apr 16, 2000 til Apr 19, 2000)Mars Sqr Mars

Det er en positiv tid for vennskap og kjærlighetsforhold, ettersom du er åpent hengiven, hjertelig, og nokså mottagelig for kjærlige gester fra andre. Det er ikke nok for deg å bare føle kjærlighet til en annen - på denne tiden vil du virkelig gi uttrykk for det og vise det fysisk. En mulighet for en nytt romantisk forhold eller et nytt vennskap er til stede, og kan vise seg å utvikle seg svært fordelaktig for deg.

Apr 17, 2000 6 PM(Apr 16, 2000 til Apr 19, 2000) Mars Sqr Asc

Dette er ikke en periode da du har lyst til å fremheve dine egne interesserer, eller da du er spesielt energisk. Andre menneskers bekymringer og behov får mer oppmerksomhet fra deg nå, og du er mer motivert til å gjøre noe for andre, kanskje for en gruppe du er tilsluttet. Å samarbeide med andre om idealistiske mål er svært tilfredsstillende for deg på denne tiden.

Apr 23, 2000 1 AM(Apr 21, 2000 til Apr 24, 2000) Mars Sqr Ura

En fornemmelse av nederlag, tvil på deg selv eller en manglende evne til å konkurrere effektivt og fremme din egen vilje, kan være et typisk eksempel på tendensen i denne tidsperioden. Halvkvalt sinne og ergrelse over de frustrasjoner og hindringer du konfronteres med nå, kan skape ytterligere komplikasjoner. Dette er ikke en særlig gunstig tid for å satse på noe nytt, anmode om en forfremmelse, eller å forsøke å utvide aktivitetene dine på en eller annen måte. Tålmodighet og utholdenhet blir krevd av deg nå. Du bør vente. Dine problemer og begrensninger kan virke større og mer uoverkommelige enn de egentlig er, så forsøk å holde motet oppe.

Apr 25, 2000 (Apr 24, 2000 til Mai 24, 2000) Mars 3. hus

Du uttrykker deg mer direkte og pågående i denne tiden, og du kan ha en tendens til å være ganske barsk. Utålmodig med andres usikkerhet, vaghet, eller uforpliktende holdning, kan du bruke provoserende argumenter for å få fram et klart svar eller en beslutning fra noen. Det er bedre å gå til angrep på et eller annet intellektuelt problem eller oppgave, heller enn naboer og venner i denne tiden.

Apr 26, 2000 (Apr 18, 2000 til Mai 4, 2000) Sat Sqr Mars

Utmerket samarbeid i kompaniskap og vennskap er fremhevet nå. Effekten av denne astrologiske tendensen omfatter nesten alle forhold, inkludert romantiske og personlige forhold, vennskap og forretningsforbindelser.

I et ekteskap eller romantisk forhold vil du føle at du og partneren din virkelig hjelper hverandre mot de mål som dere hver for seg har, og at dere forstår hverandre. Kontakter innen forretninglivet går bra også, og alle problemer med dominans-passivitet er mindre på denne tiden. Len deg ikke tilbake og bli en passiv tilskuer. Bruk sjansen til å rette på alle vanskelige relasjoner i livet ditt. Du vil oppdage at du kan få andre til å forstå og verdsette dine synspunkter nå. Dette kan være en fordelaktig tid for å formidle tekniske og upersonlige informasjon, men framfor alt er dette en tid for å formidle saker av personlig art og emosjonell betydning.

Avtaler og kontrakter som blir undertegnet nå vil komme godt ut for alle parter også. Det er ikke en tid for spill eller risikable vågestykker. Dette er tiden for å styrke eksisterende forhold og viktige kontakter i livet ditt.

Dette er også en god tid for kreativ kunst, eller rydde opp og forskjønne i hjemmet ditt. Du kan bestemme deg for å male, ommøblere, plante nye blomster i hagen, kjøpe noen nye klær, etc. Alt slikt vil gjøres enkelt, men smakfullt, og du vil glede deg over resultatene.

Apr 26, 2000 (Apr 18, 2000 til Mai 4, 2000) Sat Sqr Asc

En økende forståelse for andres behov og en større evne til å gi av deg selv er merkbar på denne tiden. Samarbeid med andre på velferdsområder er fremhevet. Du vil sannsynligvis oppdage at du involverer deg med andre i aktiviteter som tar sikte på å hjelpe en eller annen trengende gruppe av mennesker, eller du innlater deg på en veldedighetskampanje med hensikt å skape forbedringer i vanstelte nabolag eller andre forsømte områder i dine nære omgivelser.

Bruk mulighetene til å gjøre en innsats for edle og barmhjertige saker. Denne muligheten kan presentere seg selv, men du kan også snu ryggen til den. Hvis du også har hatt en ide om å bidra med noe i en forsømt eller trengende situasjon i ditt nærområde, men ikke har vært sikker på hvordan eller når du skulle tilnærme deg saken, er nå tiden kommet da dine anstrengelser vil bli møtt med interesse og støtte.

Denne astrologiske tendensen er ikke særlig kraftig og resultatene vil ikke bringe deg konkrete fordeler, men virkningene er mye større, meningsfulle og viktige sett fra et åndelig perspektiv.

Mai 12, 2000 (Mar 16, 2000 til Juli 3, 2000) nep konj jup

Din innstilling til arbeidet ditt og viktige prosjekter har en uvanlig stor grad av fantasi, idealisme og optimisme nå. Vær forsiktig! Du har tendens til å sikte mot stjernene i denne tiden, men aldri komme deg løs fra jorden. Du kan spekulere, gamble eller satse alt på et kort. Dette vil sannsynligvis vise seg å være ufornuftig. Din idealisme og fantasi gjør at du tror alt er mulig, og du projiserer fantasien din over på verden, slik at du overser de reelle hindringene som er i veien for deg. Selv om det er sant at alt er mulig, er sannheten også at dine drømmer bare vil virkeliggjøres dersom du fullt ut mestrer detaljene som kreves for å få drømmen til å gå i oppfyllelse. Ikke stans drømmene dine. Dette er en tid for å frigjøre seg fra snevre holdninger og tanker som har begrenset dine prestasjoner tidligere. Utvikle nye perspektiver og visjoner, men vær forsiktig og lur når du prøver å realisere disse. Sjekk vannet før du kaster deg uti. Du kan faktisk orientere deg i en helt ny retning for å kunne realisere dine drømmer nå.

Vær forsiktig og ikke la deg narre av andre. Du er mer godtroende enn vanlig, og det er mulig du blir revet med av andres begeistring eller er blind for andres uærlighet eller overdrivelser.

Din fysiske helse er nå mer sensitiv enn vanlig. Forsøk å få regelmessig mosjon, men ikke overanstreng deg, og sørg for masse hvile.

1 Year Highlights = No Birth Time: $9.95 ~ With Birth Time: $11.95

Back to Portuguese Report Page
Return to Main Chart Service Page
Top